Landstingsfullmäktiges beslut om upphandlingsform

Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 10 juni 2008 att Nya Karolinska Solna kommer att uppföras genom en funktionsupphandling i "Offentlig Privat Samverkan", en så kallad OPS-upphandling.

En förutsättning är att man kan uppnå förväntad konkurrens och att avtalet mellan landstinget och ett OPS-konsortium innehåller en option som gör det möjligt för landstinget att i förtid överföra sjukhuset i landstingets ägo.

Beslutet om en OPS-upphandling fattades efter en lång debatt i fullmäktige. De tre oppositionspartierna (s, v, mp) motsatte sig förslaget och reserverade sig.

Landstingsfullmäktiges protokoll

>