Landstingsstyrelsens beslut att bygga Nya Karolinska Solna

Landstingsstyrelsen har i dag, 18 mars 2008, beslutat att bygga det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS). Ett slutgiltigt beslut fattas av Landstingsfullmäktige den 8 april.

Landstingsrådsberedningens skrivelse om NKS

Tjänsteutlåtande

>