Landstingsstyrelsens beslut om finansierings-/och upphandlingsform

Landstingstyrelsen beslutade den 27 maj 2008 att föreslå landstingsfullmäktige besluta att genomföra NKS-projektet med en funktionsupphandling i Offentlig privat samverkan, s k OPS-upphandling.

LS beslutade också föreslås LF att en OPS endast sker om förväntad konkurrens kan uppnås i upphandlingen, samt att avtalet mellan landstinget och ett OPS-konsortium innehåller en optionsmöjlighet för ett tidigarelagt överförande av NKS-anläggningen i landstingets ägo (s k återköp).

S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag att genomföra en s k samverkansentreprenad.

Landstingsstyrelsens protokoll
http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/08-05-27.pdf

Landstingsrådsberedningens skrivelse
http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080527/804-0429.pdf

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080527/tjut0429.pdf

Konsulternas skrivelse i sammanfattning
http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080527/sam0429.pdf

Förslag till beslut (s), (v), (mp)
http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080527/ftbsvmp0429.pdf

>