Planering och genomförande av byggnation

Nya Karolinska Solna-projektet är ett omfattande byggprojekt som startade sommaren 2010 och kommer att pågå till december 2017. Den nya sjukhusanläggningen kommer att omfatta ca 330 000 kvm BTA, ungefär lika stort som 24 Hötorgsskrapor. I menyn till höger kan du läsa mer om vad som sker inom ramen för planering och genomförande av byggprojektet.

Detaljplanen för området beslutades av Solna kommunfullmäktige 2009. Ett tilldelningsbeslut fattades i OPS-upphandlingen av Stockholms läns landstingsfullmäktige den 8 juni 2010.

Avtalstecknande mellan SLL och projektbolaget Swedish Hosptial Partners AB skedde den 30 juni 2010. Byggproduktionen som drivs av Skanska startade direkt efter detta genom etablering av byggområdet direkt sydväst om Thoraxbyggnaden. 

Nedan visas tidplanen för färdigställande av de olika byggnaderna inom sjukhusanläggningen.

TIDPLAN FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE AV SJUKHUSET

Byggnad
Klart

1. Parkeringshus

December 2012

2. Teknikbyggnad

Maj 2014

3. Sjukhus del 1 Start av verksamhet 2016

4. Parkeringsgarage

Juli 2016

5. Forskningsbyggnad

September 2017
6. Sjukhus del 2

Oktober 2017

7. Behandlingsbyggnad

December 2017


Illustration: White Tengbom Team

>