Bygget i bilder

Här kan du se bilder från byggnationen av Nya Karolinska Sola-projektet. Fotograf är Holger Staffansson, Skanska och från och med augusti 2015 Kristoffer Marchi, Skanska (om inget annat anges).

 

Vy mot behandlingsbyggnaden. 
December 2015.

 
 Gångbro mellan huvudbyggnaden och behandlingsbyggnaden. 
December 2015.

 

Vy mot behandlingsbyggnaden.
Oktober 2015

 

NKS huvudbyggnad till vänster och behandlingsbyggnad till höger.
Oktober 2015

 

Vy över akademiska stråket.
Oktober 2015

 

Vy mot behandlingsbyggnaden.
Oktober 2015

 
Vy mot behandlingsbyggnaden.
Augusti 2015
 
Vy mot behandlingsbyggnaden.
Augusti 2015
 
Akademinska stråket.
Augusti 2015
 
NKS huvudbyggnad som består av fem större huskroppar, från söder.
Mars 2015
 
 
Vy från Solnavägen, forskningsbyggnaden och akademiska stråket.
Mars 2015
 
En ljusgård.
Mars 2015
 
Vy uppifrån U160.
Mars 2015
 
Vy från norr.
Mars 2015
 
Vy från Solnavägen.
December 2014
 
Vy från söder.
December 2014
 
Taket på parkeringsgaraget läggs.
December 2014
 
Vy från Solnavägen, huvudbyggnaden med forskningsbyggnaden i bakgruden.
September 2014
 
Akademiska stråket tar form.
September 2014
 
NKS huvudbyggnad som består av fem större huskroppar, från söder.
September 2014
 
Vy över NKS från Solnavägen.
Maj 2014
 
Gångbro mellan huvudbyggnaden och forskningsbyggnaden placeras.
Mars 2014
 
Gångbro från huvudbyggnaden till forskningsbyggnaden förbereds.
Mars 2014
 
En av ljusgårdarna inuti NKS.
Mars 2014
 
NKS huvudbyggnad som består av fem större huskroppar, från söder.
Mars 2014
 
NKS huvudbyggnad, från söder.
Mars 2014
 

NKS huvudbyggnad, från söder.
November 2013

 

NKS huvudbyggnad, från söder.
Oktober 2013

 

NKS huvudbyggnad, från söder.
Oktober 2013

 

NKS huvudbyggnad, från norr.
KI:s nya aula till höger och byggnationen av Hagastaden i bakgrunden. 
Oktober 2013

 

Vy över NKS stora byggområde.
28 augusti 2013.

 

Vy från Solnavägen och betongstommarna på den femte huskroppen.
28 augusti 2013.

 

Vy över NKS stora byggområde.
3 juni 2013.

 

Vy över NKS stora byggområde.
3 juni 2013, från Solnavägen.

 

Vy från Solnavägen och de första betongstommarna på den femte och sista huskroppen i vårdbyggnaden
3 juni 2013.

 

Vy över NKS stora byggområde.
2 maj 2013.

 

Vy från Solnavägen och de första betongstommarna på den femte och sista huskroppen i vårdbyggnaden
2 maj 2013.

 

Vy över NKS stora byggområde.
1 mars 2013.

 

Vy från Solnavägen med Norrbacka i bakgrunden.
1 mars 2013.

 


Vy över NKS stora byggområde i kvällsljus.
7 januari 2013.

 

Mittenbyggnaderna på sjukhuset börjar ta form.
22 januari 2013.

 

Vy över NKS stora byggområde i kvällsljus.
3 december 2012.

 

Vy över NKS stora byggområde i skymning.
3 december 2012.

 

Fasaden växer fram på akutsjukvårdsdelen av NKS.
31 oktober 2012

 

Vy över NKS stora byggområde.
3 oktober 2012.

 

Vy över NKS stora byggområde.
3 september 2012.

 

Byggkranar och betongelement vid den blivande sjukhusbyggnaden.
15 augusti 2012.

 

Vy över NKS stora byggområde.
13 augusti 2012.

 

Fasaden växer fram på akutsjukvårdsdelen av NKS.
13 augusti 2012

 

Vy över NKS stora byggområde.
27 juni 2012.

 

Vy över NKS stora byggområde.
5 juni 2012.

 

Vy över NKS stora byggområde.
Maj 2012.

 

Stommarna för de första sju våningsplanen syns på den östra delen
av sjukhusbyggnaden, närmast Norrbacka.
Maj 2012.

 

Stommarna för de första fem våningsplanen syns på den östra delen
av sjukhusbyggnaden, närmast Norrbacka.
Mars 2012.

 

Vy över NKS stora byggområde.
Mars 2012.

 

De första våningsplanen börjar komma upp på den östra delen av
sjukhusbyggnaden, närmast Norrbacka.
Februari 2012.

 

Vy över NKS stora byggområde.
Februari 2012.

 


Montage av betongstommar på nya parkeringshuset, fd Oljeberget.
Januari 2012.

 

Kvällsvy över NKS stora byggområde.
Januari 2012.

 

Grundläggningsarbeten inför nya teknikbyggnaden och parkerings-
garaget på fd Oljeberget.
Oktober 2011.

 

Montage av betongelement, detaljstudie.
Oktober 2011.
 

De första betongstommarna monteras för sjukhusets första del,
närmast Norrbacka.
Oktober 2011.

 

Grundläggning av bottenplattan för sjukhusets första del, närmast Norrbacka.
September 2011.

 

Vy över NKS stora byggområde med Thoraxbyggnaden i bakgrunden E4/E20 i förgrunden.
Juni 2011.

 

Flygfoto över NKS stora byggområde med Thoraxbyggnaden i mitten.
Juni 2011.

 

Flygfoto över NKS byggområde med Oljeberget i förgrunden och Solnavägen till höger.
Juni 2011.

 

Vy över bodetablering samt det stora bergschaktet söder om Thorax
och lab-kvarteret.
Till höger i bild skymtar Norrbacka i gult. April 2011.

 

Skanskas projektchef, Pär Olsson framför den nya bodetableringen som invigdes den 4 maj. Maj 2011.

 
Flygfoto1 över NKS byggområde. Foto: Bergslagsbild
Thoraxhuset och Skanskas byggetablering längst upp i bilden, Norrbacka till höger och Solnavägen till vänster. Mars 2011.
 

Flygfoto2 över NKS byggområde.  Foto: Bergslagsbild
KI och Solnvägen längst upp till vänster i bild, Norrbacka längst ner till höger
i bild. Mars 2011.

 
Flygfoto över NKS byggområde, Oljeberget. Mars 2011. Foto: Bergslagsbild
 

Skanskas lokala betongfabrik. Mars 2011.

 

Vy över NKS byggområde, sedd från Norra Stationsgatan. Februari 2011.

 

 

Vy över den enorma etableringen med byggbodar, sedd från Norra Stationsgatan. Februari 2011.

 

 

Vy över NKS byggområde och pågående bergschaktarbete. Deccember 2010.

 

 

Montage av byggbodar vid byggarbetsplatsen. November 2010.

 

 

Montage av byggbodar vid byggarbetsplatsen. November 2010.

 

 

Montage av byggbodar vid byggarbetsplatsen. November 2010.

 

 

Bergschaktarbete vid den stora byggarbetsplatsen, söder om Thorax. Norra Stationsområdet skymtar i bakgrunden. November 2010.

 

 

Bergschaktarbete vid den stora byggarbetsplatsen, söder om Thorax. Byggnaderna M8 och Norrbacka syns i bakgrunden. November 2010.

 

 

En av Skanskas byggnadsarbetare "in action".
November 2010.

 

 

För att minska dammspridning, används centraldammsugare som kopplas till borriggen vid bergschaktarbetet. November 2010.

 

 

Bergschaktarbete på Oljeberget, söder om Thorax och öster om bostadsområdet vid Olof af Acrels väg. November 2010.

 

 

För att minska bullret vid borrningar använder Skanska specialbyggda bullerdämpare på borriggarna.
November 2010.

 

 

Rivning av den västra flygelbyggnaden på Norrbacka. November 2010.

 

Närbild på rivningsarbetet av Norrbackas västra flygel. November 2010.

 

 
   
>