Aktuell bygginformation, 19 december 2016

Nya vägar och ny karta över Karolinska Universitetssjukhuset

I slutet av november flyttade Karolinska Universitetssjukhuset delar av sin verksamhet till den nya sjukhusbyggnaden i Solna. I samband med detta öppnades nya vägar för trafik.

För att köra bil till den nya sjukhusbyggnaden kör du in på Eugeniavägen från Solnavägen. Eugeniavägen är idag enkelriktad men kommer öppnas för trafik i båda riktningarna under 2018 när Karolinska Universitetssjukhuset flyttar in i den del av sjukhusbyggnaden som fortfarande byggs.

För att köra ut från området kör du via Gävlegatan, sedan är det möjligt att köra ut på Solnavägen via Framstegsgatan eller fortsätta rakt fram för att köra ut på Karolinska vägen. 

Här finns den nya kartan över Karolinska Universitetssjukhuset Solna (giltig från 20 november 2016).

Mer information om hur du hittar till Karolinska Universitetssjukhuset finns här.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev,
kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: nks.bygg@skanska.se

 

>