www.nyakarolinskasolna.se - Bygginformation http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/ Aktuell bygginformation, 19 december 2016 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/aktuell-bygginformation-19-december-2016/ <p><strong>Nya vägar och ny karta över Karolinska Universitetssjukhuset</strong></p> <p>I slutet av november flyttade Karolinska Universitetssjukhuset delar av sin verksamhet till den nya sjukhusbyggnaden i Solna. I samband med detta öppnades nya vägar för trafik.</p> <p>För att köra bil till den nya sjukhusbyggnaden kör du in på Eugeniavägen från Solnavägen. Eugeniavägen är idag enkelriktad men kommer öppnas för trafik i båda riktningarna under 2018 när Karolinska Universitetssjukhuset flyttar in i den del av sjukhusbyggnaden som fortfarande byggs.</p> <p>För att köra ut från området kör du via Gävlegatan, sedan är det möjligt att köra ut på Solnavägen via Framstegsgatan eller fortsätta rakt fram för att köra ut på Karolinska vägen.&nbsp;</p> <p><a href="http://www.karolinska.se/globalassets/global/kommunikationsavdelningen/om-karolinska/service-pa-sjukhuset/pnnmaf4fzn.pdf">Här finns den nya&nbsp;kartan över Karolinska Universitetssjukhuset Solna (giltig från 20 november 2016).</a></p> <p>Mer information om hur du hittar till Karolinska Universitetssjukhuset finns <a href="http://www.karolinska.se/om-oss/hitta-till-karolinska/">här.</a></p> <h4>Kontakt</h4> <p>Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev,<br />kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: nks.bygg@skanska.se</p> <p><span style="color: black; font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SV; mso-fareast-language: SV; mso-bidi-language: AR-SA;">&nbsp;</span></p> 2016-12-20T09:16:43 Aktuell bygginformation, 11 oktober 2016 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/bygginformation-11-oktober-2016/ <p><strong>Karolinska Universitetssjukhuset flyttar in<br /></strong>I slutet av november tar Karolinska Universitetssjukhuset emot de första patienterna i de nya byggnaderna. I juni fick Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset nyckeln till den första delen av det nya sjukhuset. Sedan dess pågår ett intensivt arbete med att utrusta och flytta in i byggnaderna. Nära 25 000 föremål ska hitta sin plats, medicinteknisk utrustning trimmas in och personal få utbildning i nya arbetssätt och ny teknik.</p> <p>I mitten av augusti påbörjades en intensiv fas med utbildning av personalen som ska arbeta i den först färdigställda delen av det nybyggda sjukhuset.</p> <p>Under sommarmånaderna levererades ny inredning och utrustning. Då började också Coor, som är huvudsaklig tjänsteleverantör i den nya byggnaden, att starta upp sina servicetjänster. Coor ska ansvara för fastighetsdriften vilket innebär allt från teknisk drift till reception, vaktmästeri, städning och hantering av tvätt.</p> <p><strong>Eugeniavägen<br /></strong>Den 15 september färdigställdes Eugeniavägen, dvs. gatan framför det nybyggda sjukhuset, och Karolinska Universitetssjukhuset tog över ansvaret för vägen.</p> <p>I november när den första delen av sjukhuset öppnar för patienter, kommer vägen öppna för biltrafik med infart från Solnavägen. Även det nya parkeringsgaraget som ligger på södra sidan av sjukhuset att öppnar då. <br /><br />Eugeniavägen kommer vara enkelriktad så länge som byggnationen av NKS-projektet pågår. För att köra ut från det nya sjukhusområdet kör du Gävlegatan mot Karolinska vägen eller Framstegsgatan, som leder ut mot Solnavägen.</p> <p><strong>Hotell Hagaplan <br /></strong>Hotellet som byggs framför sjukhusbyggnaden är placerat på det nya torget, Hagaplan. Hotellet ingår inte i NKS-projektet. Det kommer vara en kombinerad hotell- och kontorsbyggnad centralt beläget i Hagastaden. Byggnaden är 17 våningar hög med garage under mark.</p> <p>Det nya hotellet kommer att vara färdigställt i november 2017.</p> <p><strong>Nya gatunamn<br /></strong>Ett flertal nya gator kommer att skapas både runt de nya sjukhusbyggnaderna och i den nya stadsdelen Hagastaden. Gatorna kommer vara namngivna efter framstående kvinnor inom utbildning, vetenskap, forskning, hälso- och sjukvård. Till exempel:</p> <ul> <li>Anna Stecksén var läkare och patolog. Hon är också Sveriges första kvinnliga medicine doktor.</li> <li>Astrid Cleve von Euler var kemist, geolog och botanist. Hon är den första kvinnan i Sverige som doktorerade i ett naturvetenskapligt ämne.</li> <li>Eva Ekeblad var uppfinnare och grevinna. Honär den första kvinnan som blev invald i Kungliga Vetenskapsakademien.</li> </ul> <p><img title="Karta över Hagastaden" alt="Karta över Hagastaden" src="/link/4d96830a0edd4330a09781fc8d717e59.aspx" height="380" width="580" /></p> <p>Namnen på de nya gatorna i Hagastaden&nbsp;är: Agnes Arvidssons Gata, Alfhild Tamms Gata, Anna Steckséns Gata, Anna Whitlocks Gata, Astrid Cleves Gata, Betty Petterssons Gata, Emmy Rappes Gata, Eva Ekeblads Gata, Gerda Höjers Gata, Johanna Bovalls Gata, Lise Meitners Gata, Ninni Kronbergs Gata, Sonja Kovalevskys Gata och Valfrid Palmgrens Gata.</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: nks.bygg@skanska.se</p> 2016-10-21T11:28:10 Aktuell bygginformation, 21 januari 2016 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/aktuell-bygginformation-21-januari/ <p><strong>Gott nytt år och god fortsättning</strong><br />År 2016 kommer stort fokus att ligga på överlämning och färdigställande. Skanska lämnar över första delen av sjukhuset till Stockholms läns landsting och första patienten kommer att tas emot. En del gator och gångvägar blir färdigställda och öppnar för trafik. Alla sjukhusbyggnader är nu uppe i full höjd och större delen av arbetet sker inne i byggnaderna. Inredningsarbeten såsom gipsning, golvläggning, installationer av el, IT och medicinteknisk utrustning utförs.</p> <p><strong>Gator och vägar<br /></strong>Från 1 mars till 30 april stängs Framstegsgatan av för att färdigställa den norra delen utav Framstegsgatan. Den norra delen är den som vetter mot bostadshusen på Olaf af Acrels väg. Detta innebär att biltrafiken inte kommer kunna använda denna väg in till parkeringshuset eller Thorax. Det kommer fortfarande vara möjligt att gå eller cykla på denna väg. Bilar hänvisas att köra in på Gävlegatan via Karolinska vägen. Det är samma väg som idag används när man kör ut från parkeringshuset eller Thorax. Gävlegatan blir tvåfilig istället för enkelriktad under den här perioden. Se orienteringskarta <a href="/link/4a051d873b3a475295db858ed6af161c.aspx" target="_blank">här</a>.&nbsp;</p> <p>Färdigställandet av norra delen av Framstegsgatan innebär också att den trappa som går från bostadshusens gård ner mot gång- och cykelbanan längs med Solnavägen återställs. Den <a href="/link/19a0f5f6fce84ee0a3ae11bee0bd6507.aspx" target="_blank">här</a>&nbsp;bilden är en skiss på hur det är tänkt att se ut på Framstegstegsgatan.</p> <p><strong>Cyklotron</strong><br />Den 6 februari kommer två stycken cyklotroner att levereras till Forskningsbyggnaden. Cyklotronerna väger 22 ton styck och är en typ av produktionsanläggning för läkemedel som används vid röntgenundersökningar. Detta arbete innebär att Framstegsgatan stängs av för biltrafik och en mobilkran monteras upp för att lyfta in cyklotronerna i Forskningsbyggnaden. Cyklister och gående kommer kunna ta sig in denna väg. Bilar hänvisas köra in på Gävlegatan från Karolinska vägen.</p> <p><strong>Behandlingsbyggnaden</strong><br />Stommen till Behandlingsbyggnaden är nu klar och arbetet med att inreda de åtta stålbehandlingsbunkrarna i markplan samt vårdplanen på de övre våningsplanen påbörjas.</p> <p>Under slutet av förra året monterades en gångbro på två våningar mellan Behandlingsbyggnaden och huvudbyggnaden som kopplar samman de två byggnaderna.</p> <p><img alt="" src="/link/eafec65e459240b6941ef0a9b959aa22.aspx" height="520" width="380" /></p> <p><strong>Hotell</strong><br />Ni som bor och rör er i området kanske har lagt märke till att det dykt upp en byggkran på södra sidan av Nya Karolinska Solnas byggområde. Detta är platsen där ett hotell byggs.</p> <p>Hotellbyggnaden blir 16 våningar högt med garage under markplanet och en total bruttoyta om 16 200 kvadratmeter. Hotellet upptar elva våningar med totalt 222 rum, restaurang och konferenslokaler.<br /> <br /><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a></p> 2016-01-21T13:51:15 Aktuell bygginformation, 6 november 2015 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/aktuell-bygginformation-6-november/ <p><strong>Färdigställande av gator&nbsp;</strong></p> <p><strong>Gävlegatan</strong><br />Måndag den 9 november kommer vi starta att asfaltera samt måla väglinjer på Gävlegatan. Färdigställandet utav Gävlegatan kommer innebära att endast ett körfält kommer vara öppet för trafik. Detta arbete är beräknat att vara klart under vecka 46(se kartan nedan).</p> <p><strong>Framstegsgatan</strong> <br />Under början av våren 2016 kommer färdigställandet utav Framstegsgatan att starta vilket innebär att både bil- och gångtrafikanter inte längre kommer kunna använda Framstegsgatan. Istället kommer all trafik till och från Thorax samt parkeringshuset ske via Gävlegatan från Karolinska vägen (se kartan nedan). Mer detaljerad information om färdigställandet av Framstegsgatan kommer under 2016.</p> <p><strong>Cyklotron</strong> <br />I början av februari 2016 planeras cyklotroner att levereras till Forskningsbyggnaden. En cyklotron är en form av partikelaccelerator som kommer användas för läkemedel som används vid röntgenundersökningar. Det är två stycken cyklotroner som kommer och de väger vardera ca 22 ton. Framstegsgatan kommer att behöva stängas av då arbetet kommer att utföras under en helg. Detta för att på ett säkert sätt kunna lyfta in cyklotronerna i Forskningsbyggnaden.</p> <p><strong>Välkommen till en rundvandring på NKS</strong> <br />För att möta upp det stora intresse som finns av att besöka Nya Karolinska Solna-projektet har vi tagit fram en filmad visning från bygget. Filmen ger er en inblick i hur ett vårdrum och en vårdavdelning kommer att se ut i de nya byggnaderna. Se filmen <a href="/link/bd6f21e339c7465cb52b201ff070c5ca.aspx" target="_blank">här</a>.&nbsp;</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a><br /><br /></p> 2015-11-06T13:46:31 Aktuell bygginformation, 2 april http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-2-april/ <p><strong>Förändringar av Solnavägen</strong> <br />Under vecka 15 kommer vi att förflytta Solnavägen så att den ligger närmre Karolinska Institutet.</p> <p>Vi kommer även att anlägga en rondell i anslutning till Solnabron och en avfartsramp ner mot E4S mot Essingeleden. Omläggningsarbetet kommer att genomföras under nattetid mellan onsdagen den 8 och torsdagen den 9 april. Det kan också förekomma mindre nattarbeten mellan torsdagen den 9 och fredagen den 10 april, i form av vägmarkeringar som t.ex. övergångställ.</p> <p>Utförandet ska inte påverka framkomligheten på Solnavägen avsevärt då arbetet utförs nattetid. </p> <p><br /><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a><br /></p> 2015-04-02T11:02:00 Aktuell bygginformation, 11 mars 2015 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-11-mars/ <p><strong>Förändringar av Solnavägen och busshållplatser<br /></strong>Under vecka 11 och cirka 4 veckor framåt kommer omläggningsarbete av Solnavägen att pågå. Omläggningen innebär att Solnavägen kommer att förflyttas västerut så att den ligger närmare Karolinska Institutet. </p> <p>Det kommer även byggas en cirkulationsplats i anslutning till Solnabron vilket innebär att den östra busshållplatsen ”Karolinska Institutet” kommer att flyttas så att den hamnar vid Thorax.</p> <p>Busshållplatsen ”Karolinska Institutet” på västra sidan av Solnavägen kommer att flyttas så att den hamnar utanför Aula Medica.</p> <p>Solnavägen kommer vara öppen för trafik men ett körfält kommer att tas bort. En del av arbetet kommer utföras under nattetid. Arbetet utförs nattetid för att underlätta för trafiken dagtid. </p> <p><br /><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a><br /></p> 2015-03-12T12:17:00 Aktuell bygginformation, 20 november 2014 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-20-november-2014-/ <p><strong>Nedmontering av tornkranar</strong><br />Vi kommer nu att montera ner två tornkranar, nummer 25 och 26. Dessa tronkranar står vid forskningsbyggnaden längs med Solnavägen samt vid Framstegsgatan. </p> <p>Tornkran 26 kommer att monteras ner under helgen 21-23 november. Nedmonteringen kommer att pågå dygnet runt. Allt arbete kommer att ske inne på byggarbetsplatsen.</p> <p>Tornkran 25 kommer att monteras ner helgen 5-7 december. Förberedande arbeten påbörjas den 3 december då en mobilkran ställs upp. Mellan 5 och 7 december kommer Framstegsgatan att vara avstängd. Parkeringshuset kommer fortfarande vara öppet, infart sker från Karolinska vägen.</p> <p><strong>Bergvärme</strong> <br />Nya Karolinska Solnas byggnader kommer förses med värme och kyla på ett effektivt sätt från en egen bergvärmeanläggning med minst 140 borrhål som är ca 220 meter djupa. Bergvärmeanläggningen kommer täcka större delen av det nybyggda sjukhusets behov av värme och kyla. Vi kommer under mars borra 25-30 av dessa hål intill Thoraxbyggnaden.</p> <p>Innan borrningen påbörjas kommer schaktning och en del sprängningsarbeten att utföras. Detta arbete påbörjas i december och pågår till mars 2015. Borningen startar i mars 2015.</p> <p>Sprängtider är som vanligt klockan 09:30, 12;30 samt 15:00</p> <p><strong>Sprängsignaler</strong> <br /><strong>Förvarningssignal:</strong> Lång signal (Första signalen brukar starta ca 3 minuter innan sprängningen görs.) <br /><strong>Nedräkningssignal:</strong> Korta signaler <br /><strong>Faran-över-signal:</strong> Lång signal </p> <p><strong>Förändringar av gator och gångvägar</strong> <br />Under den närmaste tiden kommer det ske flera förändringar på Solnavägen. Solnavägen kommer att förflyttas västerut så att den ligger närmare Karolinska Institutet. </p> <p>Det kommer även byggas en cirkulationsplats i anslutning till Solnabron vilket innebär att den östra busshållplatsen ”Karolinska Institutet” kommer att flyttas så att den hamnar vid Thorax.<br />Även busshållplatsen ”Karolinska Institutet” på andra sidan Solnavägen kommer att flyttas så att den hamnar utanför Aula Medica. Förändringarna längs Solnavägen kommer att starta i december och fortsätter 2015. </p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a></p> 2014-12-01T09:36:00 Aktuell bygginformation, 13 juni 2014 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-13-juni-2014/ <p><strong>Generellt</strong><br />Arbeten pågår hela sommaren, med något begränsad omfattning under juli.</p> <p><br /><strong>Forskningsbyggnaden</strong><br />Huvudmontaget av stommen beräknas att bli klart i juli. Efter det återstår en del efterarbeten som t.ex.&nbsp;betongjobb och svetsning. Detta<br />beräknas vara klart i september.</p> <p><br />Till och med juli är arbetstiderna som tidigare:</p> <p>06:30 - 22:00 på vardagar<br />06:30 - 16:00 på helger</p> <p>Efter juli&nbsp;ändras arbetstiderna till:<br />06:30-19:00 på vardagar<br />06:30-16:00 på helger</p> <p><br />Montage av fasaden på forskningsbyggnaden började i maj och beräknas pågå fram till årsskiftet. I och med att fasaden monteras så kommer ljuden från invändiga byggarbeten att avta.</p> <p><br /><strong>Förändringar av gator och gångvägar</strong><br />Gatan utanför Forskningsbyggnaden har gjorts om till en enkelriktad gata. Numera kör bilar in från Solnavägen och ut vid Karolinska vägen.<br />Återställning av parkmark i korsningen Karolinska vägen och tidigare bygginfart vid teknikbyggnaden blir färdigt i juli, med undantag för<br />några växtsorter som planteras efter säsong.</p> <p><br /><strong>Teknikbyggnaden</strong><br />Skanska har slutfört arbetena i teknikbyggnaden.&nbsp;Den 20 maj överlämnades den till SLL och&nbsp;Coor Service Management tog över driften.</p> <p><strong>Sjukhus del 2</strong><br />Merparten&nbsp;av glasfasaden på sjukhusbygganden som ligger närmast Solnavägen är nu monterad. Mindre justeringar samt montering av<br />fasadkasetter kommer att fortsätta året ut.</p> <p><strong>Behandlingsbyggnaden</strong><br />Sprängningsarbetena är slutförda och grundläggning har påbörjats. Grundläggning kommer att pågå till 2015.<br /><strong></strong></p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a></p> 2014-06-17T08:05:00 Aktuell bygginformation, 20 februari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-20-februari/ <p><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">Montage av stomme</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><br />Sedan ett halvår tillbaka har vi nu monterat stommen som kommer att skapa forskningsbyggnaden. Stommen består till största del av prefabricerade stålpelare/balkar och betongväggar/bjälklag. </span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">Vi har monterat källarvåningarna samt 4-5 våningar ovanför mark. Arbetet med stommen beräknas pågå till sommaren 2014. </span><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"/?><o:p></o:p></span></p> <p><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">Montage av skyway</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><br />Den 28 mars, är det planerat att påbörja arbetet med en utav gångbroarna mellan sjukhusbyggnaden och forskningsbyggnaden. <br /><br />Gångbron, eller skyway som det kallas, är ca 35 meter lång och kommer att levereras som en enhet. Då det är en extremt stor enhet så kommer den att transporteras med en specialtransport till projektet under fredagen den 28 mars. Själva monteringen planeras ske under helgen vecka 13.<br /><br /><b>Sjukhus del 2</b><br />Vi kommer att fortsätta med montering av glasfasad på sjukhusbyggnaden som ligger närmast Solnavägen. </span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">Fasadmonteringen utav de stora glaspartierna som utgör en stor del av fasaden beräknas vara klar under sommaren 2014, medan mindre justeringar samt montering av kakelplattorna kommer att fortsätta till 2015. <br /><br /><b>Behandlingsbyggnaden</b><br />Under vecka 10 kommer vi att börja spränga bort berg igen. Detta kommer ske bakom Gustav V, Labbkvarteret och Thorax. Sprängningarna förväntas inte påverka boende i området utan i störst utsträckning sjukhuspersonal i Thorax, labbkvarteret samt Gustav V. </span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">Sprängningarna kommet att hålla på mellan vecka 10-15. Sprängtiderna är detsamma som Akademiska Hus har på andra sidan Solnavägen. Med en föränding på 15minuter på första tiden. Sprängtiderna är: 09:45, 12:30 och 15:30. <br /><br /><b>Sprängsignaler</b> <br />Förvarningssignal: Lång signal (Första signalen brukar starta ca 3 minuter innan sprängningen görs). <br />Nedräkningssignal: Korta signaler <br />Faranöversignal: Lång signal <br /><b><br />Schaktning</b><br />Mellan vecka 12-16 kommer vi att börja schakta bort den sprängda bergsmassan. Lastbilarna kommer att komma från Karolinska vägen som vanligt och sedan svänger de in på Solnavägen och in på byggområdet via Framstegsgatan, precis som nu. </span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">Däremot kommer vi att köra ut bilarna från byggarbetsplatsen via Gata 1 och sedan ut på Karolinska vägen. Se svartstreckad markering på <a href="/link/20e98fd849894f30a32d76e1654a4551.jpg" target="_blank">karta</a><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">.</span></strong><b><br /></b></span><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><br /></span><b><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">Tornkranar</span></b><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"> <br />Vi har under början av året samt slutet av förra året monterat ner ett par av våra tornkranar. Vi har några tornkranar kvar varav några ska monteras ner vilket betyder att detta arbete kommer att fortsätta under första kvartalet av 2014. <br /></span><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><br />Först ut är tornkran 22 som kommer att monteras ner under helgen vecka 8. Arbetet kommer att utföras från lördag klockan 07:00 till måndag morgon 05:00. Därefter påbörjas nedmontering av kran 27 vecka 12 och kran 24 vecka 16.<br /><br /><b>Förändringar utav gator och gångvägar </b><br />Vi kommer inte lägga om några gator inom den närmsta tiden dock så kommer entrén L2 i labbkvarteret att stängas av tills vidare under vecka 9 på grund av färdigställande av markarbete. Detta innebär att man inte längre har möjlighet att gå igenom glasgången, utan att man måste ta gångvägen runt hus L7. </span><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">Se <a href="/link/6689cf62e60841198ae339a0c7582e91.jpg" target="_blank">karta</a> för gångväg.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><o:p></o:p></span></p> <p><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">Kontakt</span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><br />Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><o:p></o:p></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><o:p><font color="#000000" face="Calibri"></font></o:p></span>&nbsp;</p> 2014-02-20T15:29:00 Aktuell Bygginformation, 19 november http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-19-november/ <p><a href="http://www.anpdm.com/newsletterweb/42425E457946445D4076474559/42445D407947465C4B7549435E43" target="_blank">Aktuell Bygginformation, HTML-format</a></p> <p><strong>Montage av stomme på forskningsbyggnad</strong><br />Sedan ett par månader tillbaka håller vi på att montera stommen på det som ska bli NKS forskningsbyggnad. Stommen består till största delen av prefabricerade stålpelare/balkar och betongväggar/bjälklag. Vi har monterat källarvåningarna och börjar nu resa oss uppåt ovanför marknivå för att successivt ta formen av ett blivande forskningslab. Arbetet med stommen beräknas pågå till sommaren 2014. </p> <p><strong>Montage av höga pelare utmed Solnavägen</strong><br />Under andra halvan av november kommer höga pelare monteras utmed Solnavägen. Under montaget av dessa måste delar av Solnavägen spärras av för att kunna skapa en tillräcklig säkerhetszon runt montageområdet. Med anledning av detta och för att störa trafiken så lite som möjligt kommer arbetet att genomföras utanför projektets ordinarie arbetstider. Arbetet beräknas ta två dagar. Information kommer att sättas upp de närliggande bostadshusens i trapphus i god tid innan arbetet utförs.</p> <p><strong>Sjukhusbyggnad del 2</strong><br />Vi har påbörjat montering av glasfasaden på den del av sjukhusbyggnaden som ligger närmst Solnavägen. När stommen på byggnaden som benämns U1:2 (<a href="/link/31e5fa60672e443c84091d68791afd23.pdf" target="_blank">se karta</a>) slutförts och fasadmontering av västra hörnet på sjukhusbyggnaden påbörjats, kommer tornkranen närmast Solnavägen monteras ner. Detta sker i början av 2014.</p> <p><strong>Nedmontering av tornkranar</strong><br />Nu börjar vi närma oss ett skede i bygget där våra tornkranar kommer att monteras ner och lämna området. Här nedan ser ni de tidpunkter de börjar monteras ner:<br /><br />Tornkran 21 - nedmontering påbörjas vecka 49, 2013<br />Tornkran 22 - nedmontering påbörjas vecka 8, 2014<br />Tornkran 23 - nedmontering påbörjas vecka 49, 2013<br />Tornkran 24 - nedmontering påbörjas vecka 8, 2014<br />Tornkran 27 - nedmontering påbörjas vecka 8, 2014</p> <p><strong>Omläggning av gator vid Thorax</strong><br />Under november kommer Framstegsgatan att läggas om, <a href="/link/31e5fa60672e443c84091d68791afd23.pdf" target="_blank">se karta</a> - orange linje för befintlig väg och rosa linje för ny väg. Arbetet innebär att delar av gatan kommer asfalteras om, cykelparkeringen i korsningen vid Solnavägen flyttas in på sjukhusområdet, gångvägen komprimeras och gatan och staket in mot byggområdet flyttas något norrut. Arbetet beräknas ta ungefär två veckor och ska bedrivas så att trafikstörningar minimeras – tvåfilig trafik samt gångväg kommer hållas öppet hela tiden.</p> <p><strong>Blivande Gävlegatan och Maskinkorset stängs av</strong><br />För att kunna färdigställa våra arbeten kommer vi att stänga av det s k ”Maskinkorset” mellan K-kvarteret, L-kvarteret och NKS teknikbyggnad helt för biltrafik (utmärkt som ”Blivande Gävlegatan” <a href="/link/31e5fa60672e443c84091d68791afd23.pdf" target="_blank">på kartan</a>). Detta sker från vecka 46 och kommer pågå till efter nyår. Under denna period kommer vi anpassa så att gångtrafikanter kommer kunna passera som idag. I och med avstängningen så kommer trafik som tidigare kört via blivande Gävlegatan samt Maskinkorset nu behöva köra via Karolinska vägen och in via busstorget framför Karolinskas huvudentré. Se rosafärgad sträcka på kartan för rekommenderad alternativ väg. </p> <p><strong>Test av dieselmotor i Teknikbyggnaden</strong><br />Under slutet av året kommer vi starta upp en dieselmotor i några sekunder. Detta kan medföra att rök kommer ur skorstenarna i Teknikbyggnaden. Testen som endast förväntas pågå i några sekunder är en del i testkörningarna av systemet. </p> <p><br /><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a></p> <p>Som ni vet så byggs det inte bara ett nytt universitetssjukhus här i Solna. På andra sidan Solnavägen bygger Akademiska hus Biomedicum, ett nytt forskningslaboratorium för Karolinska Institutet. Har ni några frågor eller funderingar gällande deras arbete är ni välkomna att kontakta:<br />Torbjörn Albrechtsson, Projektsamordnare på Akademiska Hus. <br />E-post: <a href="mailto:torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se">torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se</a>, Telefon: 0708-11 75 50.</p> <p><br /><em>Foto: Holger Staffansson, Skanska</em></p> 2013-11-19T14:59:00 Aktuell Bygginformation, 9 augusti http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-9-augusti/ <p><strong>Markarbeten</strong> <br />Den grusade ytan mellan Thorax och Parkeringshuset kommer under vecka 32 till 34 att justeras i höjd. Justering kommer att utföras på halva ytan i taget så att Thorax entré A fortfarande är tillgänglig för fordon och gående. Vi kommer även att färdigställa gatan mellan Thorax och lab-byggnad L7. </p> <p>Under vecka 32 till 36 kommer återfyllandsarbete runt forskningsbyggnaden, Fas 6 mot Thorax att ske. Detta innebär att lastbilar kommer att anlända via Solnavägen och köra in vid Thoraxinfarten (Framstegsgatan). Lastningen kommer att ske inne på byggområdet (se den rosa markerade sträckan på kartan nedan). </p> <p>Inga större trafikstörningar förväntas på grund av detta arbete. </p> <p><strong>Sprängningar och hydraulisk spräckning</strong><br />Mellan vecka 32 och 36 kommer vi även utföra hydraulisk spräckning av berg vid infarten till Thorax, längs Solnavägen. Hydraulisk spräckning innebär att man borrar hål i berget och spräcker det med kilar och lufttryck. </p> <p>Sprängningar i området kommer att fortsätta som tidigare under fasta tidpunkter vardagar&nbsp;kl 09:30, 12:30 och 15:30. </p> <p><strong>Omläggning av gångväg</strong><br />Under vecka 35 kommer förberedelse för omläggning av gångväg från Solnavägen till sjukhusets huvudbyggnad att ske. Den 2 september öppnar den nya gångvägen (se den orange sträckan på kartan nedanför).</p> <p>Den nuvarande gångvägen längs fasaden på lab-byggnaderna L4 och L5 stängs samma dag. Detta blir nu ett arbetsområde för ledningsdragning samt färdigställande av gata. Schakt, återfyllnad och asfaltering kommer att ske under hösten. </p> <p><strong>Montering av prefabricerad stomme till forskningsbyggnad</strong><br />Montering av stommen på forskningsbyggnaden, Fas 6, kommer att påbörjas vecka 35. Detta innebär att tunga fordon kommer passerar vid Thorax 1–2 gånger per timme mellan kl 09:30-16:00 (se sträckan markerad i grönt på kartan nedanför). </p> <p><strong>Gångväg till Karolinska Universitetssjukhuset</strong> </p> <p><a href="http://img2.anpdm.com/Nya_Karolinska_Solna/KartaThoraxnorrNKSfr2013sep.jpg" target="_blank">Klicka här för att öppna kartbild</a></p> <p><strong>Gångväg och transportvägar till byggarbetsplatsen och Karolinska Universitetssjukhuset</strong> </p> <p><a href="http://img2.anpdm.com/Nya_Karolinska_Solna/Walkways20130809.jpg" target="_blank">Klicka här för att öppna kartbild</a></p> <ul> <li>Orange markering - Nya gångvägen till Karolinska Universitetssjukhuset</li> <li>Rosa markering - Transportväg för återfyllnadsarbete Thorax</li> <li>Grön markering - Transportväg för leverans utav prefabricerad stomme till forskningslaboratorium </li></ul> <p><br /><strong>Kontakt</strong> <br />Har du frågor eller synpunkter kring arbetet på byggsajten eller om detta nyhetsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB.<br />Telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2013-08-15T13:55:00 Aktuell Bygginformation, 13 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-13-juni/ <p><strong>Uppdatering kring anläggningsarbeten och trafikomläggningar <br />på Solnavägen</strong></p> <p><strong>Under kvällen och natten den 17-18 juni</strong> kommer övergångsstället över Solnavägen mellan KI:s aula och infarten till Thorax (Framstegsgatan) att flyttas. Den nya placeringen blir ca 25-30 meter söderut, precis vid den norra änden av den nya aulan, på KI området.</p> <p><img alt="" src="/link/b326e7f6846446b8b13d0456ead15e6e.png" /></p> <p>Det nya övergångsstället kommer att korsa Solnavägen för att sedan följa den östra sidan av Solnavägen fram till infarten till Thorax (Framstegsgatan). Denna sträcka skyddas av ett byggstaket som skapar en ”korridor” för gående. Ytterligare ett övergångsställe kommer att korsa Framstegsgatan, mellan korridoren för gående över till gångvägen. (Se markerat i gult på kartan ovan.)</p> <p>Samtidigt kommer nya spärrlinjer målas i vägbanan vid korsningen Solna vägen/Framstegsgatan, för att underlätta in- och utfartstrafiken för det nya Biomedicum-projektet vid Karolinska Institutet.</p> <p><strong>Under vecka 26</strong> läggs trafiken på Solnavägen mellan Thoraxinfarten (Framstegsgatan) och Karolinska vägen om av landstingets entreprenör för fjärrkyla- och värmeförsörjningen till det nya sjukhuset.</p> <p>Omläggningen innebär enfilig trafik i båda riktningarna på Solnavägen, med en förskjutning mot Karolinska Institutet. Busshållplatsen ”Karolinska institutet” i norrgående riktning flyttar norrut mot Karolinska vägen, men har fortsatt förbindelse med gångbanan längs Solnavägens östra sida och infarten till Thorax.</p> <p><strong>I senare delen av vecka 26</strong> påbörjas planerade schaktarbeten. Dessa beräknas pågå till och med augusti. Därefter sker återställning av Solnavägen och antalet filer går tillbaka till två i båda riktningarna.</p> <p>Under schaktarbetet kommer spräckning av berg (med grävmaskin och hydraulisk hammare) och sprängning att ske. Sprängningar sker vid ordinarie sprängningstider: vardagar kl 09:30, 12:30 och 15:30.</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2013-06-14T12:57:00 Aktuell Bygginformation, 29 maj http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-29-maj/ <p><strong>Byggaktiviteter utmed Solnavägen och Prostvägen/Karolinska vägen torsdagen den 30 maj</strong> </p> <p>Torsdagen den 30 maj kommer entreprenören för Landstingets mediaförsörjning - Frijo - att provborra vid ovanstående adresser. Frijo kommer att starta sina arbeten kl 07.00 och borra vid Karolinska vägen, för att sedan borra några hål längs den östra sidan av Solnavägen mellan kl 09.00-15.00. </p> <p><strong>Kontakt:</strong> <br />Marko Härkönen, Frijo AB, 070-3779438 </p> <p><br />&nbsp;<br />Kontakt Nyhetsbrev<br />Har du frågor eller synpunkter kring arbetet på byggsajten eller om detta nyhetsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB.<br />Telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a> </p> <p><br />&nbsp;<br /></p> 2013-05-29T10:06:00 Aktuell Bygginfo, 23 maj http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginfo-23-maj/ <p><strong>Sprängningar i helgen</strong></p> <p>Den 25 och 26 maj kommer sprängningar ske vid kulverten till Karolinska Institutet. <br /><br />Normalt sker sprängningar bara under veckodagar, men eftersom dessa sprängningar måste utföras vid kanten på Solnavägen har de förlagts till helgen då det är mindre trafik och sjukhuset inte har normal mottagning eller operationer. </p> <p><strong>Sprängtider: kl 12:30 och 15:30 båda dagarna</strong></p> <p>Avstängning sker som vanligt med vakter placerade på Solnavägen och vid angränsande områden.<br /></p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a> <br />&nbsp;</p> 2013-05-23T11:44:00 Aktuell Bygginformation, 20 maj http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-20-maj/ <p><strong>Anläggning av fjärrvärme- och fjärrkyla</strong></p> <p>Under vecka 21 kommer Norrenergi på uppdrag av Stockholms läns landsting att påbörja sina arbeten med att anlägga fjärrvärme- och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna, längs Solnavägen mellan Industrivägen och Tomtebodavägen. </p> <p>Detta innebär att den gång- och cykelväg som ligger på västra sidan längs denna sträcka av Solnavägen stängs. Gång- och cykelbanan längs den östra sidan av Solnavägen är öppen som vanligt. </p> <p>Vid månadsskiftet maj/juni kommer övergångsstället över Solnavägen mellan KI:s aula och infarten till Thorax (Framstegsgatan) att flyttas söderut på Solnavägen. Vid samma tidpunkt flyttas även busshållplatsen ”Karolinska Institutet” en bit längre norrut på Solnavägen. </p> <p>Solnavägen kommer under sommaren att krympas till en fil i vardera riktningen på sträckan Solnabron till Industrivägen.</p> <p>Busstrafiken kommer att ha samma turer och rutter kvar som tidigare. </p> <p>&nbsp;<br /><strong>Kontakt</strong></p> <p>Har du frågor eller synpunkter kring arbetet på byggsajten eller om detta nyhetsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB.<br />Telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a><br />&nbsp;<br /></p> 2013-05-21T09:07:00 Aktuell Bygginformation, 10 april http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-10-april/ Här kan du läsa om vad som händer på NKS-bygget under de närmaste månaderna. 2013-04-10T12:47:00 Aktuell bygginformation, 15 februari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-15-februari/ <p><a href="http://www.anpdm.com/newsletterweb/41475F467541465C4477424359/42445D407947465C4B7549435E43" target="_blank">Öppna Aktuell bygginformation (HTML)</a></p> <p><a href="/link/bcc4ca036e334c67ab334f4e25d86cf1.aspx?epslanguage=sv" target="_top">Prenumerera på NKS bygginformation<br /></a></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="560" align="center" border="0"> <tbody> <tr valign="top" bgcolor="#ffffff"> <td align="left" width="560"><font style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #640000; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span><strong>Arbeten med färdigställande av Framstegsgatan</strong></span> </font><br /><font style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Georgia, Courier New, Courier, mono"><span>Framstegsgatan är förlängningen av infarten från Solnavägen fram till Entrė A för Thorax.<br />Arbetet här kommer att bedrivas i sekvenser med omflyttning av gångvägen genom arbetsområdet, men access till huvudbyggnaden kommer att bibehållas förbi Thorax och labbyggnaderna L4/5 som tidigare.</span></font> <div align="right"><a style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Georgia, Courier New, Courier, mono; TEXT-DECORATION: underline" name=""></a></div></td></tr></tbody></table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="560" align="center" border="0"> <tbody> <tr valign="top" bgcolor="#ffffff"> <td align="left" width="560"><font style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #640000; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span><strong>Öppning av Entrė A för Thorax</strong></span> </font><br /><font style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Georgia, Courier New, Courier, mono"><span>Den 1 mars öppnar den nygamla entré A på det nordöstra hörnet av Thorax. Entrén är avsedd för patienter ankommande till fots eller med egen transport och sjukvårdstransporter. Ytan framför entrén tillåter fordon att åka fram för att lämna av besökande. <br />Under mars och april månad kommer även den gamla entré D att vara tillgänglig för fotgängare.<br /><br />Thorax reception kommer att ligga kvar på nuvarande plats. Patienter måste gå genom ”glasgången” för att anmäla sig.<br /><br />Ambulanser anländer till entré D som tidigare. Från maj månad kommer ambulansintaget att flyttas till den nordvästra delen av byggnad N3 (samma infart som tidigare) och i samband med detta gäller enbart entré A för patienter.</span></font> <div align="right"><a style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Georgia, Courier New, Courier, mono; TEXT-DECORATION: underline" name=""></a></div></td></tr></tbody></table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="560" align="center" border="0"> <tbody> <tr valign="top" bgcolor="#ffffff"> <td align="middle" width="560"> <div id="align-wrapper" style="TEXT-ALIGN: center"><img title="" alt="" src="http://img2.anpdm.com/Nya_Karolinska_Solna/ny-etablering_560px.jpg" width="560" align="center" border="0" link="" /></div></td></tr></tbody></table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="560" align="center" border="0"> <tbody> <tr valign="top" bgcolor="#ffffff"> <td align="left" width="560"><font style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #640000; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span><strong>Utökad bodetablering</strong></span> </font><br /><font style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Georgia, Courier New, Courier, mono"><span>Skanska har, från vecka 5, erhållit ytan för reserverade parkeringsplatser, som är belägen framför byggnad M8 (Dietistkliniken). Här kommer en utökad etablering av manskapsbodar monteras med start under andra halvan av februari. </span></font> <div align="right"><a style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Georgia, Courier New, Courier, mono; TEXT-DECORATION: underline" name=""></a></div></td></tr></tbody></table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="560" align="center" border="0"> <tbody> <tr valign="top" bgcolor="#ffffff"> <td align="left" width="560"><font style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #640000; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span><strong>Omläggning av huvudkablar</strong></span> </font><br /><font style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Georgia, Courier New, Courier, mono"><span>Vid nordvästra hörnet av nya teknikbyggnaden kommer, med start i februari, en omläggning av huvudkablarna till Thorax och NKS-projektet att läggas om. Därefter kommer markytan att förberedas för kabelrör i mark. Man kommer även att påbörja bullerplanket mot samfälligheten. Detta arbete kommer att utföras genom bland annat bergsborrning och en serie av mindre sprängningar/schakt. Arbetet beräknas pågå till fram till vecka 17 eller 18.</span></font> <div align="right"><a style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Georgia, Courier New, Courier, mono; TEXT-DECORATION: underline" name=""></a></div></td></tr></tbody></table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="560" align="center" border="0"> <tbody> <tr valign="top" bgcolor="#ffffff"> <td align="left" width="560"><font style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #640000; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span><strong>Kontakt</strong></span> </font><br /><font style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Georgia, Courier New, Courier, mono"><span>Har du frågor eller synpunkter kring arbetet på byggsajten eller om detta nyhetsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB.<br />Telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a></span></font><br /><br /></td></tr></tbody></table> 2013-02-15T15:53:00 Aktuell Bygginformation, 20 december http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-20-december/ <p><strong>Personalparkering B stängs den 5 januari<br /></strong>Datum för stängning av personalparkering B (vid byggområdet ner mot E4/E20) har ändrats och parkeringen är stängd från och med den 5 januari. Personal hänvisas därefter till det nya parkeringshuset vid Thoraxbyggnaden. <br />&nbsp;<br /><strong>Arbetet för patienthotell och parkeringsgarage närmast E4 påbörjas<br /></strong>Efter nyår med start vecka 2 börjar byggandet av patienthotellet och nedfarten till parkringsgaraget som ska ligga under torget framför de nya sjukhusbyggnaderna.<br /><br />Arbetet börjar söder om den nya sjukhusbyggnaden, närmast den västra gaveln av Norrbacka (S1). Jobbet innefattar en del mindre sprängsalvor. Sprängningarna utförs under de vanliga sprängningstiderna; vardagar kl 09.30, 12.30 och 15.00. Signalering sker som alltid inför och efter avslutad sprängning.</p> <p><strong>Arbeten och störningar vid forskningsbyggnad och Thorax ambulansinfart<br /></strong>Under januari/februari 2013 påbörjas återfyllnad mot de nya källarväggarna mellan Thorax N3 och den nya forskningsbyggnaden vid Solnavägen.<br /><br />Återfyllandsmassorna kommer att transporteras in via ambulansinfarten till Thorax på avtalade tider. För att kunna utföra jobbet görs en öppning i staketet där en bil matar in materialet via ett transportband.</p> <p>Ambulansinfarten kommer att vara tillgänglig som vanligt, med undantaget för att en lastbil står parkerad längs staketet.<br /><br />Alla transporter kan nå Entré D, dock kan det vara trångt för möte mellan två fordon precis vid den parkerade lastbilen.<br /><br />Detta arbete beräknas pågå under ca tre veckor.<br /><br /><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring arbetet på byggsajten eller om detta nyhetsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB.<br />Telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a><br /></p> 2012-12-20T14:03:00 Aktuell Bygginformation, 14 december http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-14-december/ <p><strong>Tillfällig avstängning av körfält på Solnavägen nattetid</strong></p> <p>En tornkran ska monteras på den stora arbetsplatsen söder om Thoraxbyggnaden och därför måste ett av körfälten i norrgående riktning på Solnavägen stängas av. <strong><em>Avstängningen gäller från eftermiddagen</em></strong> <em><strong>söndag den 16 december t o m onsdag den 19 december</strong>.</em> </p> <p>Från tisdagen den 18 december kl 20.00 stängs båda de norrgående körfälten av i ca 5-7 timmar eftersom det krävs en säkerhetszon för montaget. Den norrgående trafiken leds då om till andra sidan refugen och under natten kommer endast ett körfält i vardera riktningen att vara öppet. </p> <p>Montagearbetet beräknas pågå t o m den 19 december. Det kan dock avslutas tidigare om väderförhållandena är goda.<strong>&nbsp;<br /></strong><strong><br />Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring arbetet på byggsajten&nbsp;eller om detta nyhetsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB.<br />Telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se"><font color="#0000ff">nks.bygg@skanska.se</font></a><br /></p> 2012-12-14T10:11:00 Aktuell Bygginformation, 4 december http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-4-december/ <p><strong>Tillfällig avstängning av gångvägen mellan Thorax och övriga sjukhusområdet</strong> <br />Den nuvarande gångtunneln norr om Thoraxbyggnaden kommer under helgen den 8-9 december att tas bort. Under denna period stängs gångbanan vid Thorax och mellan L4/L5 och det nya P-huset av. Under dessa dagar måste all gång- och cykeltrafik från Solnavägen till huvudbyggnaden ske längs Solnavägen och vidare längs Karolinska vägen för att nå sjukhusområdet. Som ytterligare påminnelse kommer skyltar att sättas upp vid gångvägen inför avstängningen. </p> <p><strong>Montering av tornkranar</strong> <br />Under veckorna 49 och 50 kommer kran nr 27, i det nordvästra hörnet av arbetsområdet mot Solnavägen, nära grind B att sättas upp. </p> <p>Inom arbetsområdet för den nya forskningsbyggnaden, reser man den andra tornkranen (kran nr 26) under veckorna 2 och 3, 2013. Kranen är placerad nära gaveln vid Thorax N2. Påverkan på omgivningen beräknas vara mindre än vid montaget av den förra kranen inom samma arbetsområde, eftersom leveranserna anländer via den stora arbetsytan söder om Thoraxbyggnaden och inte via infartsgatan till Thorax. </p> <p><strong>Den 19 december öppnar fler parkeringsplatser i nya p-huset vid Thorax</strong> <br />Den 19 december invigs det nya p-huset vid Thorax och då öppnar det fler nya parkeringsplatser här. Infarten är liksom nu, från Solnavägen, mittemot Thoraxbyggnaden. Parkeringshuset kommer vara öppet dygnet runt. Det totala antalet parkeringsplatser i p-huset som finns tillgängliga för personal och besökare är 650 varav 75 platser är utrustade med elladdningsstationer. Parkeringsavgifterna för besökare och personal kommer att vara desamma som på övriga sjukhusområdet. Mer information om parkeringshuset kommer för personalen att finnas på Karolinska Universitetssjukhusets intranät Inuti. </p> <p><strong>Tillgång till p-huset vid Thorax via kulvert</strong> <br />Personal på Karolinska Universitetssjukhuset kan gå genom kulverten från östra delen av Karolinskas sjukhusområde till Thorax och därefter korsa gatan på marknivå för att nå det nya p-huset . </p> <p><strong>Den 19 december stängs parkering B vid E4/E20</strong> <br />Den 19 december stänger personalparkering B (vid byggområdet ner mot E4/E20) och personalen hänvisas till det nya parkeringshuset vid Thoraxbyggnaden (se ovan). </p> <p>NKS-projektet önskar God Jul och Gott Nytt År!</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se"><font color="#0000ff">nks.bygg@skanska.se</font></a><br /></p> 2012-12-04T19:35:00 Nyhetsbrev Bygginformation, 23 oktober http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nyhetsbrev-Bygginformation-23-oktober/ Nu finns ett nytt Nyhetsbrev Bygginformation ute. Här kan du bland annat läsa om ändrade sprängningstider, montage av förbindelsegångar, tillfällig avstängning av gångvägen mellan Thorax och övriga sjukhusområdet mm. Har du frågor eller synpunkter kring Skanskas arbete eller detta nyhetsbrev, vg kontakta Skanska på telefon 010-4487477, eller e-post: nks.bygg@skanska.se 2012-10-23T15:04:00 Aktuell Bygginformation, 2 oktober http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-2-oktober/ <p>Under perioden 8 oktober till 7 december kommer prefabricerade betongelement och ståldetaljer monteras måndag-fredag kl 06.00-24.00.<br /><br />Arbetet förväntas endast generera bullrande ljud från de lastbilar som rör sig på byggarbetsplatsen. Färdväg: Karolinska vägen och in på byggarbetsplatsen via Solnavägen. Huvuddelen av det område där arbetet föregår ligger söder om Thorax, N2.<br /><br />Det mest synliga av dessa arbeten kommer att vara arbetsbelysningen på arbetsplatsen när masternas och kranarnas belysningar sveper runt arbetsplatsen.<br /><br />Vid lossning och montage alstras ljud från byggkran nr 22 och 24, samt från borrmaskiner och svetsaggregat, men detta bedöms inte vara av störande karaktär.<br /><br />Vi ber om ursäkt för eventuella störningar i samband med dessa arbeten.<br /><br /><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a></p> 2012-10-02T10:20:00 Aktuell bygginformation, 19 september http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-19-september/ <p><strong>Utökade arbetstider vid arbetsplatsen för forskningsbyggnaden</strong> </p> <p>Helgen 22-23 september påbörjas betongarbeten för forskningsbyggnaden som ska uppföras på arbetsplatsen belägen mellan Thoraxbyggnaden, Solnavägen och bostadsområdet vid Olof af Acrels väg. </p> <p>Vi bedömer att dessa arbeten behöver bedrivas sju dagar i veckan under resterande delen av 2012. Arbetstiderna är kl 07.00 – 19.00. Arbetena ska bedrivas inom ramen för gällande gränsvärden för buller och vibrationer. <br /><br />De arbeten som ska utföras är formsättning, armering och gjutning av betong i formar. Betongen levereras av betongbilar som är försedda med pumpar. Transporter sker internt inom arbetsplatsen. </p> <p>När formsättning utförs kan det alstras ljud från sågning och spikning. När gjutning utförs kan det förekomma ljud från betongvibratorer. Vi bedömer att påverkan i samband med arbetena minskas på grund av att arbetsplatsen ligger på ett stort djup. Det finns därför en naturlig barriär mot buller, ljus och damm mellan arbetsplatsen och omgivningen. I den mån det är möjligt kommer vi att försöka planera arbetet så att de mest störande momenten utförs senare på dagen.<br /><br />Vi ber om överseende för de eventuella olägenheter dessa arbeten kan medföra. För att försäkra oss om att arbetena utförs inom ramen för gällande gränsvärden finns mätare placerade inom bostadsområdet samt inom sjukhusområdet. Dessa registrerar mätvärden kontinuerligt. Vid behov kan vi även utföra manuella mätningar. </p> <p><br /><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a></p> <p><br />&nbsp;<br /></p> 2012-09-19T18:07:00 Nyhetsbrev bygginformation 10 september http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nyhetsbrev-bygginformation-10-september/ I septembernumret av Nyhetsbrev bygginformation kan du bland annat läsa om kommande helgarbeten på arbetsområdet för NKS nya forskningsbyggnad, montage av en ny tornkran på samma arbetsområde och en del annat. 2012-09-10T17:09:00 Nyhetsbrev bygginformation, 22 augusti http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-22-augusti/ I augustinumret av Nyhetsbrev bygginformation kan du bland annat läsa om öppning av den nya kulverten mellan Thorax och L7, samt den nya gångvägen mellan Thorax och Karolinskas huvudbyggnad som öppnar den 1 september. 2012-08-23T11:48:00 Aktuell Bygginformation 10 augusti http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-10-augusti/ <p><strong>Sprängningsarbeten återupptas måndag 13 augusti</strong></p> <p>Den 19:e juli 2012 inträffade en sprängningsincident vid arbetsplatsområdet för forskningslaboratoriet som är beläget nära bostadsområdet vid Olof af Acrels Väg. På grund av incidentens natur avbröts sprängningarna och Skanska tillsatte omedelbart en utredning för att ta reda på orsaken till incidenten </p> <p>Som en följd av denna incident har Skanska haft ett uppehåll i sprängningarna vid detta område för att invänta resultatet av den utredningen.&nbsp; Efter en noggrann utredning, tillsammans med extern expertis, har vi nu kommit fram till en åtgärdsplan som skall förhindra att liknande händelser inträffar igen.&nbsp; </p> <p>Orsaken till incidenten var att en spricka långt ner i berget låg på ett olyckligt sätt vilket orsakade att stor del av sprängverkan i de närmast laddade hålen gick via sprickan och ut i bergsslänten. Detta orsakade att sprängmattorna inte kunde hålla tillbaka den stora kraft som uppkom vilket som följd orsakade ett stensprut.</p> <p>För att förhindra att detta upprepas så har vi etablerat en åtgärdsplan som innebär att vi nu återfyller hela fronten med tunga bergmassor. Vi har även utökat de kontroller som utförs av borrhål, laddning etc.</p> <p><strong>Vi kommer nu återuppta våra sprängningsarbeten från och med måndag den 13/8 med de gällande schemalagda sprängtider kl. 09.30, 12.30 och 15.30 varje vardag.</strong></p> <p>De större sprängningsarbetena kommer att pågå cirka sex veckor på arbetsområdet för forskningslaboratoriet därefter kommer mindre sprängningsarbeten att utföras.<br /> </p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>För ytterligare information eller om ni har några frågor var vänlig kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a><br /></p> 2012-08-13T09:59:00 Nyhetsbrev Bygginformation, 9 juli http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nyhetsbrev-Bygginformation-9-juli/ <p>Nu finns ett nytt nyhetsbrev ute som beskriver vad som händer på byggområdet för Nya Karolinska Solna.</p> <p><a href="/link/2b15cc37478342d09c2a408855e80c60.pdf" target="_top">Öppna nyhetsbrev</a></p> 2012-07-09T10:11:00 Aktuell Bygginformation 12 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-12-juni/ <p><strong>Avstängning av gångväg mellan Thoraxbyggnaden och övriga sjukhusområdet</strong></p> <p>Med anledning av pågående arbeten med forskningsbyggnaden behöver Skanska access till det arbetsområde som ligger vid nuvarande gångväg från Solnavägen förbi Thoraxbyggnadens södra sida. <br /><br />Efter en överenskommelse med styrgruppen och samordningsgruppen för Nya Karolinska Solna-projektet <strong>kommer gångvägen att stängas temporärt fr.o.m. den 18 juni – mitten av augusti</strong>. För att underlätta orienteringen på området kommer informationsskyltar monteras under denna vecka. </p> <p>Avstängningen påverkar gångvägen som går från Solnavägen förbi Thoraxbyggnaden mot huvudbyggnaden. Accessen till Thorax är dock oförändrad. Thorax nås fortfarande via samma busshållplats och samma infartsväg och gångväg som idag. </p> <p>För allas säkerhet hänvisar vi samtliga gående och cyklister att gå längs Solnavägen till korsningen Karolinska vägen för sedan svänga österut på Karolinska vägen, mot huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset. </p> <p>I samband med denna förändring är gångvägen mellan Thorax och huvudbyggnaden inte tillgänglig för allmänhet och patienter. Det är därför <br />extra viktigt att man i patientkallelser poängterar vikten att gå av sin buss vid rätt hållplats .</p> <p><strong>Karta</strong> <br />Här kan du hämta en uppdaterad karta över gång- och cykelvägar på sjukhusområdet. Skriv gärna ut kartan i A3-format. Kartan är giltig fr.o.m. måndag 18 juni.&nbsp;<br /><a href="/link/516ea31b984b4031b64749f436ac6772.pdf" target="_blank">Hämta karta (pdf)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a> </p> <p><br />&nbsp;<br /></p> 2012-06-12T14:53:00 Nyhetsbrev Bygginformation, 8 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nyhetsbrev-Bygginformation-8-juni/ Nu finns ett nytt nyhetsbrev ute som beskriver vad som händer på byggområdet för Nya Karolinska Solna. 2012-06-08T15:43:00 Grön vecka http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-25-maj1/ Vecka 22 har Skanska sin årliga "gröna vecka". Av den anledningen har vi ett antal aktiviteter i NKS Showroom. Det ligger i byggnad K1, intill KS-Restaurangen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. För mer information kontakta NKS Showroom på 010-448 78 88, eller nks.showroom@skanska.se 2012-05-28T08:38:00 Nyhetsbrev Bygginformation, 9 maj http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nyhetsbrev-Bygginformation-9-maj/ Nu finns ett nytt nyhetsbrev ute som beskriver vad som händer på byggområdet för Nya Karolinska Solna. Här finns bland annat information om den nya infartsvägen till Thorax och det nya parkeringshuset som öppnar med 75 p-platser den 14 maj. En karta över byggområdet samt närliggande bilvägar och gångvägar finns att hämta nedan. 2012-05-09T16:01:00 Nyhetsbrev Bygginformation, 2 april http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nyhetsbrev-Bygginformation-2-april1/ Nu finns ett nytt nyhetsbrev ute som beskriver vad som händer på byggområdet för Nya Karolinska Solna. 2012-04-10T12:12:00 Nyhetsbrev Bygginformation, 29 februari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nyhetsbrev-Bygginformation-29-februari/ <p>Nu finns ett nytt nyhetsbrev ute som beskriver vad som händer på byggområdet för Nya Karolinska Solna. Det finns också en uppdaterad karta över byggområdet samt gång- och bilvägar i anslutning till detta.</p> <p><a href="http://www.anpdm.com/newsletterweb/47425C467442405A46774543/42445D407947465C4B7549435E43" target="_blank">Öppna&nbsp;nyhetsbrev</a></p> <p><a href="/link/5e70f8efcbf5418b9e839ee4059b1115.pdf" target="_blank">Ladda ner karta över byggområdet</a></p> 2012-02-29T14:09:00 Aktuell bygginformation, 24 januari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-24-januari/ <p><strong>Skanska förbättrar service mot omgivningen</strong> <br />För att förbättra servicen till omgivningen har Skanska anställt Ylva Siegfried som Informationskoordinator för bygginformationen kring projektet Nya Karolinska Solna. I samband med detta lanserar vi även en servicetelefon och en ny mailadress. Med anledning av dessa förändringar går även Leif Nordh vidare till andra uppdrag. </p> <p><img alt="" src="/link/deac740fcca5476fbc10bd7d934aa0da.jpg" /><br /><em>Ylva Siegfried, foto: Holger Staffansson</em></p> <p>Ylva kommer i huvudsak att arbeta med informationsspridning och relationsbyggande med boende i närområdet och de olika avdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset som på ett eller annat sätt påverkas av projektets pågående byggprocess. Dessutom ska Ylva ta emot förfrågningar och koordinera besöken internt inom projektorganisationen. Rutiner för besökare kommer att tas fram inom kort. </p> <p>Rent praktiskt deltar Ylva löpande i ett antal forum för informations- och samrådsfrågor, både internt och externt inom projektet tillsammans med representanter från Skanska, NKS Bygg, Karolinska Universitetssjukhuset, Locum, Hagastaden, samt närboende. </p> <p><strong>Nya kontaktuppgifter<br /></strong>Kontaktuppgifter till den servicetelefon som Ylva bemannar är <br />010-448 74 77. Det finns även en e-postadress knuten till denna tjänst; <a href="mailto:nks.bygg@skanska.se">nks.bygg@skanska.se</a> </p> <p>För att förenkla hanteringen av ärenden uppmanar vi alla att använda sig av dessa nya kontaktuppgifter.</p> <p>Informationsbrev till närboende och internt hos avdelningarna och personalen på sjukhuset kommer att skickas löpande enligt en utgivningsplan som kommer att meddelas inom kort. </p> <p>Vi vill även tacka Leif Nordh för hans insatser i samband med Nya Karolinska Solna när han nu går vidare till nya uppgifter sista januari 2012. </p> <p>&nbsp;</p> <p><br />&nbsp;<br /></p> 2012-01-24T10:22:00 Aktuell bygginformation, 13 december http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-13-december/ <p><br /><strong>Fortsatt borrning för bergvärme vid Oljeberget<br /></strong>Under våren 2012 kommer arbeten åter att starta med borrning för bergvärme. Denna gång är det ca 55 borrhål och det kommer att ske i området kring Thorax och i den nya gatan från Solnavägen till Parkeringshuset. Arbetena kommer att utföras under ordinarie arbetstider, d v s måndag – fredag kl 07.00 – 19.00. </p> <p><strong>Nya Parkeringshuset<br /></strong>Den 14/5 2012 planeras öppnande av 75 st p-platser i det nya parkeringshuset. I och med detta kommer samtliga parkeringsplatser vid Thorax att försvinna.</p> <p><strong>Sprängningar vid s k Maskinkorset mellan Teknikkvarteret <br />och L8</strong> <br />Sprängningsarbeten vid det så kallade Maskinkorset mellan teknikkvarteret och L8 kommer att genomföras i särskilda tidssekvenser och beräknas vara klart i januari 2012. Dessa sprängningar kommer att ske med mycket små laddningar och beräknas inte medföra några störningar. Samtliga sprängningar utförs under ordinarie arbetstider. Slutförandet av samtliga arbeten (schakt och ledningar) mellan Teknikkvarteret och L8 planeras till februari 2012. </p> <p><strong>Stomarbeten fas 4 och 5<br /></strong>Arbetena på den stora byggarbetsplatsen mellan Thorax och E4 där själva vårdbyggnaderna byggs intensifieras och under våren kommer man kunna se hur byggnaderna börjar resa sig ur gropen.<br /> <br />Under vecka 50 kommer en ny spårbunden kran att monteras på arbetsområdet beläget mellan Thorax och E4.&nbsp; I mars/april 2012 startar stomarbeten för den del av arbetsplatsen som ligger närmast Solnavägen. Detta innebär fler transporter på Karolinskavägen och Solnavägen vilket kan påverka trafikflödet. </p> <p><strong>Start av markarbeten vid f.d Olof af Acrels väg 8 (Haga 4:42)<br /></strong>Under första kvartalet av 2012 kommer schaktnings- och sprängningsarbeten att påbörjas vid rivningstomten. Vi återkommer med mer specifik information kring tidpunkten inför starten av dessa arbeten. <br />Nuvarande arbeten berör sträckningen av den nya gatan, Gata B.</p> <p><strong>Fortsatta arbeten mellan L7 och Thoraxbyggnaden<br /></strong>Under januari 2012 kommer betongarbeten mellan byggnad L7 och Thoraxbyggnaden att påbörjas. En mobilkran kommer att ställas upp för detta ändamål och leveranser kommer i huvudsak att ske via Solnavägen mellan parkeringshuset och Thoraxbyggnaden. </p> <p>Markarbetena för kulvert mellan Thoraxbyggnaden och Lab/L7 fortsätter och detta innebär en viss omläggning av den gång- och cykelvägen som går söder om Thorax. Hela sträckan söder om Thoraxbyggnaden ligger kvar i sitt nuvarande läge men en ny sträckning på ca 10 m, kommer att läggas om efter östra gaveln på byggnad N1. Denna omläggning planeras att ske i mellandagarna 27/12 – 30/12 2011. (Den nya delen färdigställas inom byggområdet innan staketen flyttas, så att påverkan blir minimal för passerande.)</p> <p><strong>Övrigt<br /></strong>Vill också uppmärksamma er på ett litet udda inslag kring Nya Karolinska Solna-projektet.&nbsp; På Sveriges Radios hemsida (<a href="http://www.sr.se">www.sr.se</a>) kan ni i efterhand lyssna på ett inslag från programmet Kossornas Planet, ett populärvetenskapligt program med visst fokus på miljö.</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? </p> <p>Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47 <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> </p> <p>&nbsp;</p> 2011-12-14T10:45:00 Aktuell bygginformation, 28 oktober http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-28-oktober-/ <p><strong>Schaktarbeten påbörjas vid f d Olof af Acrels Väg 8</strong>&nbsp; <br />I och med att rivningsarbetena vid höghustomten avslutas kommer andra arbetsmoment att påbörjas i området. Vecka 45 påbörjas schaktarbeten på rivningstomten. Dessa arbeten är del i förberedelserna för den nya infartsgatan från Solnavägen som leder till parkeringshuset. </p> <p>Schaktarbetena innebär förberedelser för arbetet med gatan samt att bygga ledningsgravar för värme och kyla. Arbetena kommer att bedrivas under ordinarie arbetstid dvs. måndag - fredag kl 07.00-19.00. </p> <p><strong>Vajersågning vid Maskinkorset, mellan Teknikkvarteret och L8</strong> <br />Vi har tidigare informerat kring att vi använder metoden vajersågning för arbetena med att bygga det nya kulvertsystemet mellan Thorax och L7. <br />Detta gör vi för att minska påverkan på omgivningen och reducera antalet sprängningar. </p> <p>Vi kommer nu att fortsätta vajersågningen i det s.k. maskinkorset mellan teknikkvarteret och L8. Dessa arbeten kommer att pågå under fyra dygn under vecka 44. Sågningen kommer att ske kontinuerligt, dygnet runt, under denna tid.</p> <p>För att dämpa ljudet från vajersågningen kommer vajern i det initiala skedet att löpa under pressningar. Så snart vajern har gått ned i berget, kommer sågspåret att tätas med fogskum, för ytterligare ljuddämpning. Motorn till sågen kommer att placeras mellan en schaktvägg och uppförda betongväggar på Oljeberget. <br /> <br /><strong>Resning av tornkran</strong> <br />I samband med resning av en ny tornkran på det stora arbetsplatsområdet beläget mellan Thorax och E4 så kommer vi att behöva utföra vissa arbeten under kvällstid. Anledningen är att montering av kran är ett arbete som innebär lyft som kräver stora säkerhetsavstånd. </p> <p>•&nbsp;2011-11-11 (fre) kl. 07.00-22.00<br />•&nbsp;2011-11-12 (lör) och 2011-11-13 (sön) kl. 09.00-22.00<br />•&nbsp;2011-11-14 (mån) till 2011-11-18 (fre) kl. 07.00-22.00<br />•&nbsp;2011-11-19 (lör) och 2011-11-20 (sön) kl. 09.00-22.00</p> <p>Arbetena kommer inte att innebära någon störning i form av buller. Under arbetets tid kommer arbetsplatsen att belysas för arbetet.</p> <p><strong>Information om snöröjning under vintertid</strong> <br />Under vinterperioden kommer Skanska att vid behov ombesörja snöröjning vid infarterna till arbetsplatsen för att säkerställa att trafiken in till arbetsplatsen kommer att fungera. </p> <p>Dessa arbeten kan komma att utföras på udda arbetstider då beslut om snöröjning fattas vid behov. I den mån det är möjligt kommer snöröjning att utföras under ordinarie arbetstid.<br /> </p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? </p> <p>Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47 <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> <br /></p> 2011-10-28T16:03:00 Aktuell bygginformation, 18 oktober http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-18-oktober-/ <p><strong>Utökade arbetstider i samband med montage av stommar</strong> </p> <p>Sedan måndag 3/10 pågår arbeten med montage av stommar på Oljeberget och på den stora arbetsplatsen belägen mellan Thoraxhuset och E4. </p> <p>Fr o m måndag 24/10 kommer arbetstiderna på Oljeberget att utökas till kl 22.00 på vardagar. Det innebär att stommontage kommer att äga rum måndag-fredag kl 07.00-22.00. </p> <p>Anledningen till att arbetstiderna behöver utökas är arbetsplatsens utformning som endast gör det möjligt att arbeta med en kran för att lyfta väggar, pelare och andra prefabricerade delar. </p> <p>Vi bedömer att dessa arbeten kommer att ske inom ramen för gällande riktvärden och bedömer inte att arbetena kommer att innebära några störningar för omgivningen. Byggbelysning kommer att riktas så att den inte påverkar omgivningen. </p> <p><br /><strong>Ändrade sprängningstider</strong> <br />Ett korrekturfel smög sig in i den förra informationen. Måndag 31/10 ändrar vi sprängtiden från kl 15.30 till kl 15.00. Denna förändring görs på grund av den mörkare årstidens ankomst. Fr o m måndag 31/10 utförs sprängningar kl 9.30, 12.30 samt 15.00 på vardagar. </p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? </p> <p>Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47 <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> <br /></p> 2011-10-18T14:51:00 Aktuell bygginformation, 13 oktober http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-13-oktober-/ <p>Måndagen den 17/10 ca kl 18 kommer gångtunneln vid Thorax att lyftas bort.&nbsp; Under tiden som arbetet pågår kommer gångtrafik att ledas genom Thoraxbyggnaden. Vägvakter kommer finnas på plats för att hjälpa gångtrafikanter att hitta rätt.</p> <p>Under tiden detta arbete pågår hänvisas cykeltrafik till Karolinska vägen. Arbetet beräknas ta ca två timmar.</p> <p>Ytan kommer att asfalteras på onsdag 19/10 ca kl 18. I samband med asfalteringen stängs vägen av enligt samma procedur som ovan. </p> <p><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? </p> <p>Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47 <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> <br /></p> 2011-10-13T13:40:00 Aktuell bygginformation, 7 oktober http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-7-oktober-/ <p><strong>Trafik stängs av vid Maskinkorset</strong> <br />Vi har tidigare informerat om schakt- och sprängningsarbeten vid Maskinkorset, mellan teknik- och labkvarteret och avstängning av trafik i samband med dessa arbeten. </p> <p>Fr o m måndag 10/10 stängs nu vägen för trafik mellan teknikhuset och K4/K5 ned mot Karolinska vägen av. För gång- och cykeltrafikanter har passage ordnats via en temporär bro. Arbetena påverkar inte access till innergården L4/L8.</p> <p><strong>Ändrade sprängningstider</strong> <br />Fr o m &nbsp;31/10 kommer vi att ändra sprängningstider till kl 15.00 istället för kl. 15.30. Denna förändring görs på grund av den mörkare årstidens ankomst. </p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? </p> <p>Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47 <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> <br /></p> 2011-10-11T10:07:00 Aktuell bygginformation, 23 september http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-23-september/ <p><strong>Vajersågning mellan Thorax och labbyggnad L7 26/9-28/9</strong> </p> <p>Vi har tidigare informerat kring att vi använder metoden vajersågning för arbetena med att bygga det nya kulvertsystemet mellan Thorax och L7. </p> <p>Detta gör vi för att minska påverkan på omgivningen och reducera antalet sprängningar. </p> <p>Andra etappen av detta moment kommer att ske längs Thorax-byggnaden fr o m måndag 26/9 t o m &nbsp;onsdag 28/9. Sågningen kommer att ske kontinuerligt, dygnet runt, under denna tid. </p> <p>För att dämpa ljudet från vajersågningen kommer vajern i det initiala skedet att löpa under pressningar. Så snart vajern har gått ned i berget, kommer sågspåret att tätas med fogskum, för ytterligare ljuddämpning. Skanska kommer även att montera ett byggstaket som kläs med pressningar för att skapa en ljuddämpande skärm.</p> <p><strong>Kontakt</strong> <br />Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? </p> <p>Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47 <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> <br /></p> 2011-09-23T16:06:00 Aktuell bygginformation, 16 september http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-16-september-/ <p><strong>Vajersågning mellan Thorax och labbyggnad L7</strong> <br />Vi påbörjar nu arbetena med att bygga det nya kulvertsystemet mellan Thorax och L7. För att minska påverkan på omgivningen och reducera antalet sprängningar kommer att vi, som vi tidigare informerat, att vajersåga delar av berget. Första etappen av detta moment sker mellan Oljeberget och den befintliga kulverten mellan Thorax och labbyggnaden. Under hösten kommer vajersågning även att utföras längs Thorax. </p> <p>Arbeten kommer under denna etapp att pågå sammanhängande mellan tisdag morgon 20/9 till och med torsdag 22/9. Uppställning av drivmotorn till vajersågen sker i området mellan Thorax och labbyggnaden/L7. För att dämpa ljudet från vajersågningen kommer vajern i det initiala skedet att löpa under pressningar. Så snart vajern har gått ned i berget, kommer sågspåret att tätas med fogskum, för ytterligare ljuddämpning. Skanska kommer även att montera ett byggstaket som kläs med pressningar för att skapa en ljuddämpande skärm. </p> <p><strong>Förlängning av kulvert under blivande Gata B</strong> <br />Efter förberedelser med omflyttningar på Thorax-parkeringen kommer vi nu att fortsätta att bygga den sista delen av kulverten under Gata B. <br />Förlängningen av kulverten är en förutsättning för att uppnå full bredd på den permanenta gatan till nya parkeringshuset, vilket delvis ska tas i drift under andra halvan av 2012. I det inledande skedet bygger vi en ramp för försörjning av material till betongkulverten. </p> <p>Dessa arbeten innebär jordschakt som påbörjas fr o m tisdag 20/9. En vecka senare påbörjas bergborrning i samma område. Transporter till och från denna ramp går via Skanskas egen infart vid Thorax. </p> <p>Schakt- och bergarbeten kommer initialt att bedrivas mellan kl 07.00-16.00 på vardagar. När betongarbeten vid kulverten tar vid så gäller samma arbetstider som för övriga betongarbeten på Oljeberget dvs kl 07.00-19.00 måndag-söndag. </p> <p>Kulvertarbeten beräknas pågå under hela hösten 2011. </p> <p><strong>Utökade arbetstider i samband med rivningsarbete</strong> <br />Från och med måndag 19/9 utökas arbetstiden för rivningen av Olof av Acrels väg 8 till kl 07.00-22.00 på vardagar. Under helger kommer rivningen att bedrivas mellan kl 07.00-19.00. </p> <p>Under vecka 38 och vecka 39 kommer rivningsarbeten att utföras enligt tidigare beskriven metod med brokk rivare. Under vecka 39 påbörjas nedmontering av ställningar. När ställningarna är nedmonterade påbörjas en ny metod för rivning. </p> <p>Resterande rivningsarbeten sker fr o m vecka 39 med hjälp av högrivare som klipper ned huset utifrån. Arbetena kommer att ske i fyra etapper, där man sparar det nordöstra hörnet till sist, för att utnyttja detta som ljudbarriär mot bostadshusen. </p> <p>Vi ber om ursäkt för eventuella störningar från dessa arbetsmoment. </p> <p><br /><strong>Kontakt</strong> <br />Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? </p> <p>Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47 <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> </p> <p><br />&nbsp;</p> 2011-09-18T18:26:00 Aktuell bygginformation, 1 september http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-1-september/ <p><strong>Avisering om helgarbete i samband med rivningsarbeten vid Haga 4:42</strong> </p> <p>Från och med 3 septmeber kommer rivningarbetena av bostadshuset Haga 4:42 att bedrivas även under helger, kl. 08.00-17.00. Rivningsarbetena kommer att avslutas under vecka 42. </p> <p>Rivningen utförs med rivningsrobotar, s k brokk-rivare. De sex översta våningarna knackas ned och materialet från rivningen forslas ned via hisschaktet inne i byggnaden. Material kommer att börja forslas i hisschakt fr o m kl. 09.00. De resterande våningarna tas ned med hjälp av en s k högrivare. </p> <p>För att minska buller och damm från detta moment så täcks samtliga hissdörrar med plyfaskivor. Dammspridningen reduceras även genom att byggnaden är omgiven av en inklädd ställning. För att ytterligare minska mängden damm används även vattenspridare. </p> <p><br /><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? </p> <p>Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47 <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> </p> <p>&nbsp;</p> 2011-09-01T18:05:00 Aktuell bygginformation, 24 augusti http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-24-augusti-/ <p><strong>Förändringar gällande entréer och kulvert mellan Thorax och labbyggnad L7</strong> </p> <p>Arbeten för nya kulvertar i området mellan Thorax och labbyggnaden L7 har nu påbörjats. Ytan mellan Thorax och L7 är sedan tidigare delvis avstängd. De nu påbörjade arbetena innebär ytterligare en del förändringar bl a omläggning av gångvägar i nuvarande kulvertsystem mellan Thorax och L7 samt en ny utrymningsväg från Thorax. </p> <p><strong>Ny utrymningsväg från Thorax</strong> <br />Den nya utrymningsvägen från Thorax går nu via glasgången på innergården, över uteplatsen, nedför rampen på innergården och ut via den täckta pelargången mot L7 (se skyltning för nödutgång). </p> <p><strong>Nya gångvägar i kulvert mellan Thorax och L7</strong> <br />Enligt tidigare överenskommelse stängs kulverten mellan Thorax och L7 fr o m 23/8. Detta sker i samband med att de nya branddörrarna monteras. Dörrarna monteras i kulvertanslutningen vid L4 och i hisshallens anslutning till kulverten.<br />&nbsp;<br />Den nya rutten mellan Thorax och labbyggnaden/L7 sker via hisshallen under entré D och källargången i N1 till den befintliga kulverten närmast labbet.</p> <p><strong>Stängning av Thorax entré A</strong> <br />I samband med dessa arbeten stängs även Thorax entré A, mellan N10 och N11. För att nå labbyggnaden L7 kan man gå via den omlagda rutten i kulvertsystemet, alternativt kan man gå ut genom Thorax entré D och gå längs gångvägen mellan Thoraxbyggnaden och byggarbetsplatsen. </p> <p><strong>Stängning av L7 entré mot Thorax</strong> <br />Överlämnandet av ytan mellan Thorax och Labbyggnaden innebär också att den västra entrén från L2/L7 stängs. Dessutom flyttas uteplatsen utanför entrén till gräsytan vid Rolf Luft på andra sidan labkvarteret.</p> <p><strong>Schakt- och sprängningsarbeten mellan Thorax och L7</strong> <br />Arbeten med jordschakt har nu påbörjats i området mellan Thorax och L7. I september kommer borrnings- och sprängningsarbeten att påbörjas i detta område. Exakt starttidpunkt för sprängningsarbeten meddelas inför starten av detta moment. För att minska påverkan från sprängningarna kommer en del av berget att sågas loss från Thorax och labbyggnaden. Eftersom arbetena sker nära byggnaderna kommer sprängningarna att utföras med mindre salvor för att minska vibrationerna. Sprängningarna kommer att äga rum på de vanliga tiderna dvs. måndag – fredag kl 9.30, 12.30 och 15.30. Kulvertar och ”Kyrkan” kommer att förses med sprängvakter för att försäkra oss om att ingen passerar i dessa utrymmen i samband med sprängning. </p> <p>Inför sprängningsstarten kommer skyddsnät att spännas upp framför fasaderna på Thorax och labbyggnaderna. </p> <p><br /><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? </p> <p>Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47 <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a>&nbsp;<br /></p> 2011-08-24T17:11:00 Aktuell bygginformation, 18 augusti http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-18-augusti/ <p><strong>Utökade arbeten under augusti-september</strong> </p> <p>Under augusti och september kommer vi att utföra arbeten med montage av prefabricerade betongelement på Oljeberget under kvällstid. Arbetena äger rum kl. 19.00–22.00 en till två dagar i veckan under augusti och september med start den 23 augusti. De dagar som är aktuella för kvällsarbeten är tisdag samt onsdag, alternativt torsdag. </p> <p>Arbetsmomenten består av transporter av material till arbetsplatsen samt montage av betongelement. Elementen, som är en del av grunden till nya parkeringshuset, staplas ovanpå varandra med hjälp av kranar. </p> <p>Vi bedömer att dessa arbeten kan utföras inom ramen för gällande riktvärden för buller. </p> <p><br />Angående förstärkning av fönster för vi för närvarande en dialog med fastighetsägare samt berörda bostadsrättsföreningar för att kunna påbörja arbetena.</p> <p>&nbsp;<br /><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna?&nbsp; Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a><br /></p> 2011-08-19T08:27:00 Nyhetsbrev Bygginformation, 8 juli http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nyhetsbrev-Bygginformation-8-juli/ <p>Läs det senaste numret av Nyhetsbrev Bygginformation, nr 3. Här&nbsp;finns information&nbsp;om vad som händer på NKS-bygget i sommar och under hösten.</p> <p>Ladda ner nyhetsbrevet och tillhörande skedeskarta här:</p> <ul> <li><a href="http://www.anpdm.com/newsletterweb/44425C467140405144774443/4243504A7144445C4A76494759" target="_blank">Nyhetsbrev (HTML)</a></li> <li><a href="/link/56b8258e922f488b93bd54adb0ba170a.pdf" target="_blank">Nyhetsbrev (PDF)</a></li> <li><a href="/link/6df40640a8a54c3c9625ae5a93e57633.pdf" target="_blank">Karta (PDF)</a></li></ul> <p><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor om eller synpunkter kring Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? </p> <p>Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a><br /></p> 2011-07-08T17:10:00 Aktuell bygginformation http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation1/ <p><strong>Sprängningsarbeten återupptas vid Thorax, i mitten av v 26</strong></p> <p>Efter sprängningsincidenten som inträffade 14/6 vid Thoraxbyggnaden beslutades att extra skyddsåtgärder skulle genomföras innan sprängningarna återupptas närmast Thorax. </p> <p>Skanska arbetar för närvarande med extra skyddsåtgärder vid Thorax/N2 i form av ett fångstnät som fästs på stolpar framför fasaden. Dessa åtgärder är avsedda för de sprängningar som ska ske vid och runt Thorax/N2. Sprängningsarbeten i detta område kommer att återupptas i mitten av vecka 26, så snart skyddsåtgärderna är på plats. </p> <p>För att ytterligare säkerställa att liknande incidenter inte inträffar igen har sprängplaner och rutiner gåtts igenom noga med personalen inför återstarten. </p> <p>Skyddsåtgärder för kommande sprängningar mellan Thorax och L7 i augusti analyseras fortfarande. Vilka åtgärder som ska genomföras för detta område återkommer vi med så snart beslut är taget. </p> <p><strong>Kontakt:</strong> <br />För frågor kring detta ärende kontakta:<br /> <br />Tommy Forsgren, Chef Bergarbeten, Skanska Healthcare, <br />tel: 010 - 448 27 59, e-post: <a href="mailto:tommy.forsgren@skanska.se">tommy.forsgren@skanska.se</a> </p> <p>Göran Pettersson, Skanska Healthcare, tel: 010 - 448 60 54 <br />e-post: <a href="mailto:goran.pettersson@skanska.se">goran.pettersson@skanska.se</a> </p> <p>Annika Svensson, Kommunikationsansvarig, Skanska Healthcare <br />tel: 010- 448 15 15, e-post: <a href="mailto:annika.svensson@skanska.se">annika.svensson@skanska.se</a><br /></p> 2011-06-23T13:28:00 Förändringar Thorax-parkeringen, sommaren 2011 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Forandringar-Thorax-parkeringen-sommaren-2011/ <p><strong>Vecka 26</strong> kommer sprängningar att göras bredvid personalparkeringen på Thorax. Detta innebär att drygt 10 platser kommer att stängas av, av säkerhetsskäl.</p> <p><strong>Vecka 27</strong> kommer personalparkeringen att stängas av helt. Skanska kommer att ta marken i anspråk för att kunna fortsätta byggnationen av NKS. </p> <p><strong>Ersättning av p-platser<br /></strong>Personalen på Thorax hänvisas till övrig personalparkering på Karolinska sjukhusområde. Natt- och helgpersonal kommer att kunna parkera på Thoraxparkeringen för personalbiljett. Viktigt är att lösa personalbiljett för natt- och helgpersonal så att inga missförstånd uppstår.</p> <p>Besökare på Thoraxparkeringen betalar mellan kl 6-20 alla dagar.</p> <p>De förlorade parkeringsplatserna på Thorax kommer Skanska att ersättas med ytterligare 40 platser på personalparkeringen Parkering B nere vid E4/E20, med infart via Norrbacka. Platserna kommer att byggas i två etapper och vara färdigställda innan vintern. Vid Thorax kommer drygt 12 platser att skapas närmast punkthuset. Dessa platser ersätter platser/mark som förlorats under våren pga byggnationen av NKS.</p> <p>Allt eftersom arbetet framskrider på ytan bakom Thorax, kommer Skanska/Locum att försöka skapa ytterligare tillfälliga p-platser i närheten av Thorax, utöver de platser som finns kvar efter omstruktureringen.</p> <p><strong>Billigare parkering på Parkering B<br /></strong>På Parkering B har det funnit gott om platser under våren och försommaren. Avgift på Parkering B betalas mellan kl 11-16, total dygnsavgift 25 kr. För att undvika att andra personer än personal ställer sig på parkeringen är det tacksamt om personalen löser biljett även om de står parkerade annan tid än betaltid. Skanska/Locum kommer att förbättra gångvägen mellan Parkering B och Thorax med bl a bättre belysning.</p> <p><strong>Vid frågor kontakta<br /></strong>Annelii Dolk, Locum, <a href="mailto:parkering.solna@locum.se">parkering.solna@locum.se</a><br />Tommy Forsgren, Skanska 010-448 27 59<br />Göran Pettersson, Skanska&nbsp; 070-392 86 11 <br /></p> 2011-06-22T15:12:00 Aktuell bygginformation, 16 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-16-juni/ <p><strong>Sprängningar återupptas fredag 17/6 inom vissa områden</strong> </p> <p>Skanska har efter incidenten som inträffade vid Thorax den 14/6 delat upp arbetsplatsen i olika riskzoner. Vi bedömer att det i dagsläget är säkert att återuppta sprängningarna i området närmast E4. Vi återupptar därför sprängningarna inom detta område fredag 17/6 kl. 09.30.&nbsp; </p> <p>I området som ligger närmast Thoraxbyggnaden kommer sprängningar att återupptas först när en skyddskonstruktion för fasaden finns på plats. </p> <p>Utredningen som Skanska genomfört visar att incidenten inträffade p g a mängden stenar från tidigare sprängningar intill det aktuella sprängningsområdet var för stor. Dessa stenar hindrade rörelserna i berget som uppstår vid sprängning. Till följd av detta trängde spränggaser igenom skyddsmattorna och tog med sig stenar som flög mot Thorax fasad. Sprickor i berggrunden kan även ha bidragit till att spränggaserna ändrade riktning. </p> <p>För att förhindra att detta inträffar igen har Skanska genomfört en undersökning där alla involverade har intervjuats. Vi har även genomfört en ny riskbedömning och infört nya rutiner för arbete i säkerhetskritiska områden. Skanska har även idag, 16/6, samlat all personal som arbetat med sprängningsarbeten för en uppföljning av incidenten och information kring de nya rutinerna. </p> <p><br /><strong>Kontakt<br /></strong>Kontaktpersoner för detta ärende är </p> <p>Göran Pettersson, Skanska Healthcare tel 010 448 60 54 <a href="mailto:goran.pettersson@skanska.se">goran.pettersson@skanska.se</a> </p> <p>Annika Svensson kommunikationsansvarig Skanska Healthcare <br />010-448 15 15 <a href="mailto:annika.svensson@skanska.se">annika.svensson@skanska.se</a> <br /></p> 2011-06-16T14:00:00 Aktuell bygginformation, 15 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-15-juni/ <p><strong>Information med anledning av incident i samband med sprängning</strong> </p> <p>I samband med sprängningen på byggområdet mellan Thorax och E4 <br />kl 15.30 den 14/6 inträffade en allvarlig incident vid Thoraxbyggnaden där stenskott träffade byggnaden.&nbsp; </p> <p>Flertalet stenar träffade Thorax fasad som vätter mot byggområdet. En av dessa stenar skadade ett fönster beläget på plan 3 i Thoraxbyggnaden intill gaveln till N2 och en sten flög in ett rum på plan 4 vars fönster stod öppet.&nbsp; Inga personer skadades i samband med incidenten. </p> <p>Vi ser mycket allvarligt på den inträffade incidenten och med anledning av händelsen har Skanska stoppat alla sprängningar tills vidare och inlett en utredning för att ta reda på orsaken.&nbsp; Sprängningarna återupptas först när en färdig åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. Mer information kring åtgärder kommer att ges när utredningen är klar. </p> <p>Skanska kommer idag att ge detaljerad information kring incidenten till personalen vid Thorax i samband med ett möte som hålls kl. 14.00. </p> <p><br /><strong>Kontakt<br /></strong>Kontaktpersoner för detta ärende är </p> <p>Göran Pettersson, Skanska Healthcare, tel: 010 448 60 54 <a href="mailto:goran.pettersson@skanska.se">goran.pettersson@skanska.se</a></p> <p>Annika Svensson, Kommunikationsansvarig Skanska Healthcare <br />tel: 010-448 15 15 <a href="mailto:annika.svensson@skanska.se">annika.svensson@skanska.se</a> </p> <p><br />&nbsp;</p> 2011-06-15T13:44:00 Aktuell bygginformation, 25 maj http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-25-maj/ <p><strong>Asfaltering av gångväg söder om Thorax</strong></p> <p>Tisdagen den 31 maj kommer Skanska att asfaltera gångvägen som är belägen mellan Thorax och det stora byggområdet. Under tiden då arbetena pågår är vägen tillfälligt avstängd. Gångtrafikanter kommer att kunna passera genom Thoraxbyggnaden, mellan entré D och entré A. Cykeltrafikanter hänvisas under tiden som asfalteringen pågår till Karolinska vägen för att nå sjukhusområdet. Vägen mellan Thorax och byggområdet öppnas åter samma kväll. </p> <p>Dessa arbeten utförs att förbättra framkomligheten för personal och besökare till Karolinska universitetssjukhuset. Vi hoppas därför på er förståelse för dessa arbeten. </p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? </p> <p>Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47 <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> </p> <p>&nbsp;</p> 2011-05-25T12:37:00 Nyhetsbrev Bygginformation, april http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nyhetsbrev-Bygginformation-april/ Nu finns ett nytt Nyhetsbrev Bygginformation ute. Här kan du läsa om vad som händer på byggsajten, både i smått och stort. Det finns också en ny Skedeskarta ute. 2011-04-20T14:58:00 Aktuell bygginformation, 13 april http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-13-april-/ <p>I och med den ljusare årstidens ankomst återgår Skanska till de ordinarie sprängningstiderna från och med måndag 18:e april. Det innebär att vi från med måndag spränger kl. 9.30, 12.30 samt 15.30, måndag - fredag. </p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? <br /><br />Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47 <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> </p> <p><br />&nbsp;</p> 2011-04-13T15:23:00 Aktuell bygginformation, 31 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-31-mars/ <p><strong>Arbeten inför rivningen av höghuset vid Olof af Acrels Väg 8<br /></strong><strong><br /></strong>De tidigare aviserade förberedande arbetena inför rivningen av höghuset på Olof af Acrels kommer påbörjas under vecka 14. Vi kommer då ta bort växtlighet och träd för att bereda plats för labbyggnaden som ska byggas. Vi kommer även att riva det temporära planket närmast Thorax. Vi kommer även att utföra schaktningsarbeten för att förbereda för in- och utfart till rivningstomten samt infarten till planerade parkeringshuset vid Oljeberget.<br /><br />I slutet av vecka 14 börjar vi borra i berget runt höghuset för att förbereda inför de kommande sprängningarna. Dessa arbeten bedrivs under dagtid.<br /><br />Vi ber om ursäkt för eventuella störningar från dessa arbeten.<br /><br /><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna?<br />Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a></p> 2011-04-01T11:37:00 Aktuell bygginformation, 29 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-29-mars/ <p><strong>Utökade arbetstider för energiborrning vid Oljeberget<br /><br /></strong>I samband med bergborrningen vid Oljeberget har vi stött på mer grundvatten än beräknat i berget vilket har försvårat borrningen. För att underlätta borringen har vi behövt injektera med cement. Det innebär att man tätar sprickor i berget och på så sätt stoppar vattnet från att rinna in i borrhålen. Detta arbete har varit tidskrävande. Vi behöver därför utöka arbetstiden för borrningen till att även omfatta helger framöver för att inte försena kommande arbetsmoment.<br /><br />Som en konsekvens av att borrningen försenats något har inte betongarbetena utförts i full skala vilket tidigare aviserats. Betongarbeten kommer tillsvidare att utföras i mindre skala parallellt med borrningen.<br />Helgarbetena startar den 2 april och pågår fram till och med den 29 maj. Arbetet kommer att bedrivas mellan kl. 09.00-17.00.<br /><br />Under helgarbete kommer borrningen att genomföras med två borriggar för att minska ljudnivåerna. Borriggarna är dessutom försedda med bullerskärmar liknande de som tidigare använts för att minska spridning av eventuellt ljud från borrningen. Vår bedömning är därför att arbetet inte kommer att påverka ljudnivån i området i större omfattning.<br /><br />Våra arbeten bedrivs inom ramen för gällande gränsvärden. För att försäkra oss att vi håller oss inom dessa värden genomför vi kontinuerliga mätningar i området.<br /></p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Nya Karolinska Solna,<br />kontakta Leif Nordh, bygginformatör, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a></p> 2011-03-29T07:55:00 Aktuell bygginformation, 16 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-16-mars/ <p><strong>Temporära arbeten intill Thorax<br /></strong>För att förbereda för den s k gata B mellan Thorax och Oljeberget måste vi frakta bort jord i området. För att genomföra arbetet kommer staketet som går längs byggområdet tillfälligt att flyttas en bit in på parkeringen vid Thorax under tiden 24-25/3. I samband med att dessa arbeten bedrivs behöver vi utnyttja 10 parkeringsplatser. Dessa platser ersätts med nya längs uppfarten från Solnavägen.</p> <p><img alt="" src="/link/7743456d351c40c2ba41b0317b796a7e.bmp" /><br />Från och med mitten av vecka 12 och två veckor framåt kommer även borr- och sprängningsarbeten att utföras i detta område, enligt samma schema som tidigare (kl 9.30, 12.30 och 15.00). Därefter pågår urlastningsarbeten i cirka två veckor. Urlastningen sker via interna transporter och belastar inte parkeringsytan.</p> <p>Den 19-20/3 kommer Skanska Maskin att flytta master med kablar vid Oljeberget för elförsörjningen vid arbetsplatsen. Arbetet beräknas inte medföra några störningar.</p> <p><br /><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från Skanskas verksamhet i samband med att vi bygger Nya Karolinska Solna? Vänd er till vår kontaktperson Leif Nordh, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a></p> 2011-03-16T19:07:00 Aktuell bygginformation 7 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-Utokade-arbetstider-i-samband-med-betongarbeten/ <p><strong>Utökade arbetstider i samband med betongarbeten</strong></p> <p>Betongarbeten för de byggnader som ska uppföras har i dagarna påbörjats på Oljeberget samt sjukhusområdet beläget mellan Thorax/E4. </p> <p><strong>Vi bedömer att dessa arbeten behöver bedrivas sju dagar i veckan under hela 2011 med start 12 mars. Arbetstiderna är kl 06.30 – 18.30.</strong> Arbetena ska bedrivas inom ramen för gällande gränsvärden för buller och vibrationer. </p> <p>De arbeten som ska utföras är formsättning, armering och gjutning av betong i formar. Betongen levereras av betongbilar som är försedda med pumpar. Transporter sker internt inom arbetsplatsen. </p> <p>När formsättning utförs kan det alstras ljud från sågning och spikning. När gjutning utförs kan det förekomma ljud från betongvibratorer. I ett senare skede kommer en tornkran försedd med belysning att användas för att utföra lyft. </p> <p>Vi bedömer att påverkan i samband med arbetena minskas på grund av att arbetsplatsen på Oljeberget ligger på ett stort djup. Det finns därför en naturlig barriär mot buller, ljus och damm mellan arbetsplatsen och bostadsområdet. </p> <p>Vi ber om överseende för de eventuella olägenheter dessa arbeten kan medföra. </p> <p>För att försäkra oss om att arbetena utförs inom ramen för gällande gränsvärden finns mätare placerade inom bostadsområdet samt inom sjukhusområdet. Dessa registrerar mätvärden kontinuerligt. Vid behov kan vi även utföra manuella mätningar. Skanska har påbörjat en större utredning angående påverkan från verksamheten vid arbete utanför ordinarie arbetstid. </p> <p>Vi kommer även i fortsättningen att regelbundet informera om vår verksamhet.</p> <p><strong>Kontakt:</strong>&nbsp;</p> <p>Har du frågor eller synpunkter kring störningar, kontakta Leif Nordh, bygginformatör, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2011-03-08T07:56:00 Åtgärder för att förbättra parkeringsläget på Karolinska http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Atgarder-for-att-forbattra-parkeringslaget/ Bygget av Nya Karolinska Solna pågår för fullt sedan i somras. Det är trångt både på sjukhusområdet och byggområdet, och under vintern har parkeringsplatssituationen blivit alltmer besvärlig. Karolinskas ledning har i samförstånd med NKS, Skanska och Locum kommit fram till ett antal åtgärder för att förbättra läget. 2011-02-28T09:42:00 Aktuell Bygginformation, 16 februari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-16-februari/ <p><strong>Avisering gällande kommande helgarbeten<br /></strong>På det stora byggområdet beläget mellan Thorax och E4 kommer vi att utöka våra arbetstider. Det innebär att vi kommer att utföra arbeten med jord- och bergschakt mellan kl 07.00-22.00 vardagar. Arbetena kommer även att bedrivas helg och då mellan kl 07.00-16.00. De utökade arbetstiderna startar from 21/2 och gäller perioden 21/2-31/4.<br />Schaktarbetena utförs med grävmaskiner och lastas på lastbilar som kör Solnavägen och in på Karolinska vägen för vidare transport ut på E4. Detta arbete bör inte medföra buller för bostadsområdet.<br /><br />Samtliga arbeten sker inom gällande riktlinjer för buller och vibrationer. För att försäkra oss om att vi lever upp till dessa krav har vi placerat en mätare inom bostadsområdet som registrerar buller. Vid behov kan vi även utföra manuella mätningar.<br /><br />Notera att den utökade arbetstiden enbart gäller arbetsplatsen vid det blivande sjukhusområdet. Detta berör inte arbetsplatsen belägen vid Oljeberget.<br /><br /><strong>Kontakt:<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar gällande byggnation av Nya Karolinska Solna, kontakta Leif Nordh, bygginformatör, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a>.</p> 2011-02-17T08:41:00 Nyhetsbrev bygginformation, februari 2011 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nyhetsbrev-bygginformation-nr-1--februari-2011/ <p><a href="/link/d392b33add4440fba2297f3e30b748c5.pdf" target="_blank">Nyhetsbrev nr 1, februari 2011 (pdf)</a><br /><a href="http://www.anpdm.com/newsletterweb/43425B437846455945764243/4243504A7144445C4A76494759" target="_blank">Nyhetsbrev nr 1, februari 2011 (HTML)</a></p> <p>För att lättare förstå texten, se karta nedan:<br /><a href="/link/0facce46e3d345b78ff1bcdd7916e0ec.pdf" target="_blank">Karta över byggområdet, Skede 6 (pdf)</a></p> <p><br /><strong>Entré och infart till etablering (byggbodar)<br /></strong>För att förse bodetableringen med leveranser av förnödenheter kommer Skanska att anlägga en mindre lossningsplats inne på etableringen. En väg behöver därför anläggas från rondellen vid M1/Gustav V upp till entrén vid bodetableringen. Dessa vägarbeten påbörjas vecka 4 och pågår i 6 veckor. Vägarbetena innebär trädfällning, borttagning av jord, asfaltarbeten, samt uppställning av en vaktkur. I samband med dessa arbeten flyttas handikapprampen till M1:s källare. Sjukhusparken och Norrbacka är fortfarande tillgängliga enligt tidigare rutt eftersom Skanska kommer att anlägga en gångväg runt området. </p> <p>Infartsvägen tas i bruk vecka 10. Då kommer transporter till etableringen att åka via Karolinska vägen och vidare längs L8 in mot L1 för att nå lossningsplatsen. Vägen kommer också att fungera som brandväg. Även större labbtransporter kommer att gå via entrén till bodetableringen, in på byggområdet för att nå L7. Övriga labbtransporter går fortsatt via L2- gången med angörning från M1/Gustav V. </p> <p><strong>Borrning för världens miljövänligaste sjukhus<br /></strong>Nya Karolinska Solna ska bli ett hållbart klimatneutralt universitetssjukhus. Det ska bland annat ske genom en kombination av egenproducerad energi och fjärrvärme/fjärrkyla. Därför byggs en värmepumpsanläggning i det framtida teknikhuset på Oljeberget där det bl a ingår 140 borrhål som är 220 meter djupa.<br />&nbsp;<br />Borrningen på Oljeberget startar i mitten av februari. Arbetet beräknas pågå i cirka tre månader. Det är främst i samband med den inledande borrningen av varje hål som ljudnivån bedöms att öka. Bullerdämpande åtgärder görs i form av bland annat ljudmattor och vallar. Ljudnivåerna bedöms i förhand vara likvärdiga med den tidigare bergborrningen i samband med sprängningsarbetena. Beroende av husgrunden på angränsande byggnader kan dock ljud transporteras via berggrunden in i angränsande byggnader. Tyvärr är det inte möjligt att veta om det kommer att ske i detta fall förrän borrningarna börjar.</p> <p><strong>Grundläggningsarbeten vid Oljeberget</strong> <br />21 februari, parallellt med borrningen, börjar man i mindre skala med grundläggningsarbeten för parkerings- och teknikhuset vid Oljeberget. Grundläggningsarbeten innebär att man bygger fundament och väggar för det kommande huset. Det är främst betongarbeten som utförs och i samband med dessa arbeten kan vissa störningar från betongvibratorer förekomma. Betongen från arbetena kommer att tillverkas på projektets betongfabrik nere vid E4/E20. Transporter till och från arbetsplatsen vid Oljeberget kommer dels att ske via arbetsplatsens interna vägar och dels gå ut på Solnavägen för att köra via Karolinska vägen mot arbetsplatsen. </p> <p><strong>Tornkran för grundläggningsarbeten<br /></strong>I samband med grundläggningsarbetena på Oljeberget kommer en ca 40 meter hög tornkran att resas, arbetet med resning av kranen påbörjas i mitten av mars. Under själva monteringen av kranen används relativt tunga maskiner som kan ge upphov till en del buller. Kranen kommer att användas för att lyfta betong, armering och formar under grundläggningsarbetena. Den är försedd med starka strålkastare som är monterade på kranarmen. Dessa riktas ned mot arbetsplatsen där arbete utförs. Byggarbetsplatsen vid Oljeberget kommer även att förses med allmän belysning för att kranföraren ska ha god sikt under den mörka årstiden. Kranen kommer att tas i drift i slutet av mars och då tar grundläggningsarbetena vid i större skala. </p> <p><strong>Arbeten kring bostadshuset i samband med rivning<br /></strong>För att kunna utföra rivningen av höghuset på Olof Acrels väg 8 (Haga 4:42) kommer en inventering att genomföras för att bedöma vilka saneringsarbeten som behöver göras. Saneringsarbete innebär att man avlägsnar miljöfarliga ämnen vilket måste göras för att kunna riva huset på ett säkert sätt. Detta är en lagstadgad åtgärd som måste genomföras innan rivningen av huset kan påbörjas.<br /><br />När inventerings- och saneringsarbetena är avslutade kommer ett avgränsande plank att byggas mellan höghuset som ska rivas och bostadsområdet. Denna åtgärd görs för att skärma av arbetsområdet under rivningsarbetena.<br /><br />Själva rivningsarbetena kommer att starta när sprängningsarbetena har avslutats. Rivningen kommer att genomföras på så sätt att man knackar de översta våningarna inåt i byggnaden. Resterande våningar rivs sedan med hjälp av en s k högrivare. För att minska mängden damm från rivnigen kommer en ställning att byggas kring tre av husets väggar, väggen ut mot Solnavägen lämnas öppen. Ställningen kläs sedan in för att minska mängden damm.<br /><br />Rivningsarbetena kommer att förses med en egen utfart, som blir Gata B på det nya sjukhusområdet. Rivningsarbetena kommer förmodligen att medföra vissa störningar i form av buller för boende.<br /><br />Tidplan för arbeten som berör rivningen är ännu inte fastställd utan beror på när vi får tillträde till byggnaden.<br /><br /><strong>Sprängningar längs Solnavägen<br /></strong>På byggområdet mellan Thorax och E4 kommer ytterligare sprängningar att ta vid i mitten av februari. Dessa sprängningar äger rum i området längs Solnavägen. Arbetena startar i den södra änden av området och fortskrider sedan norrut. Det är samma sprängtider som idag, dvs måndag – fredag kl 9.30, 12.30 och 15.30.<br /><br />I samma område kommer den tidigare annonserade metoden spontning att utföras. Det innebär att man gör förstärkning av de jord- och fyllnadslager som ligger nära Solnavägen. Förstärkningen är nödvändig för schakt- och sprängningsarbetena som ska ske ända fram till kanten av Solnavägen. ”Spontningen” beräknas starta i slutet av mars månad.&nbsp;</p> <p><strong>Infartsvägen från Karolinska vägen, mellan bostadsområdet och K9/Teknikkvarteret<br /></strong>Tillgängligheten på vägen kommer att påverkas på grund av kommande schaktarbeten och anläggning av ledningar. Detta kommer dock inte att ske förrän det finns en möjlighet för gående att passera vid K4/K6. Personal som ska ta sig till Thorax får då gå via den nya vägen vid K4/K6 längs L8-vägen och gå andra sidan labbkvarteret längs L1. </p> <p><strong>Vägen mellan Oljeberget och L4/L5 är enbart till för Skanskas byggtransporter.</strong> Transporter till L2/L7 omdirigeras via L2-gången med angörning från M1/Gustav V. Större labbtransporter går genom byggområdet.</p> <p><strong>Betongstation</strong> <br />Monteringsarbetena av projektets egen betongfabrik startade under vecka 4. Därefter följer en period av tester inför start. Produktionsstart beräknas ske vecka 9. I och med att fabriken har en egen betongstation undviker man att öka antalet transporter till och från byggarbetsplatsen. </p> <p><strong>Akademiska Hus byggnationer på KI Campus</strong>&nbsp;<br />På andra sidan Solnavägen avslutar Akademiska Hus sina sprängningar framför Folkhälsohuset. Ett fåtal kompletterande sprängningar återstår. Samtidigt beräknar man att starta sprängnings- och schaktningsarbeten i större skala för Aulan under februari.<br />&nbsp;<br />Den 1 mars monteras en ”tunnel” för gång- och cykelvägen på KI-sidan, i höjd med övergångsstället vid Thorax och halvvägs ner mot infarten till Nobels väg. </p> <p><strong>Hagastaden<br /></strong>Nu finns en ny hemsida med samlad information kring byggnationer och störningar för projekten kring Norra Stationsområdet och Karolinska med det gemensamma namnet Hagastaden. Läs mer på <a href="http://www.hagastaden.se">www.hagastaden.se</a> </p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från NKS, kontakta Leif Nordh, bygginformatör Skanska Healthcare AB, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a>.</p> <p sizcache="4" sizset="23">Vid frågor om parkeringar vänligen kontakta Q-park, telefon 0771-96 90 00 eller Fanny Kestner, Locum, 08-690 74 12, <a href="mailto:fanny.kestner@locum.se">fanny.kestner@locum.se</a>.</p> <p sizcache="4" sizset="24">Vid frågor eller synpunkter kring Akademiska Hus byggnationer på KI, kontakta Torbjörn Albrechtsson, 0734-36 37 27, <a href="mailto:torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se">torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se</a>.<br /></p> <p>&nbsp;<br /></p> 2011-02-11T09:42:00 Aktuell Bygginformation 2 februari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-2a-februari/ Vägen från K11 förbi L4, L5 till lastkaj vid L7 stängs av tills vidare 2011-02-07T09:40:00 Aktuell bygginformation, 25 januari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-25-januari/ <p><strong>Information gällande kommande helgarbeten<br /></strong>På grund av väderförhållandena denna vinter har produktionen inte nått full kapacitet och vi behöver därför öka intensiteten på arbetsplatsen. Det innebär att schaktningsarbeten nu kommer att utföras med full kapacitet mellan 07.00-19.00 under vardagar samt att vi behöver arbeta ett antal helger framöver. Detta berör arbetsplatserna vid Oljeberget och det blivande sjukhusområdet. Vi ber om ursäkt för de eventuella störningar detta innebär.<br /><br /><strong>Schaktning vid f d Oljeberget<br /></strong>Bergschaktning vid Oljeberget kommer att utföras den 29-30/1 samt vid behov 5-6/2. Arbetstider under dessa helgarbeten är 09.00-17.00. För att begränsa påverkan på omgivningen kommer arbetet att utföras med ungefär halva mängden maskiner och transportfordon jämfört med vardagar.<br /><br />Transporter går från arbetsplatsen vid Oljeberget via Karolinska vägen och E4 riktning norrut. Dessa arbeten kan medföra vissa störningar för bostadsområdet. Eftersom vägen öster om Oljeberget är för brant för dessa transporter kan vi dessvärre inte dirigera trafiken från Oljeberget via det stora byggområdet beläget mellan Thorax och E4.<br /><br /><strong>Schaktning vid sjukhusområdet<br /></strong>På det stora byggområdet beläget mellan Thorax och E4 kommer vi att utföra arbeten med jordschakt följande helger: 29-30/1, 5-6/2, 12-13/2 samt 19-20/2. Arbetstider under helgarbetet är 07.00-16.00.<br /><br />Jordschakten grävs med grävmaskiner och lastas på lastbilar som kör Solnavägen och in på Karolinska vägen för vidare transport ut på E4. Detta arbete bör inte medföra buller för bostadsområdet.<br /><br />Samtliga arbeten sker inom gällande riktlinjer för buller och vibrationer. För att försäkra oss om att vi lever upp till dessa krav har vi placerat en mätare inom bostadsområdet som registrerar buller. Vid behov kan vi även utföra manuella mätningar.<br /><br />Hur arbetstiderna kommer att se ut under resten av vintern och våren ber vi att få återkomma om.<br /><br /><strong>Kontaktpersoner under kommande helgarbeten:<br /></strong>Göte Göransson, 0734-10 13 72<br />Gunnar Litzén, 0761-35 31 05<br />Thomas Engberg, 0702-52 46 85<br />Pher Phålsson, 0703- 11 59 11<br /><br />Har du frågor eller synpunkter kring störningar från NKS, kontakta Leif Nordh, bygginformatör NKS, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a>.</p> 2011-01-25T09:04:00 Aktuell Bygginformation, 20 januari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-20-januari/ <p><strong>Arbeten med anledning av elförsörjning vid Oljeberget<br /></strong>I takt med att projektet fortskrider tar nya arbetsmoment vid och vi behöver därför utföra arbeten för att förse arbetsplatsen vid Oljeberget med el.<br /><br />Tisdag 25:e januari kommer vi att resa en mast för el-matningar. Masten är cirka fem meter hög. Arbetet äger rum på den sidan av bullerskyddet som vätter mot bostadsområdet vid hus 7. Arbetet beräknas starta kl. 16.00 och pågår i två timmar.<br /><br />I samband med dessa arbeten kommer elektriker att utföra arbeten med kabeldragning längs området mellan arbetsplatsen och bostadsområdet under tiden 7-11/2. Kabeldragningen äger rum intill byggarbetsplatsens inhägnad. Detta arbete utförs under dagtid och bör inte orsaka några störningar.<br /><br />För att skydda kablarna kommer en täckande låda att byggas kring dem. Detta arbete påbörjas parallellt med kabeldragningen och slutförs påföljande vecka. Arbetet utförs under dagtid.<br /><br /><strong>Kontaktpersoner:<br /></strong>Christopher Jasiulewicz, Skanska, 010-448 80 27</p> <p><br /><strong>Helgarbete, montage av betongfabrik<br /></strong>Lördag-söndag 29-30/1 kommer arbeten med att montera en betongfabrik på arbetsplatsen att utföras. Betongstationen tas i drift under vecka 5.</p> <p>Betongfabriken byggs för att förse byggarbetsplatsen med betong. I och med att arbetsplatsen har en egen betongfabrik så undviker vi att öka antalet transporter till och från arbetsplatsen/sjukhusområdet ytterligare.<br />Detta har även en positiv inverkan på miljön i och med att CO2-utsläppen minskar.<br /><br />Arbetet äger rum intill hörnet Solnavägen/E4-E20 och förväntas inte upplevas som störande för omgivningen.</p> <p><br /><strong>Kontaktpersoner under helgarbete</strong>:<br />Magnus Måhl, Skanska, 010- 448 25 61</p> 2011-01-20T16:28:00 Aktuell bygginformation, 5 januari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-5-januari-/ <p><strong>Helgarbete, montage av konsoler på Thorax fasad<br /></strong><br />Under andra hälften av januari kommer arbete med att flytta och installera provisoriska högspänningskablar till arbetsplatsens högspänningstransformatorer (placerade framför Thorax) att pågå. Konsoler kommer att monteras på fasaden av Thorax (N11, N10 och N3:s gavel). Arbetsmomenten består av borrning för konsoler och arbetsplattformar längs fasaden. Därefter dras högspänningskablar med hjälp av bomliftar och eventuellt kranbil. </p> <p><strong>Arbetet beräknas pågå dagtid under vardagar och helger under vecka 3 och 4, med start lördag den 15 januari. Helgarbete kommer att bedrivas lördag och söndag 15-16/1 och 29-30/1 mellan klockan 08.00-16.00</strong>. Eventuellt kommer arbete att bedrivas även helgen 22-23/1 vid samma tider.</p> <p>Ljudmätningar och uppföljning av dessa kommer att göras kontinuerligt för att säkerställa att gällande ljudnivåer inte överskrids. Själva borrningsmomenten kommer att kunna upplevas som störande för de verksamheter på Thorax som ligger närmast de aktuella fasaderna. Borrningen kommer dock inte att pågå kontinuerligt utan sker i etapper. </p> <p>Vi hoppas att ni inte ska uppleva detta arbete som alltför störande och ber om överseende.</p> <p><br /><strong>Kontakt<br /></strong>Kontaktpersoner under arbetet:</p> <p>Karl Karlsson, Skanska, 070-311 55 52<br />Christian Granath, Skanska, 010-448 03 10<br />Christopher Jasiulewicz, Skanska, 010-448 80 27</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/link/0732a006b0de4ad1b6357e8f89994814.pdf" target="_blank">Hämta utskriftsvänlig version (PDF)</a></p> 2011-01-05T11:21:00 Startdatum för nattarbete, sågning av berg vid Thorax, ändrad till 20 december http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-20-december-andrat-datum-for-nattarbete-sagning-av-berg-vid-/ <p>Starten för vajersågningen av berget vid Thorax norra fasad har fått senareläggas till vecka 51, preliminärt måndagen den 20 december. Sågningen beräknas pågå kontinuerligt i cirka 30 timmar. I samband med att sågningen påbörjas görs en kontroll av dess eventuella påverkan på omgivningen. Om sågningen ger upphov till ljud som blir störande nattetid, avbryts sågningen kl 22.00 och återupptas igen kl 07.00 följande morgon. Eventuellt avbrott i vajersågningen kan föranleda längre sågningstid.</p> <p><strong>Ny kontaktperson<br /></strong>Kontaktperson under nattarbetet:<br />Thomas Karlsson 010-448 04 24</p> <p>Ansvarig produktionschef:<br />Tommy Forsgren 070-568 52 69</p> <p>&nbsp;</p> 2010-12-20T12:45:00 Aktuell bygginformation, sågning av berg vid Thorax norra fasad http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-bygginformation-sagning-av-berg-vid-Thorax-norra-fasad/ <p><strong>Nattarbete: Sågning av berg vid Thorax norra fasad 15 - 17 december<br /></strong>Vajersågningen av berget vid Thorax norra fasad har fått nytt startdatum och kommer att ske under vecka 50, preliminärt fr o m&nbsp; onsdagen den 15 december. Vi har sett att berget har sämre kvalitet än väntat, med hög grad av jordfyllda sprickor. För att undvika driftsstörningar bör därför sågningen ske utan avbrott. Sågningen beräknas att pågå kontinuerligt i cirka 30 timmar. Arbetet kommer att påbörjas kl. 07.00 och i samband med detta görs en kontroll av sågningens eventuella påverkan på omgivningen. Om sågningen ger upphov till ljud som blir störande nattetid, avbryts sågningen kl 22.00 och återupptas igen kl 07.00 följande morgon. Eventuellt avbrott i vajersågningen kan föranleda längre sågtid. </p> <p><br /><strong>Kontakt<br /></strong>Kontaktpersoner under nattarbetet:<br />Göte Göransson 073-410 13 72<br />Gunnar Litzén 076-135 31 05</p> <p>Ansvarig produktionschef:<br />Tommy Forsgren 070-568 52 69<br /></p> 2010-12-13T10:16:00 Aktuell Bygginformation: arbeten vid Solnavägen, arbeten vid Thorax, flytt av pendelbussens hållplats mm http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation/ <p>Aktuell bygginformation, 3 december</p> <p><a href="/link/ee5b802f21864d5382948de7fad9d952.pdf" target="_blank">Utskriftsvänlig version (PDF)<br /></a></p> <p><img alt="" src="/link/e7f79747ca6448368729bc0147c4c4ea.jpg" /></p> <p align="left"><em>Vy över NKS byggområde, sett från Norra Stationsgatan. <br />Foto: Holger Staffansson, Skanska.</em></p> <p><strong>Nattarbeten vid Solnavägen</strong> <br />Den tillåtna hastigheten på Solnavägen har sänkts till 30 km/t. Polisen har vid kontroller sett att detta inte respekteras och därför har Solna stad gett Skanska i uppdrag att omgående utföra hastighetsbegränsande vägmålning med hjälp av s k ”bullerremsor” i körbanan längs Solnavägen. </p> <p>Dessa arbeten kommer att utföras nattetid så fort vädret tillåter. Det kommer alltid att finnas en körbana öppen i vardera riktningen medan arbetet pågår. Eftersom det är vädret som styr, kan vi inte meddela exakt datum i förväg. Arbetena bedöms ta en till två nätter och kan upplevas som lätt störande för de bostäder som vetter mot Thorax och Solnavägen. Vi ber om överseende med detta.<br /><br /><strong>Sågning av berg vid Thorax norra fasad<br /></strong>Den tidigare aviserade s k ”vajersågningen” av en mindre bergsklack intill Thorax norra fasad är planerad att ske v 49. Vajersågning är en skonsammare och mindre störande metod för att ta bort berg som ligger intill en husfasad än sprängning. En stålvajer försedd med industridiamanter kommer att såga bort berget. Vajern drivs av en elektrisk motor som inte låter särskilt mycket. Ljudet av själva sågningen kommer troligtvis att uppfattas som ett ”krafsande” ljud inne på Thorax. Vi planerar att arbeta fram till kl 22.00 på kvällarna under två till tre dagar.<br /><br /><strong>Avstängd gångväg till Thorax från busshållplats Solnavägen<br /></strong>Många undrar varför vi har stängt av gång- och cykelvägen utmed Solnavägen i anslutning till sjukhusområdet/NKS byggområde trots att det just nu inte ser ut att pågå några byggnationer där. </p> <p>Anledningen är att Skanska inom kort kommer att påbörja ett schaktarbete i gång- och cykelbanan. Befintliga ledningar måste läggas om innan man kan göra en stålspontförstärkning av de jord- och fyllnadslager som ligger nära Solnavägen. Förstärkningen är nödvändig för de kommande schakt- och sprängningsarbetena som ska ske ända fram till kanten av Solnavägen. </p> <p>Detta arbete påverkar inte biltrafiken på Solnavägen. Den avstängda gång- och cykelvägen förblir avstängd tills det nya sjukhuset är helt färdigt, hösten 2017.<br />&nbsp;<br /><strong>Fasadarbeten på Thorax<br /></strong>En påminnelse om de borrningsarbeten som ska utföras på Thorax fasad. Skanska ska montera konsoler för de provisoriska kablar som ska försörja bygget med ström. Arbetet beräknas pågå under cirka en till två veckor med start vecka 49/50.<br />&nbsp;<br /><strong>Pendelbussens hållplats flyttar till Karolinska Institutet 6 december<br /></strong>Eftersom placeringen av pendelbussens hållplats utanför den nya Thoraxentrén inte fungerar optimalt för bussoperatören, kommer pendelbussens hållplats att flyttas igen. Den nya placeringen kommer att ligga inne på Karolinska Institutets område en bit in på Berzelius väg. För att hitta dit, gå till Nobels väg på KI-området och sväng första till vänster efter Nobel Forum. <a href="/link/40c190cab83c4c0abb5a95cbbc8ba879.pdf" target="_blank">Se karta för detaljer</a>. </p> <p>Den nya placeringen har beslutats av representanter från Karolinska universitetssjukhuset och KI i samarbete med Westin Buss.</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från NKS, kontakta Leif Nordh, bygginformatör NKS, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a>. </p> <p>Vid frågor om parkeringar vänligen kontakta Q-park, telefon 0771-96 90 00 eller Fanny Kestner, Locum, 08-690 74 12, <a href="mailto:fanny.kestner@locum.se">fanny.kestner@locum.se</a>.<br /></p> 2010-12-02T22:23:00 Aktuell Bygginformation, ny infart Thorax, avstängning av gång- och cykelbanor mm http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktuell-Bygginformation-ny-infart-Thorax-avstangning-av-gang--och-cykelbanor-mm/ <p>Nedan hittar du Aktuell Bygginformation om vad som händer inom NKS byggområde, med följande innehåll:</p> <ul> <li>Ny infartsväg till Thorax öppnar 17 november</li> <li>Fasadarbeten och ny utrymningsväg på Thorax</li> <li>Gångväg till Thorax från busshållplats Karolinska Institutet</li> <li>Pendelbussens hållplats flyttar till Thorax nya entré 17 november</li> <li>Avstängning av gång- och cykelbanan vid E4/E20 (mellan Norrbacka och Solnabron) 6 decemeber</li> <li>Montage av Sveriges största byggetablering</li> <li>Arbeten med Karolinska Institutets nya aula startar</li></ul> <p><a href="http://www.anpdm.com/newsletterweb/797933/4243504A7144445C4A76494759" target="_blank">Läs Aktuell Bygginformation (HTML)<br /></a><a href="/link/58e7098ea5994b90b19f22b910db3556.pdf" target="_blank">Ladda ner Aktuell Bygginformation (PDF)<br /></a><a href="/link/1f5272c6c26b488eafd9482c6930613c.pdf" target="_blank">Ladda ner karta Skede 5 (PDF)</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kontakt:</strong></p> <p>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från NKS, kontakta Leif Nordh, bygginformatör NKS, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a>. </p> <p>Vid frågor om parkeringar vänligen kontakta Q-park, telefon 0771-96 90 00 eller Fanny Kestner, Locum, 08-690 74 12, <a href="mailto:fanny.kestner@locum.se">fanny.kestner@locum.se</a>.</p> <p>Vid frågor eller synpunkter kring Akademiska Hus byggnationer på KI, kontakta Torbjörn Albrechtsson, 0734-36 37 27, <a href="mailto:torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se">torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se</a>.<br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2010-11-12T11:39:00 Aktuell bygginformation: förlängda arbetstider, ändrad sprängningstid mm http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Akuell-bygginformation/ <p><strong>Förlängda arbetstider i helgen 30-31 oktober, 6-7 november samt v 44-45<br /></strong>I helgen den 30-31 oktober samt helgen 6-7 november mellan kl 08.00-16.00, samt vardagar 1-5 november och 8-12 november fram till kl 22.00, kommer lastning av rivningsmassor att ske vid S1 Norrbacka (nere vid E4/E20). Det kommer också att pågå bortforsling av rivningsmassor, via byggutfarten mot Solnavägen. Transporterna kommer uteslutande att gå söderut på Solnavägen och direkt ner på E4/E20 för att inte störa de närboende vid Solnavägen/Karolinska vägen.</p> <p>Anledning till de förlängda arbetstiderna är att vi behöver forcera detta arbete. Vi ber om överseende för detta. </p> <p>Skanskas platskontor kommer att vara bemannat under hela tiden och har du frågor eller synpunkter kring arbetet, tveka inte att kontakta någon av nedanstående platschefer:</p> <p>Lördag 30/10, John Wallgren, 070-203 07 69<br />Söndag 31/10, Magnus Nettebladt, 073- 410 14 15<br /><strong><br />Ändrad sprängningstid på eftermiddagen<br /></strong>Fr o m måndagen den <strong>8 november 2010</strong> till och med 25 mars 2011 kommer sprängningen på vardagar kl 15.30 att ändras till kl 15.00. Detta för att undvika att sprängningsarbete sker i mörker. Övriga sprängningstider kl 9.30 och 12.30 gäller även fortsättningsvis. Signalering och övriga rutiner kring sprängningsarbetet kommer att ske som vanligt.</p> <p><strong>Infart till markparkeringen vid E4/E20 ändras fr o m 2 november<br /></strong>Som vi berättade om i föregående nyhetsbrev, stängs nuvarande infart till markparkeringen nere vid E4/E20 (parkering B) den 2 november 2010. Istället kommer parkeringen att kunna nås via Sjukhusringen från Norrbacka (se <a href="/link/dab7652038e24700a215f1607965051c.pdf" target="_blank">karta Skede 4</a>). I samband med detta minskar också antalet parkeringsplatser med cirka 100 platser, mot idag. Vi beklagar detta och uppmanar de som kan, att välja kollektiva transportmedel.</p> <p>För att ta sig gående in mot sjukhusområdet från parkering B, kan man runda Norrbacka och gå genom sjukhusparken mot huvudbyggnaden, eller om man t ex ska till Thoraxbyggnaden, så kan man gå på gång- och cykelbanan utmed E4/E20, svänga höger vid Solnabron och sedan in mot Thorax. Se de blå streckade linjerna på kartan Skede 4</p> <p>Nuvarande 50 besöksplatser på parkeringen framför Thorax kommer att finnas kvar fram t o m 16 november då infartsvägen till Thorax flyttas.</p> <p><strong>Avstängd avfart från E4/E20 mot Klarastrandsleden<br /></strong>Trafikverket informerar om att avfarten från E4/E20 är avstängd mot Klarastrandsleden mellan den 31 oktober till 8 november 2010.<br />Avfarten från Solnavägen till Klarastrandsleden är öppen för trafik. Läs mer&nbsp;i <a href="/link/15bc510a5f7c437aba9da93572a819f1.pdf" target="_blank">Trafikverkets infoblad (pdf).</a></p> <p><strong>Trafikomläggningar vid Norra Stationsgatan och Torsplan</strong><br />Stockholms stads Exploateringskontor informerar om att i slutet av oktober flyttas en del av Norra Stationsgatan på grund av anläggningsarbeten på Torsplan. Trafiken leds om till en temporär väg som ska gå strax norr om den nuvarande sträckningen. Omledningen rör den del av Norra Stationsgatan som går mellan PrisXtras västra infart och MCvaruhuset. Avfarten mot Gävlegatan från Norra Stationsgatan kommer att stängas av.</p> <p>På Torsgatan vid Torsplan ska en ny trevägskorsning med trafiksignaler vara färdig i slutet av oktober. När den är färdig kommer trafik till och från Torsgatan - Solnavägen att gå via Norrbackagatan ut på den tillfälliga sträckningen av Norra Stationsgatan. På- och avfarten vid Gävlegatan, Torsplan 1-3 är avstängd. Läs mer på <a href="http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Ovriga-byggprojekt-i-innerstaden/Norra-Station/Tidplan/Trafikomlaggningar-pa-Norra-Stationsomradet/" target="_blank">Exploateringskontorets webbplats</a>.</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Har du frågor eller synpunkter kring störningar från NKS, kontakta Leif Nordh, bygginformatör NKS, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a>. </p> <p>Vid frågor om parkeringar vänligen kontakta Q-park, telefon 0771-96 90 00 eller Fanny Kestner, Locum, 08-690 74 12, <a href="mailto:fanny.kestner@locum.se">fanny.kestner@locum.se</a></p> <p>&nbsp;</p> 2010-10-28T22:01:00 Nyhetsbrev bygginformation, oktober http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nyhetsbrev-bygginformation-oktober/ <p>Nu finns ett nytt nummer av Nyhetsbrev Bygginformation samt två nya skedeskartor ute. Det innehåller viktig information om bland annat förändrade parkeringsmöjligheter och en ny infartsväg till Thorax som öppnar 17 november.</p> <p><a href="/link/9b876f5bce584c85a2aebc1fb39d622b.pdf" target="_blank">Nyhetsbrev Bygginformation, oktober 2010 (PDF)</a><br /><a href="/link/471fbe1e8ecd432997baf195f2fa309c.pdf" target="_blank">Karta över byggområdet, Skede&nbsp;3 (pdf)</a>&nbsp;(nuvarande skede)<br /><a href="/link/dab7652038e24700a215f1607965051c.pdf" target="_blank">Karta över byggområdet, Skede&nbsp;4 (pdf)</a>&nbsp;(2 november - 16 november)<br /><a href="/link/1f5272c6c26b488eafd9482c6930613c.pdf" target="_top">Karta över byggområdet, Skede&nbsp;5 (pdf)</a>&nbsp;(17 november - 1 juni 2011)</p> <p><strong>Nyhetsbrev och kartor på engelska:</strong></p> <p><a href="/link/e6881e4491c54722b10d1953060cad1d.pdf" target="_blank">Newsletter Construction Information, October 2010 (PDF)</a><br /><a href="/link/7da7e7671a864b119041f02965c3fad1.pdf" target="_blank">Map phase 3, (pdf)</a> (11 October - 1 November)<br /><a href="/link/5848d68e0d214e8b9b118a1cc6b6de6e.pdf" target="_blank">Map phase 4, (pdf)</a> (2 November - 16 November)<br /><a href="/link/2ed2be835dd746e291f608fdfddc3295.pdf" target="_blank">Map phase 5, (pdf)</a> (17 November - June 2011)</p> <p><br />Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, fyll i din e-postadress i forumläret här till höger.</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring störningar från NKS, kontakta Leif Nordh, bygginformatör NKS, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a>. <strong><br /><br />OBS!</strong> Under v 41 hänvisas frågor/synpunkter kring NKS-projektet till Charlotta Nordin, bygginformatör NKS , 070-737 55 83, <a href="mailto:charlotta.nordin@sll.se">charlotta.nordin@sll.se</a>.<br /></p> 2010-10-11T19:57:00 Förlängda arbetstider vid rivningen av S1 Norrbacka http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Forlangda-arbetstider-vid-rivningen-av-S1-Norrbacka/ <p>För att påskynda rivningen av S1-flygeln i Norrbacka kommer Skanska fr o m 2010-10-02 och t o m v 47 att förlänga sina arbetstider. Måndag-torsdag kommer arbetet att pågå som längst till kl 22 00 och lördag-söndag mellan kl 08 00-16 00.</p> <p>Vi hoppas på er förståelse och att det inte ställer till några olägenheter för er.</p> <p>Skanskas platskontor kommer alltid att vara bemannat dessa tider.<br /><br /><strong>Kontakt</strong> <br />Har du frågor eller synpunkter kring rivningen, vänligen kontakta Magnus Nettelbladt, produktionsansvarig på Skanska, 010-448 05 43, <a href="mailto:magnus.nettelbladt@skanska.se">magnus.nettelbladt@skanska.se</a>.</p> 2010-10-01T13:50:00 Flytt av busshållplatser, nyhetsbrev på engelska mm http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Flytt-av-busshallplatser-nyhetsbrev-pa-engelska-mm/ <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt"><strong>Reviderad byggskedeskarta, Skede 3</strong><br />Nuvarande skedeskarta, <strong>Skede3</strong>, har reviderats (2010-09-21) med ny placering av pendelbussens hållplats samt ny placering av SL:s hållplats "Karolinska Institutet" (norrgående riktning). Denna karta gäller fram t o m 16 november, då en in infartsväg till Thorax öppnas, se mer info längst ner på denna sida.<br /><br /><a href="/link/471fbe1e8ecd432997baf195f2fa309c.pdf" target="_blank">Ladda ner reviderad karta, Skede3 i PDF</a></p> <p><strong>Flytt av SL:s hållplats "Karolinska institutet", norrgående riktning</strong><br />Busshållplatsen "Karolinska institutet", i norrgående riktning kommer att flyttas närmare Solnabron (se karta ovan). Flytten är planerad till natten mellan onsdag och torsdag 29/9-30/9. Eventuellt kan busskuren komma att flyttas något senare. </p> <p>I samband med detta kommer även övergångsstället över Solnavägen, mellan nuvarande Thoraxinfarten och Nobels väg att flyttas så att det ligger söder om dessa infarter. Detta för att gångtrafikflödet ska löpa smidigare för gångtrafikanter som stiger av bussen och ska vidare in mot KI eller sjukhusområdet.</p> <p><strong>Flytt av hållplats för pendelbuss mellan Karolinska Solna - Huddinge<br /></strong>Pendelbussens nuvarande hållplats framför Thoraxentrén fungerar inte bra trafikmässigt och kommer därför att flyttas till ett nytt läge framför L7 (se kartan ovan). Denna nya placering kommer att börja gälla fr o m måndag 4 oktober (v 40). På grund av utrymmesbrist kommer dock busshållplatsen att vara utan busskur tills vidare.</p> <p><strong>Gång- och cykelväg utmed E4/E20 öppen fram till årsskiftet</strong><br />Gång- och cykelvägen utmed E4/E20, mellan Solnabron och Norrbackainstitutet skulle enligt tidigare information stängas fr o m 1 oktober. Nu kommer vi dock att kunna hålla denna väg öppen fram t o m årsskiftet, men den kommer att göras smalare, ca två m bred totalt.</p> <p><strong>Nyhetsbrev och karta på engelska</strong><br />Nu finns det senaste nyhetsbrevet (med vissa uppdateringar) och Skedeskarta 3 översatt till engelska:<br />- <a href="/link/fef53b68d0b04ce1875ff97b38b82761.pdf" target="_blank">Nyhetsbrev nr 2, engelska (PDF)</a><br />- <a href="/link/1eb1fcf4592e410fa9bee85a3b48a466.pdf" target="_blank">Karta, Skede 3, engelska (PDF)</a></p> <p><strong>Ny infartsväg och entré till Thorax, klar redan 17 november</strong><br />En ny infartsväg mot Thoraxbyggnaden, rakt in från Solnavägen, kommer att öppna redan 17 november (i förra nyhetsbrevet gick vi ut med information om att detta skulle ske först i mitten av december). I samband med detta kommer en ny entré (entré D) till Thorax att blir klar och nuvarande huvudentré kommer att stänga. </p> <p>Mer information om detta, samt en ny skedeskarta för byggområdet kommer inom två veckor. På denna kommande karta visas även framtida avstängningar/omläggningar av gång- och cykelbanor utmed Solnavägen och KI och Karolinska universitetssjukhuset, vilka beräknas ske i mitten av oktober.</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor/synpunkter gällande byggstörningar NKS, kontakta Leif Nordh, <br />070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a>. </p> <p>Har du frågor/synpunkter på denna information, kontakta Charlotta Nordin, NKS, 08-123 147 24, <a href="mailto:charlotta.nordin@sll.se">charlotta.nordin@sll.se</a>.<br /></p> 2010-09-23T11:31:00 Rivning av S1-flygeln, reviderad tidplan http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Rivning-av-S1-flygeln-ny-tidplan/ <p>I samband med byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) kommer S1-flygeln i Norrbackainstitutet att rivas. Detta är en uppdatering, utifrån den information som distribuerades till berörda verksamheter 2010-08-16. Momentet kring ”losskopplingen” av S1-flygeln har tyvärr blivit försenad två veckor, vilket vi beklagar.</p> <p><strong>Lättrivning, pågår</strong><br />Just nu pågår lättrivningen av S1-flygeln då allt löst material tas bort från fastigheten. Detta arbete borde inte upplevas som särskilt störande.</p> <p><strong>”Losskoppling” av huskroppar, v 38-40<br /></strong>Under veckorna 38-40 kommer själva ”losskopplingen” av huskropparna i S1 att ske och detta kommer att vara den mest bullrande perioden av rivningen. Det kommer att slaggsugas, sågas och bilas för att frigöra S1-flygeln. Det är framförallt den kvarvarande delen av S1 som kommer att beröras av oljud.&nbsp; Arbetet kommer att bedrivas mellan kl 07.00 och 18.00, måndag – torsdag.&nbsp; Ibland kan arbetstiderna komma att förlängas, dock aldrig senare än kl 22.00.</p> <p><strong>Evakuering av verksamheter närmast rivningsväggen, v 38-40</strong><br />Av säkerhetsskäl måste de rum eller de ytor som ligger ca 4 m in från rivningsväggen i S1, att behöva evakueras under den period som ”losskopplingen” sker.</p> <p><strong>”Grov” rivning, v 40-47</strong><br />När S1-gaveln har frikopplats från den övriga huskroppen startar den sk ”grova” rivningen. Då klipps, sågas, slaggsugs och bilas hela huset ner. Rivningsmassorna lastas på lastbilar och transporteras iväg. Grovrivningen kommer att pågå fram till slutet av november. Även detta arbete kommer att orsaka en del buller, men omfattningen kommer att vara mycket mindre eftersom stomljud inte längre fortplantar sig i resten av Norrbackabyggnaden.</p> <p><a href="/link/d81d07db787549b09baf7fbf5c87e570.pdf" target="_blank">Ladda ner information i PDF-format</a></p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring rivningen, vänligen kontakta Magnus Nettelbladt, produktionsansvarig på Skanska, 010-448 05 43,&nbsp; <a href="mailto:magnus.nettelbladt@skanska.se">magnus.nettelbladt@skanska.se</a>. <br /></p> 2010-09-21T08:30:00 Utökade sprängningsarbeten inom sjukhusområdet http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Utokade-sprangningsarbeten-inom-sjukhusomradet/ <p>Sprängningsarbeten pågår sedan en vecka tillbaka inom NKS byggområde, söder om M1/väster om M8 (område 2 på kartan nedan).</p> <p><a href="/link/a12c73dd40a544a5b3bec6f61f254781.pdf" target="_blank">Öppna kartan i pdf-format</a></p> <p><img alt="" src="/link/9b0c2681742746b48335b4794f6a5981.jpg" /></p> <p>Nu utökas sprängningsarbetena på sjukhusområdet till att även omfatta f d Oljeberget (område 1 på kartan) samt väster om Thorax (område 3 på kartan). </p> <p>Under denna vecka (v 36) kommer borrningar att påbörjas vid de senare nämnda platserna. </p> <p><strong>Sprängningar kan bli aktuella redan på fredag 10 september för att sedan fortsätta kl 09.30, 12.30, 15.30 varje vardag.</strong> Eftermiddagstiden kl 15.30 kan komma att ställas in på fredagarna.</p> <p>Sprängningarna väster om Thorax (område 3) kommer i denna första omgång att pågå ca en månad och sprängningarna på Oljeberget (området 1) kommer att pågå till slutet av mars 2011.</p> <p><strong>Signalering</strong><br />Inför sprängningar ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. Vid enstaka tider uteblir sprängning. Ändrade förutsättningar ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomförs dock som om sprängningen skulle ha genomförts.</p> <p>Signalen upplevs som ohörbar i några fall. Vindriktning kan spela spratt. Byggnader kan komma att avskärma ljudet för bakomliggande byggnader när vinden roterar. </p> <p><em><strong>OBS!</strong> Det är viktigt att fönster och dörrar hålls stängda inom sjukhusområdet under det kommande året då de stora schakt- och sprängningsarbetena pågår. Annars riskerar det att komma in damm och skadliga partiklar i sjukhuset.</em> </p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor kring störningar från NKS, kontakta Leif Nordh, bygginformatör NKS, tfn: 070-627 17 47, e-post: <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a>.<br />&nbsp;<br /></p> 2010-09-08T08:09:00 Nytt nyhetsbrev om bygginformation ute http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nytt-nyhetsbrev-om-bygginformation/ <p>Nu finns ett nytt nummer av <strong>Nyhetsbrev Bygginformation</strong> och en ny skedeskarta, daterade 31 augusti 2010. Här kan du läsa om det senaste som händer inom byggområdet, vilka vägar som gäller,&nbsp;var du kan parkera m m.</p> <p><a href="http://www.anpdm.com/newsletter/8278/41465D457147455A43" target="_blank">Nyhetsbrev Bygginformation, augusti 2010 (HTML)</a></p> <p><a href="/link/22eb6059953e4e6e8bf6a15fd9c3d958.pdf" target="_blank">Nyhetsbrev Bygginformation, augusti 2010 (pdf)</a></p> <p><a href="/link/a12c73dd40a544a5b3bec6f61f254781.pdf" target="_blank">Karta över byggområdet, Skede 3 (pdf)</a></p> <p>Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, fyll i din e-postadress i forumläret här till höger.</p> <p>Har du frågor kring nyhetsbrevet, kontakta Charlotta Nordin, <a href="mailto:charlotta.nordin@sll.se">charlotta.nordin@sll.se</a>, 08-123 147 24.&nbsp;</p> 2010-09-01T11:08:00 V 35 startar sprängningsarbeten inom sjukhusområdet http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/V-35-startar-sprangningsarbeten-inom-sjukhusomradet/ <p><strong>Inledande sprängningsarbeten fr o m måndag 30/8</strong><br />Från och med v 35 planeras sprängningsarbeten att starta inom sjukhusområdet. Sprängningarna kommer att starta vid området söder om byggnad M 1 och väster om M8 (område 2 på kartan, nedan). Sprängningarna som är av provsprängningskaraktär inleds på måndag 30 augusti preliminärt kl 09.30. Övriga tider kl 12.30 samt kl 15.30 planeras också att nyttjas under dagen.</p> <p>Samma sprängschema gäller tills vidare för dessa arbeten, d v s <strong>måndag-fredag kl 9.30, 12.30 och 15.30. Eftermiddagstiden under fredagarna kan komma att ställas in.</strong></p> <p>Längre fram under v 35/36 kommer sprängningar att påbörjas även på Oljeberget (område 1 på kartan) och under v 35-38 på ett område mellan Thoraxbyggnaden och Solnavägen (område 3 på kartan). Information om starttider för dessa sprängningsarbeten utkommer inom kort.</p> <p>Svårt att läsa kartan nedan? - <a href="/link/a12c73dd40a544a5b3bec6f61f254781.pdf" target="_blank">Ladda ner den här</a>!</p> <p><img alt="" src="/link/9b0c2681742746b48335b4794f6a5981.jpg" /><strong><br />Signalering</strong><br />Inför sprängningar ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. Vid enstaka tider uteblir sprängning. Ändrade förutsättningar ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomförs dock som om sprängningen skulle ha genomförts.<br />Signalen upplevs som ohörbar i några fall. Vindriktning kan spela spratt. Byggnader kan komma att avskärma ljudet för bakomliggande byggnader när vinden roterar. </p> <p><strong>Regelverk</strong><br />Skanska följer Naturvårdsverkets riktvärden för buller och kontrollmätningar kommer att utföras regelbundet under byggtiden. Bullerdämpande skydd kommer att användas på borriggarna för att minska buller. Borrningsarbeten får pågå mellan kl 07.00-19.00 och transporter kan fortgå fram till kl 22.00. Mellan kl 22.00 och 07.00 ska byggområdet vara helt fritt från buller. Normal arbetstid är kl 06.30-16.00.</p> <p><strong>Dammbekämpning</strong><br />Liksom alla byggarbeten, kommer även detta att generera smuts och damm. Skanska kommer att arbeta förebyggande för att binda och minska dammet så mycket det går. T ex kommer man att ”vattna” byggområdet regelbundet och använda centraldammsugare vid sprängschakten. Utgående byggtrafik kommer att passera ”hjultvättar” för att minska damm och nedsmutsning på intilliggande vägar. Regelbundna kontroller av dammnivåerna kommer att utföras.</p> <p><strong>OBS!</strong> Det är viktigt att fönster och dörrar hålls stängda inom sjukhusområdet under det kommande året då de stora schakt- och sprängningsarbetena pågår. Annars riskerar det att komma in damm och skadliga partiklar i sjukhuset. </p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor kring störningar från NKS, kontakta Leif Nordh, bygginformatör NKS, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a> <br /></p> 2010-08-26T12:57:00 Rivning av S1-flygeln, Norrbackainstitutet http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Rivning-av-S1-flygeln-Norrbackainstitutet/ <p>I samband med byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) kommer S1-flygeln i Norrbackainstitutet att rivas. Nedan följer information om hur rivningen kommer att gå till och hur den kommer att påverka intilliggande verksamheter i övriga Norrbackainstitutet. (<a href="/link/5738921aa1654a42801dcb95b43ad2c4.pdf" target="_blank">Ladda ner info i pdf-format</a>)</p> <p><strong>Delar av personalparkeringen stängd, v 32</strong><br />Under v.32 har ett 30-tal p-platser för personal runt S1-Norrbacka stängts av inför rivningen av flygeln på S1, vilket aviserats tidigare i sommar. Skyltning om detta sitter uppe i anslutning till berörda platser.</p> <p><strong>Inhägning av området runt S1 Norrbacka, v 33-34<br /></strong>Inhägningen av det stora byggområdet (markerat i gult på bilden nedan) som ”skär av” Norrbackainstitutet mellan S1-flygeln och den övriga huskroppen, skulle enligt tidigare plan ske med start v 32. Denna inhägning kan komma att fördröjas något, då access till den lastkaj som finns vid S2-tornet först måste lösas. Dock senast v 34 kommer denna avstängning att ske.</p> <p><img alt="" src="/link/fbfe2c307a4743419ab41c858b5e20b3.jpg" />&nbsp;<br /><strong>Urkoppling av media till S1, v 34</strong><br />All media till S1-flygeln är planerad att kopplas ur under v 34. Detta arbete bedrivs av Locum.</p> <p><strong>Montage av externt utrymningstrapphus, v 34</strong><br />För att uppfylla brandsäkerhetskraven i den kvarvarande delen av S1, efter det att S1 har rivits, måste ett nytt utrymningstrapphus monteras vid den yttre fasaden, i nära anslutning till rivningsväggen. Detta kommer att ske under v 34.</p> <p>De kontorsrum (ett på varje våning) som kommer att ansluta mot det nya utrymningstrapphuset, har nödutrymning via befintliga fönster. Dessa rum kommer fortsättningsvis inte att vara låsbara och de måste vara möblerade så att det alltid finns en fri passage fram till fönstret. En uppmärkning av de rum som är aktuella kommer att göras inom kort.</p> <p><strong>Start av rivningsarbetet, v 34</strong><br />Rivningsarbetet kommer att påbörjas v 34 genom att man förseglar rivningsväggen in mot den kvarvarande S1-byggnaden för att förhindra spridning av damm och rivningsmassor. </p> <p><strong>Lättrivning, v 35</strong><br />Under v 35 kommer lättrivning att pågå, då allt löst material tas bort från fastigheten. Detta kommer inte att upplevas som särskilt störande.</p> <p><strong>”Losskoppling” av huskroppar, v 36-38</strong><br />Under veckorna 36-39 kommer själva losskopplingen av huskropparna i S1 att ske och detta kommer att vara den mest bullrande perioden av rivningen. Det kommer att slaggsugas, sågas och bilas för att frigöra S1-flygeln. Det är framförallt den kvarvarande delen av S1 som kommer att beröras av oljud.&nbsp; Arbetet kommer att bedrivas mellan kl 07.00 och 16.30, måndag – fredag.&nbsp; Ibland kan arbetstiderna komma att förlängas, dock aldrig senare än kl 22.00.</p> <p><strong>Evakuering av verksamheter närmast rivningsväggen, v 36-38</strong><br />Av säkerhetsskäl måste de rum eller de ytor som ligger&nbsp;4 meter&nbsp;in från rivningsväggen i S1, att behöva evakueras under den period som ”losskopplingen” sker.</p> <p><strong>”Grov” rivning startar v 39/40</strong><br />När S1-gaveln har frikopplats från den övriga huskroppen startar den sk ”grova” rivningen. Då klipps, sågas, slaggsugs och bilas hela huset ner. Rivningsmassorna lastas på lastbilar och transporteras iväg. Grovrivningen kommer att pågå i ca 11-12 veckor och beräknas vara klar i december. Även detta arbete kommer att orsaka en del buller, men omfattningen kommer att vara mycket mindre eftersom stomljud inte längre fortplantar sig i resten av Norrbackabyggnaden.</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Har du frågor eller synpunkter kring rivningen, vänligen kontakta Magnus Nettelbladt, produktionsansvarig på Skanska, 010-448 05 43,&nbsp;<a href="mailto:magnus.nettelbladt@skanska.se">magnus.nettelbladt@skanska.se</a>. </p> <p>Har du övriga frågor om byggnation och störningar, kontakta Leif Nordh, bygginformatör på NKS, 070-627 17 47, <a href="mailto:leifnordh.byggass@telia.com">leifnordh.byggass@telia.com</a><br /></p> <p>&nbsp;</p> <p><br />&nbsp;</p> 2010-08-16T19:05:00 Ändrade parkeringsmöjligheter runt S1/Norrbacka och M8 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Andrade-parkeringsmojligheter-runt-S1Norrbacka-och-M8/ I samband med byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) kommer parkeringsplatserna i anslutning till S1-flygeln av Norrbackainstitutet och parkeringen nedanför M8 att stängas, då de ligger inom det kommande byggområdet. 2010-07-09T16:50:00 Premiär för Nyhetsbrev Bygginformation, även på engelska http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Premiar-for-Nyhetsbrev-Bygginformation/ <p>I samband med att byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) universitetssjukhus inleds, startar vi ett nyhetsbrev med fokus på hur bygget fortskrider och information om kommande störningar. </p> <p>Tanken är att nyhetsbrevet ska komma ut ca 1 ggr per månad, men det kan bli oftare vid behov. Däremellan skickar vi ut kortare nyhetsmail. Nyhetsbrevet är i digital form, men det finns även som utskriftsvänligt pdf-dokument på svenska och engleska (nästa vecka kommer brevet ut på engelska).</p> <p><a href="http://www.anpdm.com/newsletter/5767/41465D457147455A43" target="_blank">Läs nyhetsbrevet</a> och hur byggnationen kommer att påverka dig i sommar<br />Ladda ner det&nbsp;senaste <a href="/link/cb766099b6fc4988908792fe0e6d2fa4.pdf" target="_blank">Nyhetsbrevet Bygginformation, nr 1</a> (i pdf-format)<br />Ladda ner&nbsp;kartor över Karolinska sjukhusområdet för <a href="/link/4e015e539db4419ebdd6d9f6bd757bb8.pdf" target="_blank">Byggskede1</a> och <a href="/link/9b4a6a74d2a64068ba263f0a2fd3db81.pdf">Byggskede2</a>.</p> <p>Nyhetsbrevet finns även att ladda ner på engelska:&nbsp;<a href="/link/b10087ca7f76478280f80a4b3dabeb35.pdf" target="_blank">Newsletter in english</a> (pdf) samt kartor över byggskede 1 och 2:&nbsp;<a href="/link/1bf8392364b14ebb8cbbe46c86883c68.pdf" target="_blank">Phase1</a> and <a href="/link/f365d1e4df184b188b2cdce66ce8bd1f.pdf" target="_blank">Phase2</a>.</p> <p>Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress i formuläret till höger.</p> 2010-06-17T00:30:00 Gångbron över Solnavägen rivs natten mellan den 10 och 11 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Gangbron-over-Solnavagen-rivs-natten-10-juni/ Några dagar senare stängs också rampen från Klarastrandsleden upp på Solnabron av, natten mellan den 13 och 14 juni. 2010-06-04T11:22:00 Lägesrapport om arbeten och störningar, v 17 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Lagesrapport-om-arbeten-och-storningar-v-17/ <p><strong>Lägesrapport om vad som händer på det framtida byggområdet för NKS</strong></p> <p>Som de flesta av er säkert märkt, har det hänt en hel del på det framtida byggområdet för NKS, söder om Thoraxbyggnaden. Nedan följer en statusrapport om olika rivningar och arbeten:</p> <p><strong>M3/M4.</strong> Rivningsarbetet av Magnus Huss-byggnaderna är nu avslutat och de sista containrarna avetablerades den 22 april. Trottoarer och vägar intill arbetsplatsen sopas av och det är nu åter möjligt att gå och cykla förbi tomten, mot Sjukhusparken, M1 och vidare mot huvudbyggnaden. Ett byggstängsel kommer att stå kvar av säkerhetsskäl, då det finns branta slänter där byggnaderna tidigare stått.</p> <p><strong>Fd Thoraxparkeringen.</strong> De sista containrarna togs bort den 22 april. Byggstängslet kommer dock stå kvar, för att undvika att bilar kör in på den gropiga marken och då riskerar att skadas.</p> <p><strong>N4/N5.</strong> Rivningsarbetet är avslutat. Ett mindre byggstängsel kommer att stå kvar av säkerhetsskäl, då det finns branta slänter där byggnaderna tidigare stått.</p> <p><strong>Helikopterplattan.</strong> Helikopterplattan är nu riven. All helikoptertrafik hänvisas till helikopterplattan på P9.</p> <p><strong>M9.</strong> Grundläggningen är nu borta och marken är grusad och avjämnad. </p> <p><strong>K6.</strong> Invändiga rivningsarbeten pågår samt byggnation av ny yttervägg. Runt midsommar kommer de utvändiga rivningsarbetena att starta och då kommer den östra sidan av K6 (den del som angränsar mot K5) att rivas för att öppna för en ny väg in i sjukhusområdet. Det utvändiga rivningsarbetet beräknas ta ca 1 månad. </p> <p><strong>Karolinska vägen.</strong>&nbsp; Arbetena med att bredda och förstärka Karolinska vägen, samt att anlägga en separat gång- och cykelväg pågår för fullt. Även avloppsarbeten pågår.</p> <p>Idag är endast en körbana öppen för biltrafik och regleras med trafikljus. Runt midsommar kommer man förhoppningsvis att kunna öppna den andra körbanan och då ha dubbelriktad trafik. Dock kommer det att vara mindre avstängningar av vissa vägpartier även efter midsommar.<br />&nbsp;<br />Idag är det inte möjligt att gå hela vägen utmed Karolinska vägen. Fotgängare hänvisas därför att gå utmed den södra sidan av K-byggnaderna, inom sjukhusområdet. I början av augusti beräknas den nya gång- och cykelbanan på den norra sidan av Karolinska vägen vara klar. Inom kort kommer nya övergångsställen målas upp, samt nya gångvägar för fotgängare att markeras ut. <a href="/link/51fc14e530c04299b8d981b4e24801d5.pdf" target="_blank">Informationsanslag med karta</a> om var lämpliga gångvägar finns, kommer att sättas upp i anslutning till parkeringshuset Borgmästaren på Karolinska vägen. <br /><br />Just nu pågår arbeten med gångbanan på den södra sidan av Karolinska vägen, på en sträcka av ca 200 m från Solnavägen. Detta arbete beräknas vara klart i början av juni. </p> <p>Vi beklagar att framkomligheten för fotgängare och biltrafikanter är begränsad. </p> <p><br /><strong>Vad händer framöver med byggnationen av NKS?</strong><br />Den 4 maj 2010, alternativt den 6 maj kommer landstingsfullmäktige att fatta tilldelningsbeslut i den s k funktionsupphandlingen i offentlig-privat samverkan (OPS) av NKS. Tills dess är all information kring upphandlingen sekretessbelagd, enligt lagen om offentlig upphandling, (LOU). </p> <p>Efter tilldelningsbeslutet, kommer NKS att informera om vad som kommer hända på byggområdet och när. Det gäller t ex information om vilka vägar och gångvägar som kommer att vara tillgängliga inom och i anslutning till sjukhusområdet, var gränserna för byggområdet kommer att gå, var det kommer att finnas parkeringsplatser, vilka typer av störningar som är att vänta, etc.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vänliga hälsningar,<br />NKS-förvaltningen och Locum<br /></p> 2010-04-26T16:38:00 Arbeten och störningar 15 - 19 februari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Arbeten-och-storningar-15---19-februari/ <p>Nu är det stora p-garaget vid Thorax nästan helt rivet. Det som återstår är rivning av grundplattan.</p> <p>Vid de två tegelbyggnaderna&nbsp;Magnus Huss, M3&nbsp;och&nbsp;M4, har saneringsarbeten påbörjats inför den planerade rivningen.</p> <p>Rivningsarbeten av barackbyggnaderna&nbsp;N4 och&nbsp;N5 söder om&nbsp;Thorax påbörjas under denna vecka.</p> <p>Trafik till och från Thorax mfl kommer dock att löpa som vanligt. Rivningar i denna del av sjukhusområdet kommer att pågå fram till&nbsp;början av april månad.</p> <p><strong>Kontakt:</strong></p> <p>Har du frågor eller synpunkter om detta, vänligen kontakta NKS byggledare Leif Nordh, mobiltfn 070-627 17 47.</p> 2010-02-15T10:21:00 Vägen mellan M3/M4 och D2 stängs 18 januari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Vagen-mellan-M3M4-och-D2-stangs-idag/ <p>Vägen mellan Magnus Huss (M3 och M4) och D2, i utkanten av Sjukhusparken, stängs idag 18/1 av för trafik. Detta för att göra plats för rivningsarbetet av M3, M4 samt nedmonteringen av M9 (som ska flyttas till ny placering vid Z8, intill Astrid Lindgrens Barnsjukhus). </p> <p>Trafiken hänvisas istället till Sjukhusringen som nu åter är öppen mellan Oljeberget och L5/L4 samt mellan K4 och L8.</p> <p><strong>Kontakt:</strong></p> <p>Om du har ev frågor, vg kontakta Leif Nordh,&nbsp;&nbsp;070-627 17 47.</p> 2010-01-18T12:16:00 Uppdaterad info kring stängning av Thorax-garaget samt betalningsförfarande http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Uppdaterad-info-kring-stangning-av-Thorax-samt-betalningsforfarande/ <p><strong>Avstängning p-hus Thorax</strong><br />Fredag 15/1 stängs p-huset Thorax för parkering pga rivning av p-huset. P-huset kommer att vara öppet för parkering under dagen men infarten stängs för biltrafik kl 16.00 på fredag. P-huset kommer stängas av helt för trafik kl 22.00 på fredag kväll.<br /><br />Markparkeringen vid Thorax p-hus kommer vara öppen för parkering som vanligt under denna helg 16/1-17/1. Måndag 18/1 kommer markparkeringen vara begränsad till ca 150 platser. På markparkeringen kan man endast få personaltaxa via e-tjänstekortet. Övriga besökare betalar "vanlig" taxa.<br /><br />Måndag 18/1 kl 06.00 öppnar markparkeringen vid Oljeberget. Den parkeringen är endast till för personal. Man kan endast få personaltaxa via e-tjänstekortet.<br /><br />Det nya p-huset på Karolinska vägen är endast till för personal. Man kan få personaltaxa via e-tjänstekortet samt badge.</p> <p>Se även <a href="/link/91a64dc189144a3298244ccc4a143c79.pdf" target="_blank">karta över parkeringar</a>.</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Vid parkeringsfrågor kontakta Q-park 0771-96 90 00<br /><br />Stockholm 2010-01-14<br />Nina Lönnborg<br />Locum AB</p> 2010-01-15T08:37:00 Parkering mellan By Z5 och By Q10 stängs tillfälligt 18 januari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Parkering-mellan-By-Z5-och-By-Q10-stangs-av-18-januari/ <p><strong>Måndag 18 januari kommer parkeringsplatsen mellan By Z5 och By Q10&nbsp;att stängas tillfälligt under ca 2 veckor.</strong> </p> <p>Anledningen är att parkeringsplatsen kommer att behövas som uppställningsplats vid montaget av fd byggnaden M9 som nu kommer att placeras vid By Z8. </p> <p>Då parkeringen är avsedd som patientparkering kommer det att medföra en del besvär vid besök till exempelvis Barnakuten By Q 10. Det kommer dock att vara möjligt att köra fram till&nbsp;och&nbsp;lämna av patienter och anhöriga, men bilarna måste sedan parkeras på intilliggande p-platser.</p> <p>Vi ber om överseende för de besvär som detta kan komma att medföra.</p> <p><strong>Kontakt</strong></p> <p>Om du har frågor är du välkommen att kontakta NKS-förvaltningens byggledare Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> <p>&nbsp;</p> 2010-01-12T11:25:00 Markarbeten och störningar 21 - 23 december http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten-och-storningar-21---23-december/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Sprängningar i mindre skala kommer att pågå under måndag och tisdag vid nedanstående tider. Därefter bedömes sprängningarna kunna vara avslutade. </p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 14.00– 14.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Arbeten i slänten mellan Q10 och Z5 - By Z8</strong><br />Grundläggningsarbeten inför flytt av nuvarande M9 som kommer att få namnet By Z 8 pågår. Den nya placeringen blir i slänten mot Eugeniatunneln, mellan Q10 och Z5. P-platsen skall kunna användas.</p> <p><strong>Övrigt<br /></strong>Finplanering pågår efter ledningsförläggningar inom gator och torg. Målsättningen är att inom ett par veckor kunna öppna upp för mer framkomlighet.&nbsp;Mer information om slutförandet av entreprenaderna utges inom kort.</p> <p><strong>Signalering</strong><br />Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, 070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p class="MsoNormal">NKS-förvaltningen önskar God Jul och Gott Nytt År!</p> <p>&nbsp;</p> 2009-12-21T08:51:00 Markarbeten och störningar 14 - 18 december http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten-och-storningar-14---18-december/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Planerade sprängningar alla dagar enligt nedanstående tider:</p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 14.00– 14.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Arbeten i slänten mellan Q10 och Z5 - By Z8</strong><br />Grundläggningsarbeten inför flytt av nuvarande M9 som kommer att få namnet By Z 8 pågår. Den nya placeringen blir i slänten mot Eugeniatunneln, mellan Q10 och Z5. P-platsen skall kunna användas.</p> <p><strong>Övrigt<br /></strong>Finplanering pågår efter ledningsförläggningar inom gator och torg. Målsättningen är att inom ett par veckor kunna öppna upp för mer framkomlighet.&nbsp;Mer information om slutförandet av entreprenaderna utges inom kort.</p> <p><strong>Signalering</strong><br />Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, 070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> 2009-12-14T08:56:00 Markarbeten och störningar 7 - 11 december http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten-och-storningar-7---11-december/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Planerade sprängningar alla dagar enligt nedanstående tider:</p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 14.00– 14.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Arbeten i slänten mellan Q10 och Z5 - By Z8</strong><br />Grundläggningsarbeten inför flytt av nuvarande M9 som kommer att få namnet By Z 8 pågår. Den nya placeringen blir i slänten mot Eugeniatunneln, mellan Q10 och Z5.</p> <p><strong>Övrigt<br /></strong>Finplanering pågår efter ledningsförläggningar inom gator och torg. Målsättningen är att inom ett par veckor kunna öppna upp för mer framkomlighet.&nbsp;Mer information om slutförandet av entreprenaderna utges inom kort.</p> <p><strong>Signalering</strong><br />Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> 2009-12-07T08:58:00 Markarbeten och störningar 30 nov - 4 dec http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten-och-storningar-30-nov---4-dec/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Planerade sprängningar alla dagar enligt nedanstående tider:</p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 14.00– 14.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Arbeten i slänten mellan Q10 och Z5 - By Z8</strong><br />Grundläggningsarbeten inför flytt av nuvarande M9 som kommer att få namnet By Z 8 pågår. Den nya placeringen blir i slänten mot Eugeniatunneln, mellan Q10 och Z5.</p> <p><strong>Övrigt<br /></strong>Finplanering pågår efter ledningsförläggningar inom gator och torg. Målsättningen är att inom ett par veckor kunna öppna upp för mer framkomlighet.&nbsp;Mer information om slutförandet av entreprenaderna utges inom kort.</p> <p><strong>Signalering</strong><br />Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> 2009-11-30T09:25:00 Ny info om sprängningstider fredag 27/11 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Ny-info-om-sprangningstider-fredag-2711/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p><strong>From imorgon fredag 27 november</strong> <strong>utbytes sprängtiden kl 15.00 till kl 14.00</strong> på grund av mörkrets tidigare ankomst.</p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 14.00– 14.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Arbeten i slänten mellan Q10 och Z5 - By Z8</strong><br />Grundläggningsarbeten inför flytt av nuvarande M9 som kommer att få namnet By Z 8 pågår. Den nya placeringen blir i slänten mot Eugeniatunneln, mellan Q10 och Z5.<br />Arbeten pågår fram till årsskiftet. </p> <p><strong>Signalering</strong><br />Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Övrigt<br /></strong>Finplanering pågår efter ledningsförläggningar inom gator och torg. Målsättningen är att inom ett par veckor kunna öppna upp för mer framkomlighet.&nbsp;Mer information om slutförandet av entreprenaderna utges inom kort.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> 2009-11-26T16:29:00 Markarbeten & störningar 23 - 27 november http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten--storningar-23---27-november/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Sprängningsarbeten planeras under alla dagar denna veckan enligt nedanstående tider. </p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 15.00– 15.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Arbeten i slänten mellan Q10 och Z5 - By Z8</strong><br />Grundläggningsarbeten inför flytt av nuvarande M9 som kommer att få namnet By Z 8 pågår. Den nya placeringen blir i slänten mot Eugeniatunneln, mellan Q10 och Z5.<br />Arbeten pågår fram till årsskiftet. </p> <p><strong>Signalering</strong><br />Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Övrigt<br /></strong>Finplanering pågår efter ledningsförläggningar inom gator och torg. Målsättningen är att inom ett par veckor kunna öppna upp för mer framkomlighet.&nbsp;Mer information om slutförandet av entreprenaderna utges inom kort.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> 2009-11-23T09:04:00 Markarbeten & störningar 16 - 20 november http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten--storningar-16---20-november/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Sprängningsarbeten planeras under alla dagar denna veckan enligt nedanstående tider. </p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 15.00– 15.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Arbeten i slänten mellan Q10 och Z5 - By Z8</strong><br />Grundläggningsarbeten inför flytt av nuvarande M9 som kommer att få namnet By Z 8 pågår. Den nya placeringen blir i slänten mot Eugeniatunneln, mellan Q10 och Z5.<br />Arbeten pågår fram till årsskiftet. Lokalt förekommer små sprängningar av bergundergrund i samband med grundläggning av byggnaden.</p> <p><strong>Signalering</strong><br />Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Övrigt<br /></strong>På de flesta ställen där vi över tiden schaktat i gator, lägger vi nu ned kablar samt återställer ytor så långt möjligt. Således är det lokalt mycket trångt, men framkomligheten prioriteras.<br /></p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> 2009-11-16T09:16:00 Markarbeten och störningar 9 - 13 november http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten-och-storningar-9---13-november/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Sprängningsarbeten planeras under alla dagar denna veckan enligt nedanstående tider. </p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 15.00– 15.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Arbeten i slänten mellan Q10 och Z5 - By Z8</strong><br />Grundläggningsarbeten inför flytt av nuvarande M9 som kommer att få namnet By Z 8 pågår. Den nya placeringen blir i slänten mot Eugeniatunneln, mellan Q10 och Z5.<br />Arbeten pågår fram till årsskiftet. Lokalt förekommer små sprängningar av bergundergrund i samband med grundläggning av byggnaden.</p> <p><strong>Signalering</strong><br />Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> 2009-11-09T09:20:00 Sprängningsarbeten 2 - 6 november http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningsarbeten-2---6-november/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Sprängningsarbeten planeras under alla dagar denna veckan enligt nedanstående tider. </p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 15.00– 15.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Arbeten i slänten mellan Q10 och Z5 - By Z8</strong><br />Grundläggningsarbeten inför flytt av nuvarande M9 som kommer att få namnet By Z 8 pågår. Den nya placeringen blir i slänten mot Eugeniatunneln, mellan Q10 och Z5.<br />Arbeten pågår fram till årsskiftet. Lokalt förekommer små sprängningar av bergundergrund i samband med grundläggning av byggnaden.</p> <p><strong>Signalering</strong><br />Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> 2009-11-02T09:48:00 Sprängningarbeten 26 - 30 oktober http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningarbeten-26---30-oktober/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Sprängningsarbeten planeras under alla dagar denna veckan enligt nedanstående tider. </p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 15.00– 15.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>P-platsen mellan&nbsp;R3 och R5</strong><br />Mindre sprängningar vid parkeringen mellan byggnaderna R3 och R 5 planeras vid följande tider: </p> <p class="MsoNormal">Måndag 26/10 kl 08:00, 10:00, 12:00 och 14.00<br />Tisdag 27/10 kl 08:00&nbsp;och&nbsp;10:00. Reservtider kl 12:00 och 14:00<br /><strong></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Promenadvägen utmed By L2, L7 runt By M1 mot Thorax</strong><br />Arbeten med återställning av ytskikt på denna sträcka pågår.</p> <p><strong>Signalering</strong><br />Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> 2009-10-26T08:24:00 Sprängningar 19 - 23 oktober, Ny info! http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-19---23-oktober-Ny-info/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Sprängningsarbeten planeras under alla dagar denna veckan förutom onsdag 21/10 , enligt nedanstående tider. </p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 15.00– 15.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>P-platsen vid By R3<br /></strong>Mindre sprängningar&nbsp;vid p-platsen invid By R 3&nbsp;vid följand tider:<br />- onsdag 21 okt kl 09.00,12.00 och 15.00 <br />- torsdag 22 okt kl 08.00, 12.00 och 15.00<br />- fredag 23 okt kl 08.00 och 12.00</p> <p><strong>Innergården mellan By B 1 – D 1<br /></strong>Sprängningsarbetena är nu slutförda.</p> <p><strong>Promenadvägen utmed By L2, L7 runt By M1 mot Thorax</strong><br />Arbeten med återställning av ytskikt på denna sträcka pågår.</p> <p><strong>Signalering<br /></strong>Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></p> 2009-10-19T09:46:00 Sprängningar 12 - 16 oktober, Ny info! http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-12---16-oktober-Ny-info/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Sprängningsarbeten planeras under alla dagar denna veckan, enligt nedanstående tider. <strong>OBS! Eftermiddagstiden är fr o m idag tidigarelagd 1 timme</strong> för att kunna arbeta under bättre ljusförhållanden.</p> <p>Kl 10.00 – 10.15</p> <p>Kl 12.45 – 13.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Kl 15.00– 15.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Innergården mellan By B 1 – D 1<br /></strong>Små, knappt märkbara sprängningar planeras under fredag 16 oktober&nbsp;<br />kl &nbsp;09.00, 11.00 samt 13.00</p> <p>Signalering enligt nedan.</p> <p><strong>Promenadvägen utmed By L2, L7 runt By M1 mot Thorax</strong><br />Arbeten med återställning av ytskikt på denna sträcka pågår nu.</p> <p><strong>Signalering<br /></strong>Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></p> 2009-10-12T07:39:00 Markarbeten 5 - 9 oktober http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten-5---9-oktober/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Sprängningsarbeten planeras under alla dagar denna veckan, enligt nedanstående tider:<strong> </strong></p> <p>Kl 10.00 – 10.15</p> <p>Kl 12.45 – 13.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Kl 16.00 – 16.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Promenadvägen utmed By L2, L7 runt By M1 mot Thorax<br /></strong>Arbeten med återställning av ytskikt på denna sträcka pågår nu.</p> <p><strong>Signalering<br /></strong>Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet.&nbsp;För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp; </p> <p class="MsoNormal"><font face="Arial" color="navy" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"/?><o:p></o:p></span></font></p> <p><br />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2009-10-05T09:23:00 Markarbeten 28 sept - 2 okt http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten-28-sept---2-okt/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Spräckning av sten alternativt små sprängningar av bergpartier kommer att pågå under hela veckan. Dessa arbeten kommer knappt märkas annat än att signaler ljuder före och efter. <strong>Under måndag 28 september sker dock inga sprängningar</strong>.</p> <p>Under veckan kommer också friläggning av jord ske invid MRC i områdets sydvästra hörn. Bodarna kommer att flyttas mot driftcentralen mycket av dessa arbeten planeras till onsdagen 30 september. Under samma onsdag uteblir kl 16.00 sprängningen.</p> <p>Sprängtider planeras som tidigare vid klockslagen</p> <p>Kl 10.00 – 10.15</p> <p>Kl 12.45 – 13.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Kl 16.00 – 16.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Promenadvägen utmed By L2, L7 runt By M1 mot Thorax</strong></p> <p>Schakt av kabelförläggning pågår runt By L7. Schakt av kabelförläggning pågår runt By L 7. Schakten fortsätter även mot Thorax. Arbeten fortsätter med förläggning av rör inför fortsatta kabelarbeten.</p> <p><strong>Signalering<br /></strong>Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet.&nbsp;För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp; </p> <p class="MsoNormal"><font face="Arial" color="navy" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"/?><o:p></o:p></span></font></p> <p><br />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2009-09-28T08:04:00 Ny info: Markarbeten 21 - 25 september http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Ny-info-Markarbeten-21---25-september/ <p><strong>Oljeberget/Norr om Thorax</strong></p> <p>Arbetsmiljöverkets utredning om sprängolyckan som ägde rum den 12 augusti är nu klar och ett antal åtgärder har vidtagits för att öka säkerheten på byggarbetsplatsen i det fortsatta arbetet.&nbsp;Projektet ser nu fram emot att komma igång med sprängningsarbetet igen fr o m v 39. &nbsp;Under <strong>måndag 21/9</strong>&nbsp;kommer arbetet att bestå i&nbsp;etablering av maskiner och personal,&nbsp;dock inga sprängningar. Under <strong>tisdag 22/9</strong> kommer&nbsp;vi att spräcka några få stenar som ligger i vägen för kommande sprängningsarbeten. Dessa spräckningar av stenar kommer ej att märkas annat att signaler ljuder före och efter.</p> <p>Från och med <strong>onsdag 23 september</strong> och under resten av veckan (perioden 23 - 25 september) påbörjas några få sprängningar av större stenar samt&nbsp;någon mindre sprängning av berg.</p> <p>Sprängtider planeras som tidigare vid klockslagen</p> <p>Kl 10.00 – 10.15</p> <p>Kl 12.45 – 13.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Kl 16.00 – 16.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Information om signalering inför sprängningarna se nedan.</p> <p><strong>Sjukhusparkens norra del, mittför By D1/D2. Fjärrvärmearbeten</strong></p> <p>Återställningsarbeten pågår för närvarande.</p> <p><strong>Promenadvägen utmed By L2, L7 runt By M1</strong></p> <p>Schakt av kabelförläggning pågår runt By L7. Schakt fortsätter mot entren i vinkeln mellan By L7/L2. De&nbsp;planerade sprängningarna under måndag 21 september&nbsp;har uteblivit.&nbsp;Gångtrafiken förbi denna plats får ske öster om By M 1 under ytterliggare några dagar.</p> <p><strong>Karolinska vägen</strong></p> <p>En körfil är nu återupprättad för fordonstrafik utmed Karolinska vägen. Reglering sker med trafiksljus. Byggnationen av P-huset beräknas kunna slutföras i början av november månad. Gångbanan utmed Karolinskavägen är fortfarande avstängd. Som tidigare nämnts kommer en ombyggnad av vägen att påbörjas&nbsp;runt årsskiftet. Vi återkommer med mer information om dessa planer samt frågor som rör fortsatt framkomlighet&nbsp; längre fram.</p> <p><strong>Övriga arbeten</strong></p> <p>På de flesta ställen där vi över tiden schaktat i gator lägger vi nu ner kablar samt återställer ytor så långt möjligt. På vissa ställen är det just nu mycket trångt, men&nbsp;vi arbetar med att prioritera framkomligheten.</p> <p><strong>Signalering<br /></strong>Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet.&nbsp;För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, <br />070-627 17 47.&nbsp;&nbsp; </p> <p class="MsoNormal"><font face="Arial" color="navy" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"/?><o:p></o:p></span></font></p> <p><br />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2009-09-18T08:15:00 Markarbeten 14 - 18 september http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten-14---18-september/ <p><strong>Oljeberget</strong><br />Arbetet med sprängningar vid Oljeberget ligger fortfarande nere i avvaktan på att utredningarna efter den tidigare arbetsplatsolyckan blir klara. Information om när arbetet kan återupptas kommer att lämnas inom kort.</p> <p><strong>Sprängningar&nbsp; väster om By M 1, invid By L 7<br /></strong>Torsdag 16&nbsp;september fortsätter sprängningarna för fjärrvärmearbeten invid By L7 vid tidpunkterna&nbsp;09.00, 11.00, 13.00 och 15.00.&nbsp;Sprängningarna bedöms vara små och borde inte&nbsp;störa påtagligt.&nbsp;Signalering sker enligt nedan.</p> <p>Framkomligheten på&nbsp;gång- och cykelvägen mellan By M 1 och L 7 begränsas kraftigt då en&nbsp;borrutrustning måste placeras mitt i gången för bergarbetet. Det går att&nbsp; promenera runt <br />By M 1.<br /></p> <p><strong>Signalering<br /></strong>Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. </p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet.&nbsp;För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p><strong>Kontakt<br /></strong>Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa Leif Nordh, 070-627 17 47.&nbsp;&nbsp; </p> <p class="MsoNormal"><font face="Arial" color="navy" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"/?><o:p></o:p></span></font></p><br /> 2009-09-07T09:28:00 Markarbeten 31 aug - 4 sept http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten-31-aug---4-sept/ <p><strong>Oljeberget</strong><br />Arbetet med sprängningar vid Oljeberget ligger fortfarande nere i avvaktan på att utredningarna efter den tidigare arbetsplatsolyckan blir klara. Inga arbeten bedöms starta under denna vecka. Information om när arbeten preliminärt återupptages är ej klart.</p> <p><strong>Sjukhusparkens södra del, mitt för BY S 2</strong> <br />Under torsdag&nbsp;3 september fortsätter arbetet med att spränga för fjärrvärmeledningar mitt för By S 2 vid de planerade tiderna <strong>kl 09.00, 11.00, 13.00 och&nbsp;15.00</strong>. Signalering sker innan sprängningarna, som för övrigt är små.</p> <p><strong>Promenadvägen utmed BY L 2, L 7 runt BY M 1</strong><br />Under förra veckan&nbsp;påbörjades arbeten inför schakt och sprängning av kabelförläggning. Gångtrafiken leds då om söder om By M 1 under några veckor, se skyltning vid platsen. Cykelstället (i slänten SV&nbsp; By M 1) kommer dock att kunna nyttjas, efter att&nbsp;en ny angöring kommer att byggas. </p> <p><strong>Karolinska vägen stängs av</strong><br />Under perioden <strong>31 augusti – 11 september</strong> kommer Karolinska vägen att hållas avstängd för all genomfartstrafik utmed P-husbygget. Även busstrafiken leds om&nbsp;via Solna Kyrkväg. Angöring till bostäder och verksamheter i ändpunkterna av Karolinska vägen kommer dock att fungera. Anledningen till avstängningen är att montagekranen för det nya provisoriska P-huset behöver stå på själva Karolinskavägen för att kunna slutföra montaget. </p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa Leif Nordh, 070-627 17 47.&nbsp; <br /></p> 2009-09-01T10:36:00 Markarbeten 24-28 augusti http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Markarbeten-24-28-augusti/ <p><strong>Oljeberget</strong><br />Arbetet med sprängningar vid Oljeberget ligger fortfarande nere i avvaktan på att utredningarna efter den tidigare arbetsplatsolyckan blir klara. Inga arbeten bedöms starta under denna vecka. Information om när arbeten preliminärt återupptages är ej klart.</p> <p><strong>Sjukhusparkens södra del, mitt för BY S 2</strong> <br />I mitten av denna vecka återupptas arbeten att spränga för fjärrvärmeledningar. 5-minuters långa sprängningar planeras till torsdag 27&nbsp;augusti klockan 09.00, 11.00, 13.00&nbsp;och&nbsp;15.00.</p> <p>Sprängningar vid södra delen av sjukhusparken mittför By S 2 imorgon 27 augusti&nbsp; planeras&nbsp; enligt klockslagen nedan.</p> <p><strong>Promenadvägen utmed BY L 2, L 7 runt BY M 1</strong><br />Onsdag 26&nbsp;augusti påbörjas arbeten inför schakt och sprängning av kabelförläggning. Gångtrafiken kommer då att ledas söder om By M 1 under några veckor, se skyltning vid platsen. Cykelstället (i slänten SV&nbsp; By M 1) kommer dock att kunna nyttjas, efter att&nbsp;en ny angöring kommer att byggas. Mer detaljerat om dessa insatser kommer inom kort. </p> <p><strong>Karolinska vägen stängs av</strong><br />Markundersökningar (jordborrning i gångbana/väg) kommer att påbörjas i korsningen med Solna Kyrkväg, invid infarten till sjukhusområdets huvudentré, vid mitten av denna veckan.</p> <p>Under perioden 31 augusti – 11 september kommer dessutom Karolinska vägen att hållas avstängd för all genomfartstrafik utmed P-husbygget. Även busstrafiken kommer att ledas om via Solna Kyrkväg. Angöring till bostäder och verksamheter i ändpunkterna av Karolinska vägen kommer dock att fungera. Anledningen till avstängningen är att montagekranen för det nya provisoriska P-huset behöver stå på själva Karolinskavägen för att kunna slutföra montaget. Mer info om detta kommer inom kort.</p> <p><strong>Kontakt</strong><br />Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa Leif Nordh, 070-627 17 47.&nbsp; <br /></p> 2009-08-24T11:26:00 Arbetet på Oljeberget avbrutet - arbetsplatsolyckan utreds http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Arbetena-pa-Oljeberget-stoppade/ <p>All verksamhet med sprängning och schaktning av Oljeberget är stoppad efter onsdagens tillbud med en okontrollerad sprängning. Skanska AB, som ansvarar för entreprenadarbetena, genomför nu skyndsamt en utredning av det inträffade. Arbetsplatsolyckan utreds också av Arbetsmiljöverket och Polisen. </p> <p>Arbetena kommer att återupptas tidigast under nästa vecka och först efter att utredningarna är klara och då entreprenören kan säkerställa att inga ytterligare incidenter riskerar att uppstå.</p> <p>Det var ca 14.45 på onsdagen den 12 augusti som en ofrivillig explosion inträffade när en bergborr stötte emot odetonerat sprängmedel i ett borrhål i berget. Den byggnadsarbetare som hanterade borren skadades lindrigt och fördes till Karolinskas akutmottagning för undersökning. Han kunde lämna sjukhuset efter några timmar. Stenar slungades åt olika håll vid explosionen men ingen människa träffades. Vissa materiella skador uppstod pga stensplitter.</p> 2009-08-13T13:59:00 Explosion på Oljeberget http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Explosion-pa-Oljeberget/ <b><font face="Verdana" color="#808080" size="2"><font face="Verdana" color="#808080" size="2"><font face="Verdana" color="#808080" size="2"> <p dir="ltr">En oplanerad explosion inträffade vid byggområdet på Oljeberget idag onsdag vid 15-tiden.</p></font></font></font><font face="Verdana" size="2"><font face="Verdana" size="2"><font color="#000000"> </font></font></font></b> <p dir="ltr">Explositionen inträffade när en bergborr slog emot sprängmedel i ett borrhål i berget. En byggnadsarbetare som hanterade borren skadades lindrigt och fördes till Karolinskas akutmottagning för undersökning. Stenar slungades åt olika håll vid explositionen men ingen människa träffades. Vissa materiella skador uppstod&nbsp;pga stensplitter.</p> <p dir="ltr">Arbetet på Oljeberget är nu avbrutet i väntan på att orsaken till händelsen, som är att betrakta som en arbetsplatsolycka, är utredd.</p> <p>&nbsp;</p> 2009-08-12T18:30:00 Sprängningar 10-14 augusti http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-10-14-augusti/ <p>Sprängningar vid Oljeberget under perioden 10 - 14 augusti&nbsp; planeras&nbsp; enligt klockslagen nedan.</p> <p>&nbsp;<strong>Tider</strong></p> <p>&nbsp;Kl 10.00 – 10.15</p> <p>&nbsp;Kl 12.45 – 13.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;Kl 16.00 – 16.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><strong></strong> <p>&nbsp;<strong>Sprängningar&nbsp;inom sjukhusområdet, N By S1</strong></p> <p>Under veckan planerar vi att spränga för fjärrvärme vid klockslagen </p> <p>Kl&nbsp; 11.00<br />Kl&nbsp; 13.00<br />Kl&nbsp; 15.00</p> <p>Sprängningarna bedöms som små.</p> <p>Signalering sker enligt nedan.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Signalering</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar.</p> <p>Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts.</p> <p>Signalen upplevs som ohörbar i några fall. Vindriktning kan spela spratt. Byggnader kan komma att avskärma ljudet för bakomliggande byggnader när vinden roterar. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kontakt</strong></p> <p>Har du frågor eller synpunkter kring sprängningsarbetena, vänligen kontakta byggledare Leif Nordh,&nbsp;&nbsp;tfn 070-627 17 47</p> <p>Nya Karolinska Solna </p> <p>&nbsp;</p> 2009-08-10T08:54:00 Sprängningar 20 juli - 7 augusti http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-20-juli---7-augusti/ Byggverksamheten fortsätter om än i begränsad omfattning under sommaren. Byggverksamheten kommer att minska under veckorna 28 – 31. From V 32 tar byggverksamheten fart igen. Bergsprängning av Oljeberget fortsätter dock under sommaren utan förändringar. Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med. Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området. 2009-07-20T12:18:00 Sprängningar perioden 13 juli - 7 augusti http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-perioden-13-juli---7-augusti/ <p>Sprängningar vid <strong>Oljeberget under perioden&nbsp; 13 juli&nbsp; - 7 augusti</strong>&nbsp; planeras&nbsp; enligt klockslagen nedan.</p> <p>Om någon större salva inte går av stapeln så sker i stället små sprängningar av lösa stenblock vid dessa tider.</p> <p>Fredagarnas sena sprängning kl 16.00 kan komma att ställas in.</p> <p><strong>Tider</strong></p> <p><strong>&nbsp;Kl 10.00 – 10.15</strong></p> <p><strong>&nbsp;Kl 12.45 – 13.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><strong>&nbsp;Kl 16.00 – 16.15</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Tidsramen för respektive sprängtillfälle är 15 min lång.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Signalering</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar.</p> <p>Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts.</p> <p>Signalen upplevs som ohörbar i några fall. Vindriktning kan spela spratt. Byggnader kan komma att avskärma ljudet för bakomliggande byggnader när vinden roterar. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong>Kontaktpersoner</strong></p> <p>Perioden 20-24 juli - Tobias Tyberg, tfn 08-615 61 59.</p> <p>Perioden 27 juli-7 augusti - Jan Samuelsson, tfn 08-615 64 48</p> <p>Vid uppkomna frågor är du välkommen att ringa dessa personer.</p> <p>&nbsp;</p> 2009-07-20T09:24:00 Sprängningar 18 juni - ny info. http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-18-juni---ny-info/ <p><strong>Sprängningar vid Oljeberget bakom Thorax - reviderad information</strong></p> <p>kl 10.00 - 10.15</p> <p>samt </p> <p>kl 12.45 - 13.00</p> <p>Den tidigare planerade sprängningen kl 16.00-16.15 blir inställd.</p> <p>Inga övriga sprängningar inom området är planerade.</p> <p>&nbsp;<strong>Signalering</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar.</p> <p>Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts.</p> <p>Signalen upplevs som ohörbar i några fall. Vindriktning kan spela spratt. Byggnader kan komma att avskärma ljudet för bakomliggande byggnader när vinden roterar. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p><strong>Frågor:</strong></p> <p>Vid ev frågor, vänligen kontakta </p> <p>Leif Nordh, Tfn 070-627 17 47</p> 2009-06-18T09:29:00 Sprängningar 17 - 18 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-17---18-juni/ <p><strong>Sprängningar vid Oljeberget bakom Thorax</strong></p> <p>kl 10.00-10.15</p> <p>samt </p> <p>kl 16.00-16.15</p> <p>Inga övriga sprängningar inom området är planerade.</p> <p><strong>Signalering</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar.</p> <p>Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts.</p> <p>Signalen upplevs som ohörbar i några fall. Vindriktning kan spela spratt. Byggnader kan komma att avskärma ljudet för bakomliggande byggnader när vinden roterar. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p><strong>Frågor:</strong></p> <p>Vid ev frågor, vänligen kontakta </p> <p>Leif Nordh, Tfn 070-627 17 47</p> 2009-06-17T10:26:00 Sprängningar 16 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-16-juni/ <p><strong>Sprängningar vid Oljeberget tisdag 16 juni planeras</strong> </p> <p>kl 10.00-10.15</p> <p>samt </p> <p>kl 16.00-16.15</p> <p>Inga övriga sprängningar inom området är planerade.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Signalering</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar.</p> <p>Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts.</p> <p>Signalen upplevs som ohörbar i några fall. Vindriktning kan spela spratt. Byggnader kan komma att avskärma ljudet för bakomliggande byggnader när vinden roterar. </p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Frågor:</strong></p> <p>Vid ev frågor, kontakta </p> <p>Leif Nordh, Mobil Tfn 070-627 17 47</p> <p>&nbsp;</p> 2009-06-16T09:54:00 Översikt arbeten 15-18 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt-arbeten-15-18-juni/ <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"/?><o:p><strong></strong></o:p></span></font>&nbsp;</p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><strong>Vid Oljeberget norr om Thorax:</strong></o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Bergsprängning pågår under hela kommande veckan vid tiderna kl 10.00, kl 12.45 och kl 16.00.&nbsp; </o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><strong>Driftscentralen By K11 – Tryckkammaren By F6:</strong></o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Kabeldragning har nu kommit igång i de schakt där vi tidigare lagt ned rör i mark.</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><strong>Inom Sjukhusparken:</strong></o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Schaktarbeten är nu klara.</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Dock står några gropar invid By P9, M1 samt N S 2 ofyllda. Så småningom skall det byggas in rör via dessa gropar. M</o:p></span></font><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>er info om detta utges senare.</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><strong>Invid Norrbacka:</strong></o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Norr om S 2 kommer vi&nbsp;inom kort igång med schakt för fjärrvärmeförsörjning. </o:p></span></font><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Bergschakt kan komma att bli aktuell under nästa vecka. </o:p></span></font><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Mer info om detta utges senare.</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><strong>Allmänt:</strong></o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>En del nya kabelschakt kommer att påbörjas runt By M1 efter semestrarna. mer om detta återkommer vi senare.</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Vissa förberedande schakt har påbörjats redan från och med idag utanför entrén till By&nbsp; M1.</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med. </o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Vartefter schaktarbeten nu blir klara planerar vi in asfaltering sargade ytor. Mer om denna tidsplanering inom kort</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><strong>Frågor:</strong></o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, mobiltfn 070-627 17 47</o:p></span></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></span></font>&nbsp;</p> 2009-06-15T08:52:00 Sprängningar 15 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-15-juni/ <p>Måndag <strong>15</strong> <strong>&nbsp;juni</strong> planeras sprängningar vid Oljeberget, bakom Thorax-kliniken:</p> <p>Kl 10.00-10.15</p> <p>samt</p> <p>Kl 16.00-16.15</p> <p><br /><strong>Signalering:</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p><strong>Kontakt:</strong></p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa undertecknad.</p> <p>Leif Nordh, tfn: 070-627 17 47<br /></p> 2009-06-15T08:45:00 Sprängningar 11-12 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-11-12-juni/ <p>Torsdag&nbsp;<strong>11 juni</strong> planeras sprängningar vid Oljeberget, bakom Thorax-kliniken:</p> <p>Kl 10.00-10.15</p> <p>Kl 12.45-13.00</p> <p><br />Fredag <strong>12 juni</strong> planers inga sprängningar inom området.</p> <p><br /><strong>Signalering:</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p><strong>Kontakt:</strong></p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa undertecknad.</p> <p>Leif Nordh, tfn: 070-627 17 47<br /></p> 2009-06-11T08:01:00 Sprängningar 10 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-10-juni/ <p>Planerade sprängningsarbeten&nbsp;10 juni</p> <p><strong>Vid Oljeberget, bakom Thorax-kliniken:</strong></p> <p>Kl 10.00-10.15</p> <p>Kl 16.00-16.15</p> <p><strong>Vid&nbsp;By F 6:</strong></p> <p>Inga planerade sprängningar vid By F6.</p> <p><strong>Signalering:</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p><strong>Kontakt:</strong></p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa undertecknad.</p> <p>Mvh</p> <p>Leif Nordh, tfn: 070-627 17 47</p> 2009-06-10T08:37:00 Sprängningar 9 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-9-juni/ <p>Planerade sprängningsarbeten&nbsp;9 juni</p> <p><strong>Vid Oljeberget, bakom Thorax-kliniken:</strong></p> <p>Kl 12.45-13.00</p> <p>Ev kan det bli aktuellt med mycket små sprängningar kl 10.00 och 16.00.</p> <p><strong>Vid&nbsp;By F 6:</strong></p> <p>Vid behov kan det&nbsp;bli aktuellt med&nbsp;mindre sprängingar vid BY F6 och vi väljer därför att bibehålla sprängtiderna vid klockslagen&nbsp; 9, 11, 13, 15 under tisdagen&nbsp;9 juni. Tidsramen vid dessa sprängningar utgör 5 min per salva.</p> <p><strong>Signalering:</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p><strong>Kontakt:</strong></p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa undertecknad.</p> <p>Mvh</p> <p>Leif Nordh, tfn: 070-627 17 47</p> <p>&nbsp;</p> 2009-06-09T07:59:00 Sprängningar 8 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-8-juni/ <p>Planerade sprängningsarbeten 8 juni</p> <p><strong>Vid Oljeberget, bakom Thorax-kliniken:</strong></p> <p>Kl 12.45-13.00</p> <p>Ev kan det bli aktuellt med mycket små sprängningar kl 10.00 och 16.00.</p> <p><strong>Vid&nbsp;By L 1/CMM samt invid By F 6:</strong></p> <p>Berget invid&nbsp; By L1 och By F6 är nu sprängt. Det kan dock bli aktuellt med&nbsp;&nbsp;lite finsprängningar vid BY F6 och vi väljer därför att bibehålla sprängtiderna vid klockslagen&nbsp; 9, 11, 13, 15 under måndag 8 juni. Tidsramen vid dessa sprängningar utgör 5 min per salva.</p> <p><strong>Signalering:</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p>&nbsp;</p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa undertecknad.</p> <p>Mvh</p> <p>Leif Nordh, tfn: 070-627 17 47</p> <p>&nbsp;</p> 2009-06-08T08:27:00 Översikt arbeten 8-12 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt-arbeten-8-12-juni/ <p><strong>Översikt avseende markarbeten, perioden 8 – 12&nbsp; juni</strong></p> <p><strong>Oljeberget norr Thorax:</strong>&nbsp;&nbsp;<br />Bergsprängning pågår under hela veckan vid tiderna kl 10.00, kl 12.45, kl 16.00.&nbsp;Bergarbetet kommer att pågå samtliga vardagar till slutet av november månad. Separat information för dessa arbeten utges.</p> <p><strong>Sträckan Driftscentralen By K 11 – Tryckkammaren By F 6:</strong><br />Kabelrörsförläggningar närmar sig slutförandet inom denna långa sträcka. Preliminärt kan dock sprängningar komma att utföras invid F 6. Vi håller öppet för tiderna kl 9.00 ,11.00 ,13.00&nbsp;och 15.00.<br />Kabelförläggningsarbetet kommer nu igång inom denna långa sträcka som också informeras under allmänt nedan. Det kommer fortfarande vara trångt för passage. Med tiden blir det bättre.</p> <p><strong>Inom sjukhusparken:</strong><br />Schaktarbeten är nu klara. Dock står några gropar invid By P9, M1 samt N S 2 ofyllda. Så småningom skall det byggas in&nbsp;rör via dessa gropar. Mer info om detta utges senare.</p> <p><strong>Invid Norrbacka:</strong><br />Schaktarbeten nu klara. Norr om&nbsp;S 2 kommer inom kort schakt igång för fjärrvärmeförsörjning. Mer info om detta utges senare.</p> <p><strong>Allmänt:<br /></strong>Färdigställande av schaktarbeten samt återfyllningar planeras t o m V 23. Kabeldragningar i rören tar sedan vid, arbeten som också pågår resten av året.&nbsp;En del nya kabelschakt kommer att påbörjas runt By M 1 efter semestrarna. Om detta återkommer vi senare.</p> <p>Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med. Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vartefter schaktarbeten nu blir klara planerar vi in asfaltering av sargade ytor. Mer om denna tidsplanering inom kort</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh,&nbsp;mobiltfn 070-627 17 47.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2009-06-08T08:09:00 Sprängningar 5 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-5-juni/ <p>Idag&nbsp;5 juni; planeras en mindre sprängning&nbsp;vid "Oljeberget", bakom Thorax-kliniken:</p> <p>Kl 10.00-10.15</p> <p>samt en "normal" sprängning</p> <p>Kl 12.45 – 13.00</p> <p>Eventuellt kan det bli aktuellt med ytterligare en sprängning kl 16.00-16.45.</p> <p>Dessutom planeras mindre sprängningar invid By L1/CMM samt invid By F6 vid följande tider:</p> <p>Kl 9.00-9.05<br />Kl 11-11.05<br />Kl 13-13.05<br />Kl&nbsp;15-15.05</p> <p>Som ett alternativ till sprängning kan det bli aktuellt att "picka sönder" berget., vilket kan medföra mindre ljudstörningar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>Signalering</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Frågor?</strong></p> <p>Vid uppkomna frågor är&nbsp;du&nbsp;välkommen att ringa undertecknad.</p> <p>Leif Nordh, tfn: 070-627 17 47</p> 2009-06-05T08:00:00 Sprängningar 4 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-4-juni/ <p>Idag&nbsp;4 juni; planeras en sprängning&nbsp;vid "Oljeberget", bakom Thorax-kliniken:</p> <p>Kl 12.45 – 13.00</p> <p>Eventuellt kan det bli aktuellt med ytterligare en sprängning kl 16.00-16.45.</p> <p>Dessutom planeras mindre sprängningar invid By L 1/CMM samt invid By vid följande tider:</p> <p>Kl 9.00-9.05<br />Kl 11-11.05<br />Kl 13-13.05<br />Kl&nbsp;15-15.05</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>Signalering</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Frågor?</strong></p> <p>Vid uppkomna frågor är&nbsp;du&nbsp;välkommen att ringa undertecknad.</p> <p>Leif Nordh, tfn: 070-627 17 47</p> 2009-06-04T12:30:00 Sprängningar 3 juni http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-3-juni/ <p>Idag 3 juni; planeras en sprängning&nbsp;vid "Oljeberget", bakom Thorax-kliniken:</p> <p>Kl 12.45 – 13.00</p> <p>Dessutom planeras mindre sprängningar invid By L 1/CMM samt invid By vid följande tider:</p> <p>Kl 9.00-9.05<br />Kl 11-11.05<br />Kl 13-13.05<br />Kl&nbsp;15-15.05</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>Signalering</strong></p> <p>Inför sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Frågor?</strong></p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa undertecknad.</p> <p>Mvh/Leif Nordh Mobil Tfn 070-627 17 47</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2009-06-03T08:00:00 Nytt - tisdag, v20 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nytt---tisdag-v20/ <p><font size="2">NYTT för 12 maj</font></p> <p><font size="2">Avseende södra längan öster om sjukhusparken &nbsp;(invid by F 6). Sprängning kommer att ske vid klockslagen </font></p> <p><font size="2">Kl 09.00 - 09.05<br />Kl 11.00 - 11.05<br />Kl 13.00 - 13.05<br /><br />Dessa sprängningar är begränsade, rör sig lokalt om en berghäll som ligger hindrande i en kabelschakt.<br />Signaler sker även här enligt nedan.</font></p> <p><font size="2">Allmänt</font></p> <p><font size="2">Vid enstaka tider har sprängning uteblivit. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar.</font></p> <p><font size="2">Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha<br />genomförts.</font></p> <p><font size="2">Signalen upplevs som ohörbar i några fall. Vindriktning kan spela spratt.<br />Byggnader kan komma att avskärma ljudet för bakomliggande byggnader när<br />vinden roterar.&nbsp;</font></p> <p><font size="2">Signalering</font></p> <p><font size="2">Inför sprängningar ljuder tonstötar.</font><font size="2"><br />Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.<br />Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som<br />kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. <br />För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till<br />alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.<br />Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan<br />de båda signalerna.&nbsp;</font></p> <p><font size="2">Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa undertecknad.</font></p> <p><font size="2">Mvh/Leif Nordh Mobil Tfn 070-627 17 47</font></p> 2009-05-12T08:50:00 Språngningar vecka 20 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-vecka-20/ <font size="2" face="Courier"><font size="2" face="Courier"> <p dir="ltr">Sprängningar fortsätter under veckan, perioden 11 maj - 15 maj, med planering enligt nedan.</p> <p dir="ltr">Tider:<br />Kl 10.00 - 10.15<br />Kl 12.45 - 13.00<br />Kl 16.00 - 16.15 </p> <p dir="ltr">NYTT</p> <p dir="ltr">Vid södra längan öster om sjukhusparken (invid by F 6) kommer sprängning att ske under mån 11 maj vid klockslagen </p> <p dir="ltr">Kl 11.00 - 11.05<br />Kl 13.00 - 13.05<br />Kl 15.00 - 15.05</p> <p dir="ltr">Dessa sprängningar är begränsade, rör sig lokalt om en berghäll som ligger hindrande i en kabelschakt.</p> <p dir="ltr">Signaler sker även här enligt nedan.</p> <p dir="ltr">Allmänt</p> <p dir="ltr">Vid enstaka tider har sprängning uteblivit. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar.</p> <p dir="ltr">Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts.</p> <p dir="ltr">Signalen upplevs som ohörbar i några fall. Vindriktning kan spela spratt. Byggnader kan komma att avskärma ljudet för bakomliggande byggnader när vinden roterar. </p> <p dir="ltr">Signalering</p> <p dir="ltr">Inför sprängningar ljuder tonstötar.<br />Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.<br />Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p dir="ltr">För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p dir="ltr">Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p dir="ltr">Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa undertecknad.</p> <p dir="ltr">Mvh/Leif Nordh Mobil Tfn 070-627 17 47</p> </font></font> 2009-05-11T09:08:00 Sprängningar vecka 19 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-vecka-19/ <p>Enbart förmiddags-sprängningen genomfördes idag onsdag.<br />Lunch – samt efterrmiddags sprängningarna ställdes in av tekniska skäl.<br />För resten av veckan, dvs perioden 7 – 8 maj, planeras tre sprängningar per dag enligt klockslagen nedan. </p> <p>Tider<br />Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 16.00 – 16.15&nbsp;&nbsp;</p> <p>Tidsramen för respektive sprängtillfälle är&nbsp;15 min lång.</p> <p>Signalering<br />Inför sprängningar ljuder tonstötar.<br />Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. <br />För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.<br />Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa byggledare Leif Nordh, mobil: 0706271747</p> 2009-05-08T09:05:00 Verksamhet under denna vecka http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Verksamhet-under-denna-vecka/ <p>Översikt avseende denna veckas verksamhet,&nbsp;4-8 maj:</p> <p>Oljeberget norr Thorax:&nbsp;&nbsp;Bergsprängning pågår under hela kommande veckan vid tiderna kl 10.00, kl 12.45, kl 16.00.&nbsp;Bergrbetet kommer att pågå samtliga vardagar till slutet av november månad.</p> <p>Sträckan Driftscentralen By K 11 – Tryckkammaren By F 6: Lokalt över hela sträckan pågår kabelrörsförläggningar, gjutningar. Färdigställande av schaktarbeten samt återfyllningar planeras tom V 22 ( sista maj)</p> <p>Under nästa vecka skall vi börja schakt invid tryckkammaren By F 6. Kan bli en aning trångt.</p> <p>Inom sjukhusparken: Schaktarbeten vid gångvägen, sträckan F 6 mot Norrbacka pågår.</p> <p>Invid Norrbacka: Schakt för kablar pågår från sjukhusparken mot Norrbacka komplexet.</p> <p>Alla dessa komplicerade schakt skall som tidigare nämnts slutföras runt månadsskiftet april/maj.&nbsp;Bedöms på grund av arbetenas komplicerade art, att slutförande kan komma att ta tid i anspråk mot mitten av maj månad.&nbsp; </p> <p>Härefter påbörjas kabeldragningar i de nedlagda rören. Ett arbete som pågår året ut.</p> <p>Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med.&nbsp;Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-05-04T09:47:00 Sprängningar tisdag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-tisdag1/ <p>Sprängningarna under gårdagen fungerade bra. Vi ser på våra vibrationsmätare att mätvärden ligger på en bra nivå.&nbsp;Vi fortsätter&nbsp;idag&nbsp;enligt följande tider:</p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 16.00 – 16.15&nbsp; </p> <p>Tidsramen för respektive sprängtillfälle är 15 min lång.&nbsp;Inför sprängningar ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa&nbsp;Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47.</p> 2009-04-28T09:10:00 Sprängningar denna vecka http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-denna-vecka1/ <p>Under&nbsp;denna vecka,&nbsp;27-30&nbsp;april, planeras sprängningar vid klockslagen enligt nedan. Under fredagen 1 maj är byggarbetsplatsen stängd.</p> <p>Tider:<br />Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 16.00 – 16.15&nbsp; </p> <p>Tidsramen för respektive sprängtillfälle är 15 min lång.&nbsp;Inför sprängningar ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47.</p> 2009-04-27T09:32:00 Sprängningar under fredag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-under-fredag/ <p>Idag&nbsp;fredag&nbsp;planeras sprängningar enligt tider nedan.</p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 16.00 – 16.15&nbsp; </p> <p>Tidsramen för respektive sprängtillfälle är 15 min lång.&nbsp;Inför sprängningar ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa&nbsp;Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47.</p> 2009-04-24T09:22:00 Sprängningar under torsdag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-under-torsdag/ <p>Idag&nbsp;planeras sprängningar enligt följande&nbsp;tider:</p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 16.00 – 16.15&nbsp; </p> <p>Tidsramen för respektive sprängtillfälle är 15 min lång.&nbsp;Inför sprängningar ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna. </p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47.</p> 2009-04-23T09:50:00 Sprängningar onsdag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-onsdag1/ <p>Idag 22 april planeras sprängningar enligt tider nedan:&nbsp;</p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 16.00 – 16.15&nbsp; </p> <p>Tidsramen för respektive sprängtillfälle är 15 min lång. Inför sprängningar ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47.</p> 2009-04-22T14:25:00 Sprängningar under denna vecka http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-under-denna-vecka/ <p>Sprängningar denna vecka kommer att ske&nbsp;vid klockslagen:</p> <p>Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 16.00 – 16.15</p> <p>Tidsramen för respektive sprängtillfälle är 15 min lång. Inför sprängningar ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.</p> <p>Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p>Vid uppkomna frågor är ni välkomna att&nbsp;kontakta Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47.</p> 2009-04-20T09:00:00 Information om sprängningar av Oljeberget http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Information-om-sprangningar-av-Oljeberget/ <p>Vi kommer att fortsätta med sprängningar resten av veckan vid klockslag angivna nedan. &nbsp;Dvs 16,17 april. 16-sprängningen uteblir förmodligen under fredag 17 april.<br /><br />Gårdagens sprängningar fungerade bra. Vi har stämt av avlästa vibrationsvärden mot beräknat tillåtna sådana.&nbsp;De utförda sprängningarna ligger inom ramen för tillåtna värden.&nbsp;Vi bedömer gårdagens sprängningar som måttfulla. Våra laddningsinsatser kommer fortsättningsvis utifrån dagens testvärden att anpassas till bergets egenskaper &nbsp;med målsättningen att bibehålla måttfullheten.<br /><br />Förhållanden som lägger grund för de tillåtna vibrationsvärdena är vibrationskänsliga instrument, känslig vård och &nbsp;– forskningsverksamhet, ställverk och liknande i närområdet till sprängarbetsplatsen.<br />&nbsp;<br />Bergets kvalite är föränderligt vartefter arbetet skrider fram. De så kallade ”salvorna” (sprängningar) kommer att upplevas olika från gång till annan.<br />&nbsp;<br />Hur liten salvan mätningsmässigt än är kommer ni förmodligen att uppleva den som alltför tuff. Det kan kännas som att hela huset ”hoppar till”. Så är dock ej fallet. Vid kontroller visar det sig att mätvärdena uteslutande är inom ramen för det tillåtna.<br /><br />Det viktiga är att ni får info om sprängtillfällen så att ni är förberedda. Det ni känner av är en luftstötvåg som till och med kan få fönsterrutor av äldre slag att skallra till. Tryckvågen kan också bidra till att föremål på hyllplan kan vandra och i sämsta fall trilla ned på golv eller liknande. Misstänker ni att sådana risker finns hos er så flytta känsliga föremål.<br />&nbsp;<br />Sprängningarna är en realitet som vi får tampas med tillsammans under året under i stort sett samtliga vardagar.<br />&nbsp;<br />Som tidigare nämnts så är sprängningarna planerade till klockslag nedan:<br />&nbsp;<br />Kl 10.00 – 10.15<br />Kl 12.45 – 13.00<br />Kl 16.00 – 16.15<br />&nbsp;<br />Tidsramen för respektive sprängtillfälle är 15 min lång.<br /><br />Inför sprängningar ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.<br />Försiktig sprängning gäller anpassat till den känsliga miljö som såväl sjukhusområde som bostäder innebär. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.<br />Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.<br /><br />Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa&nbsp;Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47.</p> 2009-04-16T09:47:00 Översikt arbeten 13-17 april http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt-arbeten-13-17-april/ <p>Oljeberget norr Thorax: Jordschakt pågår för närvarande. Bergsprängning påbörjas from 15 april kl 10.00. Arbetet kommer att pågå samtliga vardagar till slutet av november månad. Transporter kommer att ske norr ut mot Karolinskavägen. Möjligheten att återupprätta gångvägsförbindelse i samma riktning&nbsp; ses över . </p> <p>Dock skall vi skjuta loss en del berg i norra ändan innan vi kan släppa på gångtrafik.Mer om detta något senare.&nbsp; En del förberedelsearbeten för att kunna upprätthålla säkerheten måste arrangeras innan. </p> <p>Arbeten invid driftcentralen K 11: Betongarbeten pågår. </p> <p>Maskinkorset invid L5/K4:&nbsp;&nbsp;Återfyllning klar. Elrörsförläggning tager vid mot By K 11 from tid 15 april. I prånget mellan By K 4 - L8 pågår fastgjutning av kabelrör&nbsp; </p> <p>Kabelkyrkan invid D 2: Kabelrörsarbeten pågår.</p> <p>&nbsp;A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet: Gjutning slutförd. Rörläggning i delsträckor om 25 m från A 2 kulvert västerut mot By D2. Lokala schakter för förläggning av elskyddsrör runt By M 1 kommer att påbörjas inom kort.</p> <p>B3 Kulvert i hörnet av CMM: Schakt av 25 m – sträckor avseende kabelskyddsrörsförläggning enligt rullande schema mellan By M 1/D2 mot By B3 pågår.</p> <p>Inom sjukhusparken: Vissa schakt och borrningar har påbörjats inom sjukhusparken. Gångvägar riktas lokalt om. Schaktarbeten vid gångvägen, sträckan F 6 mot Norrbacka kommer att påbörjas närmast By F 6 from tisdag 15 april</p> <p>Alla dessa komplicerade schakt skall som tidigare nämnts slutföras runt månadsskiftet april/maj. Bedöms på grund av arbetenas komplicerade art, att slutförande kan komma att ta tid i anspråk mot mitten av maj månad.&nbsp; </p> <p>Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med.&nbsp;Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-04-15T13:47:00 Start för arbetet med det sk Oljeberget http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Start-for-arbetet-med-det-sk-Oljeberget/ <p>Som tidigare informerats närmar vi oss nu byggstart för sprängningar inom det så kallade Oljeberget, beläget norr om Thorax-byggnaderna inom Karolinska sjukhusområdet. Sprängningar inom denna entreprenad skall utföras för att möjliggöra framtida utbyggnad av förvaltningsbyggnader samt parkeringshus på denna plats.</p> <p>Schakt av jord pågår sedan några dagar tillbaka. Tanken är att rensa rent berget för fortsatt sprängning.&nbsp;Vi är väl medvetna om att våra arbeten kommer att störa er som finns i verksamheterna intill och även ni boende i närområdet väster om sjukhuset.</p> <p>Vi följer naturligtvis de regelverk som gäller för dessa arbeten och gör allt för att kunna minimera störningar.&nbsp;Arbetsrutinerna kommer att utgöra borrning av berg, sprängning av berg samt lastning och bortforsling av berg.</p> <p>Området innehåller mycket berg vilket innebär att vi får hålla på länge. Vi bedömer att arbeten kommer att pågå till och med november månad.&nbsp;Beroende på bergkvalité, som vi får anpassa sprängningsinsatserna till, kan arbetet kanske ta något längre tid än nu planerat.</p> <p>Inför dessa arbeten pågår dämpning av vibrationskänslig specialutrustning, besiktning av byggnader såväl fasader som inom byggnader. Under tiden att sprängningar pågår under året kommer vibrationsmätare sitta placerade som kontroll att tillåtna vibrationsvärden innehålles.</p> <p>Sprängningar kommer att påbörjas&nbsp;under onsdag den 15 april kl 10.00, alltså nästa vecka efter påsk. En del avstämningar av kontrollarbete sker för närvarande och avslutas tisdag&nbsp;14 april.<br /><br />Planerade sprängtider:&nbsp;</p> <p>Kl 10.00-10.15<br />Kl 12.45-13.00<br />Kl 16.o0-16.15</p> <p>Tidsramen för respektive sprängtillfälle är&nbsp; 15 min lång. Inför sprängningar ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.</p> <p>Försiktig sprängning gäller anpassat till den känsliga miljö som såväl sjukhusområde som bostäder innebär. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi även till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-04-09T13:41:00 Översikt arbeten 6-10 april http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt-arbeten-6-10-april/ <p>En översikt avseende&nbsp;perioden 6 april – 10 april, verksamhet.</p> <p>Oljeberget norr Thorax:&nbsp;Schakt av jord på berget pågår numera. From ca 14 april påbörjas förberedelser inför bergsprängning. Sprängning av berg kommer att pågå huvudsakligen resten av året. Mer information om bergsprängningen utges inom kort.&nbsp;Transporter kommer att ske norr ut mot Karolinskavägen. Dessa ska samordnas med möjligheten att återupprätta gångvägsförbindelse i samma riktning. Mer om detta något senare.&nbsp; En del förberedelsearbeten för att kunna upprätthålla säkerheten måste arrangeras innan. </p> <p>Rivning av byggnad K 8: Klart.</p> <p>Arbeten invid driftcentralen K 11: Betongarbeten pågår.</p> <p>Maskinkorset invid L5/K4: Återfyllning av gropen planeras till påsk. Kabelrörsförläggning pågår.</p> <p>Kabelkyrkan invid D 2: Kabelrörsarbeten pågår.</p> <p>A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet: Gjutning slutförd. Rörläggning i delsträckor om 25 m från A 2 kulvert västerut mot By D2. Lokala schakter för förläggning av elskyddsrör runt By M 1 kommer att påbörjas inom kort.</p> <p>B3 Kulvert i hörnet av CMM: Schakt av 25 m – sträckor avseende kabelskyddsrörsförläggning enligt rullande schema mellan By M 1/D2 mot By B3 pågår.</p> <p>Inom sjukhusparken: Vissa förberedelseschakt och borrningar har påbörjats inom sjukhusparken. Gångvägar riktas lokalt om.</p> <p>Alla dessa komplicerade schakt skall som tidigare nämnts slutföras runt månadsskiftet april/maj.&nbsp;Bedöms på grund av arbetenas komplicerade art, att slutförande kan komma att ta tid i anspråk mot mitten av maj månad.&nbsp; </p> <p>Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med.&nbsp;Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-04-06T09:46:00 Sprängningar onsdag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-onsdag/ <p>Sprängningar invid By M1 i läge mot parkvägen&nbsp;ons 2 april:&nbsp;Vi planerar för sprängning idag&nbsp;under&nbsp;vid tiderna:</p> <p>Kl 09.00-09.05<br />Kl 11.00-11.05<br />Kl 13.00-13.05<br />Kl 15.00 – 15.05</p> <p>Sprängningarna är små. Vi spränger försiktigt.&nbsp;Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-04-02T10:08:00 Sprängningar tisdag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-tisdag/ <p>NKS E 011/E 031: Sprängningar invid By D2/B2 inom sjukhusområdets västra del under tisdagen 31 mars. Inne på gården Norr By D2 gräver vi för ny kabelnedläggning. En bergklack har sett dagens ljus och ligger i väggen för våra nya rör.</p> <p>Vi planerar för sprängning under morgondagen 31 mars vid tiderna:</p> <p>Kl 09.00-09.05<br />Kl 11.00-11.05<br />Kl 13.00-13.05</p> <p>Sprängningarna är små. Vi spränger försiktigt. Sprängningen bör kunna avslutas redan vid kl 11.05. Vi behåller dock kl 13.00 som reservtid.</p> <p>Schaktarbeten inom s.k ”Oljeberget”:&nbsp;Schaktarbeten har nu påbörjats, norr om Thorax. Efter påsk tar sprängningsarbeten vid. Om detta utges närmare information inom kort.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, <font size="2">070-627 17 47.</font></p> 2009-03-31T09:39:00 Översikt för verksamheten 30 mars-3 april http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt-for-verksamheten-30-mars-3-april/ <p>Oljeberget norr Thorax:&nbsp;Schakt av jord på berget pågår. From ca 14 april påbörjas förberedelser inför bergsprängning. Sprängning av berg kommer att pågå huvudsakligen resten av året. Mer information om bergsprängningen utges inom kort. Vi återkommer med information inför sprängningar.</p> <p>Transporter kommer att ske norr ut mot Karolinskavägen. Gångväg från Thoraxområdet planeras dock att kunna upprättas igen inom kort så att förbindelse med Karolinskavägen för de gående kan återuppstå.</p> <p>Rivning av byggnad K 8: Huvudsakligen slutförd.</p> <p>Arbeten invid driftcentralen K 11: Betongarbeten pågår.</p> <p>Maskinkorset invid L5/K4: Justeringsarbeten före rörläggning pågår. Återfyllning av gropen planeras till påsk. Kabelrörsförläggning pågår.</p> <p>Kabelkyrkan invid D 2: Betongarbeten pågår.</p> <p>A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet: Gjutning slutförd. </p> <p>Rörläggning i delsträckor om 25 m från A 2 kulvert västerut mot By D2: Lokala schakter för förläggning av elskyddsrör runt By M 1 kommer att påbörjas inom kort.</p> <p>B3 Kulvert i hörnet av CMM: Schakt av 25 m – sträckor avseende kabelskyddsrörsförläggning enligt rullande schema mellan By M 1/D2 mot By B3 pågår.</p> <p>Inom sjukhusparken: Vissa förberedelseschakt och borrningar har påbörjats inom sjukhusparken. Gångvägar riktas lokalt om.</p> <p>Alla dessa komplicerade schakt skall som tidigare nämnts slutföras runt månadsskiftet april/maj.&nbsp;Bedöms på grund av arbetenas komplicerade art, att slutförande kan komma att ta tid i anspråk mot mitten av maj månad.&nbsp; </p> <p>Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med.&nbsp;Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-03-26T09:32:00 Arbeten vid L5/L8 färdiga http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Arbeten-vid-L5L8-fardiga/ <p>NKS E 011/E 031: Sprängningar invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del. Sprängningar är nu slutförda för denna gång.</p> <p>Schaktarbeten inom s.k ”Oljeberget”:&nbsp;Schaktarbeten påbörjas under veckan, norr om Thorax. Efter påsk tar sprängningsarbeten vid. Om detta utges närmare information inom kort.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-03-25T09:27:00 Arbeten måndag 23 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Arbeten-mandag-23-mars/ <p>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del. Under måndagen 23 mars vid maskinkorset planeras sprängningar vid tiderna:&nbsp;</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Dessa sprängningar är små och bedöms vara de sista i denna djupa grop.&nbsp;Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-03-22T08:10:00 Nu påbörjas arbetet med "Oljeberget" http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Nu-paborjas-arbetet-med-Oljeberget/ <p>Förberedande arbeten påbörjas nu inom det så kallade Oljeberget beläget norr om Thorax. Under nästa vecka påbörjas jordschakt på kullen.&nbsp;Bergsprängningar planeras att starta&nbsp;. 16 efter påsk. Mer info om detta inom kort.</p> <p>Trevlig helg när den infaller önskar&nbsp;Leif Nordh 070-627 17 47.</p> 2009-03-20T11:06:00 Aktiviteter under v. 13 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktiviteter-under-v-13/ <p>Nästa veckas verksamhet, perioden 23 – 27 mars.</p> <p>Oljeberget norr Thorax:&nbsp;Schakt av jord på berget kommer att påbörjas under kommande vecka. Om någon månad ca påbörjas sprängning av berg vilket kommer att pågå huvudsakligen resten av året. Mer information om bergsprängningen utges inom kort.</p> <p>Rivning av byggnad K 8:&nbsp;Huvudsakligen slutförd.</p> <p>Arbeten invid driftcentralen K 11:&nbsp;Betongarbeten pågår.</p> <p>Maskinkorset invid L5/K4:&nbsp;Justeringsarbeten före rörläggning pågår. Kabelrörsförläggning pågår.</p> <p>Kabelkyrkan invid D 2:&nbsp;Betongarbeten pågår.</p> <p>A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet:&nbsp;Gjutning slutförd. Rörläggning i delsträckor om 25 m från A 2 kulvert västerut mot By D2. Lokala schakter för förläggning av elskyddsrör runt By M 1 kommer att påbörjas inom kort.</p> <p>B3 Kulvert i hörnet av CMM:&nbsp;Rör skall inom kort gjutas på kulverttak.&nbsp;Schakt av 25 m – sträckor avseende kabelskyddsrörsförläggning enligt rullande schema mellan By M 1/D2 mot By B3 sker under veckan.</p> <p>Inom sjukhusparken: Vissa förberedelseschakt och borrningar har påbörjats inom sjukhusparken. Gångvägar riktas lokalt om.</p> <p>Alla dessa komplicerade schakt skall som tidigare nämnts slutföras runt månadsskiftet april/maj.&nbsp;Bedöms på grund av arbetenas komplicerade art, att slutförande kan komma att ta tid i anspråk mot mitten av maj månad.&nbsp; </p> <p>Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med.&nbsp;Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-03-19T14:27:00 Aktiviteter torsdag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Aktiviteter-torsdag/ <p>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del. Under torsdagen&nbsp;påbörjas några få aktiviteter med bland annat bodetablering invid det så kallade ”Oljeberget” norr om Thorax.</p> <p>Under nästa vecka påbörjas schakt av den jord som ligger ovan berget. Dessa arbeten beräknas pågå fram under april månads senare del.</p> <p>Inledande sprängningar uppstartas härefter och kommer att pågå under hela året.</p> <p>Mer info om sprängningar meddelas inom kort. För närliggande sjukhusverksamheter utges även information vid separata träffar.</p> <p>Under torsdagen ställs en större mobilkran upp vid By K 11 inom sjukhusområdets nordvästra del. En äldre plåtskorsten skall demonteras. Arbetet bedöms kunna slutföras under fredagen 20 mars.</p> <p>Någon sprängning är ej planerad för idag.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-03-19T14:24:00 Inga sprängningar vid L5/L8 idag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Inga-sprangningar-vid-L5L8-idag/ <p>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del: Ingen sprängning aktuell under måndagen.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-03-16T08:42:00 Översikt 16-20 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt-16-20-mars/ <p>Rivning av byggnad K 8: Bedöms bli klar under veckan.</p> <p>Arbeten invid driftcentralen K 11:&nbsp;Betongarbeten pågår.</p> <p>Maskinkorset invid L5/K4:&nbsp;Sprängning kan komma att avslutas på mån 16 mars.</p> <p>Kabelkyrkan invid D 2:&nbsp;Betongarbeten pågår.</p> <p>A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet:&nbsp;Gjutning slutförd.&nbsp;Rörläggning i delsträckor om 25 m från A 2 kulvert västerut mot By D2. Lokala schakt avseende fjärrvärme - samt renvattenledningar runt By M 1 kommer pågår.</p> <p>B3 Kulvert i hörnet av CMM:&nbsp;Rör skall inom kort gjutas på kulverttak.&nbsp;Schakt av 25 m – sträckor avseende kabelskyddsrörsförläggning enligt rullande schema mellan By M 1/D2 mot By B3 sker under veckan.</p> <p>Inom sjukhusparken: Vissa förberedelseschakt och borrningar har påbörjats inom sjukhusparken. Gångvägar riktas lokalt om.</p> <p>Alla dessa komplicerade schakt skall som tidigare nämnts slutföras runt månadsskiftet april/maj. Bedöms på grund av arbetenas komplicerade art, att slutförande kan komma att ta tid i anspråk mot mitten av maj månad.&nbsp; </p> <p>Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med.&nbsp;Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-03-13T09:13:00 Arbeten fredag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Arbeten-fredag/ <p>NKS E 011 invid byggnad P9:<br />Sprängningar bedöms vara slutförda på denna plats.&nbsp;Nu tar vissa förberedelser inför betongarbeten vid. Härefter påbörjas borrning ned i bergskyddsrummet.</p> <p>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del:<br />Försiktig sprängning planeras idag 13/3 vid tiderna:</p> <p>Kl 09.00 – 09-05<br />Kl 11.00 – 11.05<br />Kl 13.00 – 13.05 </p> <p>Fortsatt sprängning kan bli aktuell under måndag 16/3 Detta meddelas under dagen.</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar. Efter sprängningen ljuder en hellång signal.&nbsp;För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till&nbsp;alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-03-13T09:09:00 Sprängningar torsdag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-torsdag/ <p>NKS E 011 invid byggnad P 9:<br />Sprängningar bedöms vara slutförda på denna plats.&nbsp;&nbsp;</p> <p>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del: Försiktig sprängning planeras idag&nbsp;vid tiderna:</p> <p>kl 13.00 – 13.05<br />Kl 15.00 – 15.05</p> <p>Fortsatt sprängning kan bli aktuell under fredag 13/3 och även mån 16/3. Detta meddelas under dagen.</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar. Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till&nbsp;alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-03-12T10:21:00 Arbeten idag tisdag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Arbeten-idag-tisdag/ <p>NKS E 011 invid byggnad P 9:<br />Enligt kontrollmätning&nbsp; i gropen krävs fortsatt sprängning. Under förmiddagen imorgon borrar vi i det kvarvarande berget. Vi planerar för sprängning under eftermiddagen imorgon vid tiderna:</p> <p>Kl 13.00 – 13.05<br />Kl 15.00 – 15.05</p> <p>Sprängningarna är små och sker försiktigt.</p> <p>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del. Perioden 9 mars – 13 mars. Borrning av berg sker denna vecka. Preliminärt kan sprängning bli aktuell senare i veckan.</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar. Efter sprängningen ljuder en hellång signal.&nbsp;För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till&nbsp;alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47</p> 2009-03-10T08:52:00 Översikt 9-13 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt--9-13-mars/ <p><strong>Översikt avseende nästa veckas, perioden 9 – 13 mars verksamhet.</strong></p> <p>Demontering/rivning av byggnader L6, L6B, K 8, K 10</p> <p>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del:<br />Borrning av berg inleds nästa vecka på denna plats. Preliminärt kan sprängning bli aktuell en bit in under nästa vecka.</p> <p>By K 8 resterar. Bör bli klar under V 12, lite senare än planerat.</p> <p>Arbeten invid driftcentralen K 11.<br />Betongarbeten pågår.</p> <p>Maskinkorset invid L5/K4:<br />Sprängningar fortsätter under nästa vecka.</p> <p>Kabelkyrkan invid D 2:<br />Betongarbeten pågår.</p> <p>A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet:<br />Gjutning slutförd. <br />Rörläggning i delsträckor om 25 m från A 2 kulvert västerut mot By D2.<br />Lokala schakt avseende fjärrvärme - samt renvattenledningar runt By M 1 kommer att påbörjas inom kort.<br />Provgropar planeras påbörjas under nästa vecka.<br />Arbeten kan störa de ordinarie promenadvägarna. mellan By M1 och L 4</p> <p>B3 Kulvert i hörnet av CMM:<br />Rör skall inom kort gjutas på kulverttak.<br />Påbörjande av 25 m – sträckor avseende kabelskyddsrörsförläggning enligt rullande schema mellan By M 1/D2 mot By B3 uppstartas under nästa vecka.</p> <p>Inom sjukhusparken:<br />Vissa förberedelseschakt och borrningar har påbörjats inom sjukhusparken.<br />Gångvägar riktas lokalt om.</p> <p>Allmänt:<br />Alla dessa komplicerade schakt skall som tidigare nämnts slutföras runt månadsskiftet april/maj. <br />Bedöms på grund av arbetenas komplicerade art, att slutförande kan komma att ta tid i anspråk mot mitten av maj månad. </p> <p>Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med. <br />Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh. Mobiltfn 070-627 17 47</p> 2009-03-09T08:25:00 Fredag 6 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Fredag-6-mars/ <p><strong>Fredag 6 mars</strong></p> <p><strong>Kabelkyrka invid By D 2</strong></p> <p>En liten sprängning planeras&nbsp;för 6 mars.</p> <p>Lokalt behöver en liten bergklack sprängas vid klockslagen</p> <p>Kl 09.00 – 09.05</p> <p>Kl 11.00 – 11.05&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reservtid</p> <p>Signalering/God ordning</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter sprängningen ljuder en hellång signal. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna</p> <p><strong>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del.</strong></p> <p>Perioden 9 mars – 13 mars</p> <p>Sprängning planeras under nästa vecka. Vi återkommer om detta senast under fredag 6 mars.</p> <p>Borrning berg utföres denna vecka.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh.</p> <p>Mvh/Leif Nordh mobiltfn 070-627 17 47 </p> 2009-03-06T09:01:00 Torsdag 5 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Torsdag-5-mars/ <p><strong>Torsdag 5 mars</strong></p> <p><strong>NKS E 011 invid byggnad P 9</strong></p> <p>Sprängningar slutförda</p> <p>Betongarbeten påbörjas from imorgon och under några dagar framåt.</p> <p>Mer om dessa arbeten senare.</p> <p><strong>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del.</strong></p> <p>Perioden 9 mars – 13 mars</p> <p>Sprängning planeras under nästa vecka. Vi återkommer om detta senast under fredag 6 mars.</p> <p>Borrning berg utföres denna vecka.</p> <p>Övrigt</p> <p>En bergrest planerar vi att spränga under fredag 6 mars denna vecka </p> <p>Läget är invid By D2. Mer om detta under morgondagen.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh.</p> <p>Mvh/Leif Nordh mobiltfn 070-627 17 47 </p> 2009-03-05T08:18:00 Onsdag 4 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Onsdag-4-mars/ <p><strong>Onsdag 4 mars</strong></p> <p><strong>NKS E 011 invid byggnad P 9</strong></p> <p>Inledningsvis.&nbsp; Morgonsalvan&nbsp;den&nbsp;3 mars&nbsp;kan ha skjutits 10 min för tidigt. Ber om ursäkt för det. Vidare, Kl 11.00 – salvan sköts ej.</p> <p>Sprängningar planeras för onsdag 4 mars vid klockslagen</p> <p>09.00-09.05</p> <p>11.00-11.05</p> <p>Härefter; de två eftermiddagstiderna ligger kvar som reservtider om berget ej går loss tidigare.</p> <p>13.00-13.05</p> <p>15.00-15.05 </p> <p><strong>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del.</strong></p> <p>Perioden 4 mars – 6 mars</p> <p>Inga sprängningar i gropen under resten av veckan</p> <p>Signalering/God ordning</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter sprängningen ljuder en hellång signal. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh.</p> <p>Mvh/Leif Nordh mobiltfn 070-627 17 47 </p> 2009-03-04T08:40:00 Tisdag 3 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Tisdag-3-mars/ <p><strong>Tisdag 3 mars</strong></p> <p><strong>NKS E 011 invid byggnad P 9</strong></p> <p>Sprängningar planeras för morgondagen tisdag 3 mars vid klockslagen</p> <p>09.00-09.05</p> <p>11.00-11.05</p> <p>13.00-13.05</p> <p>15.00-15.05 </p> <p><strong>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del.</strong></p> <p>Perioden 3 mars – 6 mars</p> <p>Inga sprängningar under tisdag 3 mars.</p> <p>Under tisdag återkommer vi om ev sprängning senare under nästa vecka.</p> <p>Signalering/God ordning</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.</p> <p>Efter sprängningen ljuder en hellång signal. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till </p>alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna. <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh.</p> <p>Mvh/Leif Nordh mobiltfn 070-627 17 47 </p> 2009-03-03T09:03:00 Måndag 2 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Mandag-2-mars/ <p><strong>Inför måndag 2 mars</strong><br /><br />KS MRC etapp 2<br />Sprängningar inom sjukhusområdet nära N.länken, öster om samt invid By R 3 <br />är nu slutförda. Inga fortsatta sprängningar är således aktuella.<br />&nbsp;<br />NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del.<br />Perioden 2 mars – 6 mars<br />Inga sprängningar under måndag 2 mars.<br />Under måndag återkommer vi om&nbsp; ev sprängning senare under nästa vecka.<br />&nbsp;<br />NKS E 011 invid byggnad P 9<br />Preliminärt planeras för en provsprängning måndag 2 mars from kl 13.00 samt även vid kl 15.00.<br />Om dessa sprängningar kommer att genomföras, &nbsp;bekräftas detta under måndag förmiddag.<br />&nbsp;<br />Signalering/God ordning<br />Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.<br />&nbsp;<br />Efter sprängningen ljuder en hellång signal.&nbsp;<br />&nbsp;<br />För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.<br />&nbsp;&nbsp;<br />Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh.<br />&nbsp;<br />&nbsp;Mvh/Leif Nordh mobiltfn 070-627 17 47 </p> 2009-03-02T14:43:00 Översikt v. 10, 2-6 mars http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt-v-10-2-6-mars/ <p>En översikt avseende nästa veckas, perioden 2 – 6 mars verksamhet. Demontering/ rivning av byggnader L6, L6B, K 8, K 10: By K 8 resterar. Bör bli klar under V 12, lite senare än planerat. När väl By K 8 är riven samt en del gjutningar mot By K 11 är slutförda skall vi pröva möjligheten att försöka återställa ett gångsstråk mot Karolinskavägen.</p> <p>Arbeten invid driftcentralen K 11:&nbsp;Betongarbeten pågår.</p> <p>Maskinkorset invid L5/K4:&nbsp;Sprängningar påbörjade.</p> <p>Kabelkyrkan invid D 2:&nbsp;Betongarbeten pågår.</p> <p>A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet:&nbsp;Gjutning slutförd. Rörläggning i delsträckor om 25 m från A 2 kulvert västerut mot By D2. Rörläggning elskyddsrör, återfyllning pågår</p> <p>Om ca två veckor är hela sträckan, kulvert vid bergskyddsrum mot kabelkyrkan vid D 2 slutförd.&nbsp;Ändpunkter hålles dock öppna.</p> <p>Lokala schakter avseende fjärrvärme - samt renvattenledningar runt By M 1 kommer att påbörjas inom kort. Kan störa de ordinarie promenadvägarna. mellan By M1 och L 4.&nbsp;</p> <p>B3 Kulvert i hörnet av CMM:&nbsp;Rör skall inom kort gjutas på kulverttak.&nbsp;Påbörjande av 25 m – sträckor avseende kabelskyddsrörsförläggning enligt rullande schema mellan By B3 och mot By M 1 uppstartas inom kort.</p> <p>Inom sjukhusparken: Vissa förberedelseschakt.har påbörjats inom sjukhusparken. From V 11 skall borrningar uppstartas ned mot respektive bergrum under parken.</p> <p>Invid By P 9 planeras för sprängning preliminärt mån 2 mars.</p> <p>Alla dessa komplicerade schakt skall som tidigare nämnts slutföras runt månadsskiftet april/maj. Bedöms på grund av arbetenas komplicerade art, att slutförande kan komma att ta tid i anspråk mot mitten av maj månad.&nbsp; </p> <p>Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med. Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-27T13:21:00 Sprängningar MRC etapp 2 samt NKS E 011 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-MRC-etapp-2-samt-NKS-E-011/ <p>Vi fortsätter som planerat för de båda projekten nedan. Dock tillkom sprängning vid pass kl 09.00 nedan inom sprängning för NKS E 011.</p> <p>KS MRC etapp 2: Sprängningar inom sjukhusområdet nära N.länken, öster om samt invid By R 3 fortgår enligt tiderna nedan. Perioden 23 februari – 27 februari:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Perioden 2 mars – 6 mars:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Vid någon schemalagd sprängtid kan sprängning komma att utebli. Om det vill sig väl kan sprängningar enligt ovan komma att kunna slutföras redan den 27 februari. Hör av mig&nbsp;närmare om detta.</p> <p>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del. Perioden 25 februari – 27 februari:</p> <p>Inom gropen i maskinkorset invid rubricerade byggnader planerar vi under onsdagen (25/2) att spränga små sprängsalvor vid tiderna:</p> <p>- 09.00-09.05&nbsp;&nbsp; Nytt; from idag startar vi även kl 09.00<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>De båda sprängningarna enligt ovan bedömer vi kunna utföras i samtid då avståndet mellan platserna är stort och enskilt ej stör varandra.</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.&nbsp;För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Borrning av berg kommer att påbörjas invid By P 9 under morgondagen 25 februari. Senare under veckan kan det bli aktuellt med att påbörja små sprängningar.&nbsp;Återkommer om detta.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-25T09:12:00 Sprängningar denna vecka http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-denna-vecka/ <p>KS MRC etapp 2: Sprängningar inom sjukhusområdet nära N.länken, öster om samt invid By R 3 fortgår enligt tiderna nedan. Perioden 23 februari – 27 februari:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Perioden 2 mars – 6 mars:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Vid någon schemalagd sprängtid kan sprängning komma att utebli. Om det vill sig väl kan sprängningar enligt ovan komma att kunna slutföras redan den 27 februari.</p> <p>NKS E 011 invid By L5/L8 inom sjukhusområdets västra del. Perioden 24 februari – 27 februari.</p> <p>Inom gropen i maskinkorset invid rubricerade byggnader planerar vi under tisdagen&nbsp; (24/2) att spränga små sprängsalvor vid tiderna:</p> <p>- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Dessa sprängningar kommer att fortgå några dagar framåt i veckan. Dock återkommer vi om fortsättningen här under dagen.</p> <p>De båda sprängningarna enligt ovan bedömer vi kunna utföras i samtid då avståndet mellan platserna är stort och enskilt ej stör varandra.</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.&nbsp;</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till&nbsp;alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Borrning av berg kommer att påbörjas invid By P 9 under tisdagen 24 februari. Senare under veckan kan det bli aktuellt med att påbörja små sprängningar.&nbsp;Återkommer om detta.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-24T08:41:00 Sprängningar vid Karolinskavägen avslutade http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-vid-Karolinskavagen-avslutade/ <p>Sprängning norr om Karolinskavägen är nu avslutade.&nbsp;Arbeten med grundförstärkningar, ledningsomläggningar tar nu vid.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-23T09:07:00 Sprängningar vid Norra Länken http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-vid-Norra-Lanken/ <p>Fortsatta sprängningar inom sjukhusområdet nära N.länken, öster om samt invid By R 3 kommer nu att påbörjas samt fortgå enligt tiderna nedan. Perioden 23 februari – 27 februari:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Perioden 2 mars – 6 mars:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Vid någon schemalagd sprängtid kan sprängning komma att utebli.&nbsp;Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal. </p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till&nbsp;alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> <p>&nbsp;</p> 2009-02-23T09:04:00 Sprängningar idag inställda http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-idag-installda/ <p>Planerade sprängningar enligt nedan avseende idag uteblir. Preliminärt uppstartas sprängningar from måndag 23 februari enligt senaste notisen.</p> <p>Samordning med N. Länken – arbeten har förändrat schemat. I eftermiddag utkommer bekräftelse om fortsättning av rubricerade sprängningar.</p> <p>/Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-20T09:00:00 Översikt händelser 23-27 februari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt-handelser-23-27-februari/ <p>Demontering/rivning av byggnader L6, L6B, K 8, K 10.&nbsp;By K 8 resterar. Bör bli klar under V 11, lite senare än planerat. När väl By K 8 är riven samt en del gjutningar mot By K 11 är slutförda skall vi pröva möjligheten att försöka återställa ett gångsstråk mot karolinskavägen.</p> <p>Arbeten invid driftcentralen&nbsp; K 11.&nbsp;Betongarbeten pågår fortfarande</p> <p>Maskinkorset invid L5/K4: Fortsatt spontrörsborrning. Under nästa planeras för sprängningar i den stora maskinkorsgropen.</p> <p>Kabelkyrkan invid D 2: Betongarbeten.</p> <p>A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet:&nbsp;Sågning i kulvert-tak. Rörläggning i delsträckor om 25 m från A 2 kulvert västerut mot By D2. Rörläggning elskyddsrör, återfyllning, första sträckan västerut. En 25 m – sträcka tar ca 1 vecka. Härefter tager nästa delsträcka vid. Efter ca 6 veckor är vi framme vid By M 1.</p> <p>I dagsläget är 3 st delsträckor avverkade. Knappt hälften kvarstår.</p> <p>B3 Kulvert i hörnet av CMM: Sågning i kulverttak - Klart.</p> <p>Av tekniska skäl ej ännu påbörjat. (påbörjande av 25 m – sträckor avseende kabelskyddsrörsförläggning enligt rullande schema mellan By B3 och mot By M 1)</p> <p>Snart påbörjas schakt även inom denna sträcka.&nbsp;Mer info om detta kommer inom kort.</p> <p>Inom sjukhusparken: Vissa förberedelseschakt.har påbörjats inom sjukhusparken. From V 11 skall borrningar uppstartas ned mot respektive bergrum under parken. Mer info om detta kommer inom kort.</p> <p>Allmänt:&nbsp;Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med.&nbsp;Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh. Mobiltfn 070-627 17 47.</p> 2009-02-20T08:55:00 Sprängningar fredag Karolinskavägen http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-fredag-Karolinskavagen/ <p>Sprängning norr om Karolinskavägen kommer att fortsätta enligt tiderna nedan under fredag 20 februari vid klockslagen:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05</p> <p>Sprängningarna utföres enskilt med låg laddning och upplevs som knappt<br />märkbara.&nbsp;Sprängningarna utföres i samtid med sprängningar inom sjukhusets östra delar invid N länken vilket framgår av tidigare utskick. Stora avstånd mellan de båda platserna möjliggör samtidig sprängning.</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-20T08:49:00 Sprängningar fredag inom sjukhusområdet http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-fredag-inom-sjukhusomradet/ <p>Sprängning inom sjukhusområdet nära N.länken, öster om samt invid By R 3 kommer att påbörjas samt fortgå enligt tiderna nedan. </p> <p>Borrningar samt knackning med hydraulhammare pågår för närvarande.</p> <p>Vi planerar att spränga fredag 20 februari vid sprängtider:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05</p> <p>Sprängningar enligt ovan kommer att bedrivas med samma sprängschema även under V 9 och 10 samtliga dagar med start mån 23 febr vid sprängtider:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till&nbsp;alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> <p>&nbsp;</p> 2009-02-20T08:44:00 Översikt kommande aktiviteter (16-20 februari) http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt-kommande-aktiviteter-16-20-februari/ <p>Demontering/rivning av byggnader L6, L6B, K 8, K 10: Demontering, rivning har påbörjats vilket kommer att pågå till 15 februari.</p> <p>Det blir riktigt trångt under nästa vecka med fordon förbi Thorax mittför By L 4/L5, då By L6, L6B kommer att demonteras och lyftas ur området. Dock märker ej det stora flertalet detta arbetet då området ej är tillgängligt för passage.</p> <p>Framkomligheten för gående från och till mellan sjukhusområdet och Karolinskavägen via driftcentralen&nbsp; By K 11 är nu ej möjlig för ett längre tag.&nbsp;För gående från Karolinskavägen västra delen finns en stig på sjukhusets mark i gränsen mellan bostadshusen samt sjukhusområdet.</p> <p>Man går från Karolinskavägen in via vägbom, stegar upp ett 30-tal metrar in via en grind till höger och sedan följa stigen mot Thorax-kvarterets sydvästra sida.&nbsp;Alternativet är att om buss nyttjas, fortsätta med buss till sjukhusets huvudentre.&nbsp;För gående till portalen vid By L5 gäller att göra entre via By L 4 och den vägen ta sig till ort och ställe.</p> <p>Efter demontering/rivningar ( ca 4 veckor) skall gångbanan på utsidan av L4/L5 kunna användas igen för att kunna nå entre vid L5,s portal.</p> <p>Fortsatta övriga arbeten inom sjukhusområdet:<br />Arbeten invid driftcentralen&nbsp; K 11. Betongarbeten pågår</p> <p>Maskinkorset invid L5/K4:&nbsp;Fortsatt spontrörsborrning. Schakt inom spont.</p> <p>Kabelkyrkan invid D 2:&nbsp;Betongarbeten.</p> <p>A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet: Sågning i kulvert-tak. Rörläggning i delsträckor om 25 m från A 2 kulvert västerut mot By D2. Rörläggning elskyddsrör, återfyllning, första sträckan västerut.</p> <p>En 25 m – sträcka tar ca 1 vecka. Härefter tager nästa delsträcka vid. Efter ca 6 veckor är vi framme vid By M 1.</p> <p>I dagsläget är 3 st delsträckor avverkade. Ca hälften av den sträckan kvar således.&nbsp;</p> <p>B3 Kulvert i hörnet av CMM: Sågning i kulverttak. Av tekniska skäl ej ännu påbörjat. (påbörjande av 25 m – sträckor avseende kabelskyddsrörsförläggning enligt rullande schema mellan By B3 och mot By M 1)</p> <p>Allmänt<br />Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med.&nbsp;Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-13T09:10:00 Sprängingar idag och måndag nästa vecka http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangingar-idag-och-mandag-nasta-vecka/ <p>Sprängning inom sjukhusområdet österut invid B y R 5 mittför By Z 1 fortsätter enligt tiderna nedan.</p> <p>Fredag 13 februari vid klockslagen:<br />- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nytt; vi bedömer nu att denna tid kan behöva nyttjas</p> <p>&nbsp;Vidare; preliminärt kan några av tiderna nedan under kommande måndag behöva<br />nyttjas.</p> <p>Måndag 16 februari vid klockslagen:<br />- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-13T09:07:00 Sprängningar torsdag och fredag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-torsdag-och-fredag/ <p>Sprängning inom sjukhusområdet österut invid B y R 5 mittför By Z 1 fortsätter enligt tiderna nedan.&nbsp;Torsdag 12 och&nbsp;fredag&nbsp;13 februari vid klockslagen:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Dock utföres sista salvan på fredag kl 13.00.&nbsp;Vi bedömer att sprängningar på denna plats kommer att avslutas under fredagen.</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-12T09:45:00 Sprängningar under onsdag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-under-onsdag/ <p>Sprängning inom sjukhusområdet österut invid B y R 5 mittför By Z 1 fortsätter enligt tiderna nedan:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-11T09:27:00 Sprängningar under tisdag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-under-tisdag/ <p>Sprängning planeras utföras inom områdets nordvästra del invid By K 11 enligt tiderna:</p> <p>- 08.50-08.55<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Sprängning planeras utföras inom sjukhusområdet österut invid B y R 5 mittför By Z 1 enligt tiderna:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Respektive sprängning enligt ovan ligger avsides från varandra och är så små att det går att spränga parallellt i tiden.</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-10T12:38:00 Sprängning på måndag 9/2 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangning-pa-mandag-92/ <p>Utöver sprängningarna nedan skall en liten sprängning göras i områdets nordvästra del invid By K 11 på måndag enligt tiderna.</p> <p>- 08.50-08.55<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Dessa sprängningar är mycket små och kan mycket väl kunna komma att bli klara redan efter 2-3 salvor.</p> <p>Således fullföljs insatserna nedan ograverat. Inom sjukhusområdet österut invid R 5 mfl är schakt påbörjad inför sprängning av ett ställverk mittför By Z 1.</p> <p>Borrningar pågår för närvarande.&nbsp;Vi planerar att spränga from torsdag 5 februari vid sprängtider:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Samt fredag 6 februari vid sprängtider:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05</p> <p>Sprängningar enligt ovan kommer att bedrivas med samma sprängschema även under V 7 samtliga dagar med start mån 9 febr vid sprängtider:</p> <p>- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar. Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47.</p> 2009-02-05T11:41:00 Översikt händelser 9-13 februari http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt-handelser-9-13-februari/ <p>Demontering/rivning av byggnader L6, L6B, K 8, K 10: Demontering, rivning har påbörjats vilket kommer att pågå tom 15 februari.</p> <p>NYTT<br />Det blir riktigt trångt under nästa vecka med fordon förbi Thorax mittför By L 4/L5, då By L6, L6B kommer att demonteras och lyftas ur området. Dock märker ej det stora flertalet detta arbetet då området ej är tillgängligt för passage.</p> <p>Framkomligheten för gående från och till mellan sjukhusområdet och Karolinskavägen via driftcentralen&nbsp; By K 11 är nu ej möjlig för ett längre tag. För gående från Karolinskavägen västra delen finns en stig på sjukhusets mark i gränsen mellan bostadshusen samt sjukhusområdet. Man går från Karolinskavägen in via vägbom, stegar upp ett 30-tal metrar in via en grind till höger och sedan följa stigen mot Thorax-kvarterets sydvästra sida. Alternativet är att om buss nyttjas, fortsätta med buss till sjukhusets huvudentre.&nbsp;För gående till portalen vid By L5 gäller att göra entre via By L 4 och den vägen ta sig till ort och ställe.</p> <p>Efter demontering/rivningar ( ca 4 veckor) skall gångbanan på utsidan av L4/L5 kunna användas igen för att kunna nå entre vid L5,s portal.</p> <p>Fortsatta övriga arbeten inom sjukhusområdet<br />En mindre sprängning kommer att utföras invid entren till By K 11.&nbsp;Dock märker ej det stora flertalet detta arbete då området ej är tillgängligt för passage. Info om detta går ut via dagbrev.</p> <p>Arbeten invid driftcentralen&nbsp; K 11.<br />Maskinkorset invid L5/K4:&nbsp;Fortsatt spontrörsborrning, Schakt inom spont.</p> <p>Kabelkyrkan invid D 2:&nbsp;Betongarbeten.</p> <p>A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet:&nbsp;Sågning i kulverttak. Rörläggning i delsträckor om 25 m från A 2 kulvert västerut mot By D2. Rörläggning elskyddsrör, återfyllning, första sträckan västerut.</p> <p>En 25 m – sträcka tar ca 1 vecka. Härefter tager nästa delsträcka vid. Efter ca 6 veckor är vi framme vid By M 1.</p> <p>B3 Kulvert i hörnet av CMM: Sågning i kulverttak. Påbörjande av 25 m – sträckor avseende kabelskyddsrörsförläggning enligt rullande schema mellan By B3 och mot By M 1.</p> <p>Allmänt<br />Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med. Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-02-05T11:30:00 Kommande sprängningar http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Kommande-sprangningar/ <p>Påminner om sprängningen&nbsp;invid By A 1 idag 4 februari enligt tider nedan:<br />- 08.50-08.55<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br /><br />Inom sjukhusområdet österut invid R 5 mfl är schakt påbörjad inför sprängning av ett ställverk mittför By Z 1.&nbsp;Borrningar pågår för närvarande. Vi planerar att spränga from torsdag 5 februari vid sprängtider:<br />- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Samt fredag 6 februari vid sprängtider:<br />- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05</p> <p>Sprängningar enligt ovan kommer att bedrivas med samma sprängschema även under V 7 samtliga dagar med start mån 9 febr vid sprängtider:<br />- 09.00-09.05<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Inför samtliga sprängningar ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47</p> 2009-02-04T08:50:00 Kallelse till hyresgästmöte för boende på Olof af Acrels väg 8 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Kallelse-till-hyresgastmote-for-boende-pa-Olof-af-Acrels-vag-8/ <p>Informationsbrev från projektledare Thomas Karlsson, Locum:</p> <p>I detta informationsbrev vill jag kort lämna en lägesrapport i de olika aktiviteter som påverkar evakueringen av Haga 4:42 samt kalla till ett nytt informationsmöte.</p> <p><strong>Expropriationsärendet</strong><br />Länsstyrelsen har i yttrande till Regeringen (Miljödepartementet) tillstyrkt att expropriation av Haga 4:42 sker. Regeringen kommer enligt uppgift att fatta beslut i frågan under april -09. Kontakter har tagits med fastighetsägaren i syfte att under mellantiden försöka hitta en förhandlingslösning. </p> <p><strong>Ombyggnad av H4/H5</strong><br />Upphandling av byggentreprenör för genomförande av ombyggnaden pågår. Anbud skall vara Locum tillhanda senast 29 januari -09. Byggstart sker under mars -09. </p> <p><strong>Detaljplan för Nya Karolinska Solna, NKS<br /></strong>Samråd avslutades i december 2008. För närvarande pågår sammanställning av samrådsyttranden och justering av detaljplaneförslaget utifrån de yttranden som inkommit. Utställning av detaljplan är planerad till 2:a kvartalet 2009.<br /></p> <p><strong>KALLELSE – Hyresgästmöte Nr 4</strong></p> <p>Tid: &nbsp;Torsdagen den 18 mars, kl 18.00 – 19.30<br />Plats: &nbsp;Rolf Luft aula, L1-huset, Karolinska Universitetssjukhuset Solna</p> <p>På mötet kommer vi att rapportera nuläget kring de olika delmomenten samt gå igenom tidplan för fortsatt arbete.</p> <p>Med vänlig hälsning<br />Thomas Karlsson, Projektledare<br /><a href="mailto:o.a.acrelsv.8@locum.se">o.a.acrelsv.8@locum.se</a></p> 2009-02-03T14:05:00 Borrningar under tisdagen http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Borrningar-under-tisdagen/ <p>Under morgondagen borrar vi i en rest av berget i Södra längan invid parken.&nbsp;Inga sprängningar således.&nbsp;Däremot planerar vi att spränga bort den synliga rest som finns kvar under onsdag 4 februari enligt tider nedan.</p> <p>- 08.50-08.55<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05</p> <p>Inför sprängningen ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47</p> 2009-02-03T10:01:00 Dagens sprängningar inställda, flyttade till måndag 2/2 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Dagens-sprangningar-installda-flyttade-till-mandag-22/ <p>Dagens planerade sprängningar&nbsp; mittför By A 2 ställs in.&nbsp;Vi bedömer beroende på bergets utbredning att det är bättre att utföra sprängning på måndag 2 februari i stället enligt tider nedan:</p> <p>- 08.50-08.55<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05</p> <p>Inför sprängningen ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47</p> 2009-01-30T11:06:00 Borrningar idag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Borrningar-idag/ <p>Lite berg har dykt upp i vår schakt inom södra längan invid By A 2.&nbsp;Vi planerar att borra detta berg under morgondagen.&nbsp;Sprängning kommer då att ske under fredagen 30 januari&nbsp;11.00-11.05 samt kl 13.00 - 13.05. Sprängningarna laddas mycket försiktigt och kommer knappt&nbsp;märkas för det stora flertalet.<br /><br />Inför sprängningen ljuder tonstötar.&nbsp;Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi till alla i närområdet att ej vistas vid fönster vid sprängningarna. Vi får härefter se om dessa sprängningar kunde slutföras under fredagen.</p> <p>Fortsatt information utkommer under fredagen avseende fullföljandet av dessa sprängningar samt planering av sprängningar&nbsp; i andra lägen som tidigare nämnts.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47</p> 2009-01-29T08:15:00 Översikt aktiviteter v. 5 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Oversikt-aktiviteter-v-5/ <p>Här följer en översikt avseende nästa veckas, perioden 26 – 30 januaris verksamhet.</p> <p>Demontering/rivning av byggnader L6, L6B, K 8, K 10. Demontering, rivning har påbörjats vilket kommer att pågå till 15 februari.</p> <p>Framkomligheten för gående från och till Karolinskavägen via driftcentralen är nu ej möjlig under tiden att rivningar pågår. </p> <p>Busshållplatsen vid Karolinskavägen har flyttats närmare Solnavägen. För gående från Karolinskavägen västra delen finns en stig på sjukhusets mark i gränsen mellan bostadshusen samt sjukhusområdet. Man går från Karolinskavägen in via vägbom, stegar upp ett 30-tal metrar in via en grind till höger och sedan följa stigen mot Thorax-kvarterets sydvästra sida. Alternativet är att om buss nyttjas, fortsätta med buss till sjukhusets huvudentré.&nbsp;För gående till portalen vid By L5 gäller att göra entre via By L 4 och den vägen ta sig till ort och ställe.</p> <p>Efter demontering/rivningar ( ca 4 veckor) ska gångbanan på utsidan av L4/L5 kunna användas igen för att kunna nå entre vid L5,s portal.</p> <p><strong>Fortsatta övriga arbeten inom sjukhusområdet</strong><br />- Maskinkorset invid L5/K4: Fortsatt spontrörsborrning, schakt inom spont<br />Kabelkyrkan invid D 2:&nbsp;Betongarbeten.<br />- A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet: Sågning i kulverttak. Rörläggning i delsträckor om 25 m. Rörläggning elskyddsrör, återfyllning, första sträckan västerut. En 25 m – sträcka tar ca 1 vecka. Härefter tager nästa delsträcka vid. Efter ca 6 veckor är vi framme vid By M 1.<br />- B3 Kulvert i hörnet av CMM:&nbsp;Trafikomläggning på provisorisk väg utanför CMM. Avstängning för schakt till kulverttak.</p> <p>&nbsp;<strong>Allmänt:</strong><br />Vi ber om överseende för de olägenheter som ni får tampas med.&nbsp;Vi strävar dock efter att göra det så gynnsamt som möjligt vad avser framkomlighet inom området.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh. Mobiltfn 070-627 17 47.</p> 2009-01-22T13:19:00 Info om kommande sprängningar http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Info-om-kommande-sprangningar/ <p>Första etappen sprängningar är slutförda för denna gång. Nästkommande sprängningsinsatser planeras att uppstartas preliminärt under perioden 2-6 februari.</p> <p>Platser för dessa sprängningar blir invid By P 8 B och By K 11.</p> <p>Små sprängningar, små laddningar och kommer knappt att uppmärksammas av er<br />mer en några få av er som verkar absolut i närområdet till sprängplatsen. Ni ser läget via en bifogad plan inom området.</p> <p>Inför dessa sprängningar följer vi upp med dämpning av vibrationskänslig<br />utrustning där så krävs.</p> <p>Närmare info hur vi förhåller oss till sprängningarna kommer närmare dessa<br />tillfällen.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47</p> <p><a href="/link/a37bf1ed92364462af11dffab85e4d7f.pdf" target="_blank">TA-plan översikt</a><br /></p> 2009-01-21T14:55:00 Sprängningar på tisdag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Sprangningar-pa-tisdag/ <p>Det blir aktuellt med sprängning i "södra gropen " inom parken även på tisdag den 20 januari. Sprängtider som nedan:</p> <p>- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15-05</p> <p>Läget för sprängningarna är fritt inom parken och håller stort avstånd till känsliga verksamheter inom sjukhusområdet och förmodligen antas få av er uppleva att vi spränger.</p> <p>Man kan gå fritt i parken. I närområdet ca 50 m till sprängplatsen kommer dock det att visas stoppflagg för promenerande oberoende av vilket håll man dyker upp ifrån vid själva sprängtillfället.</p> <p>Preliminärt spräcker vi en sten samtidigt med övrig sprängning i parken,&nbsp;kl 13.00 alt kl 15.00 belägen i den schakt vi öppnat&nbsp; i södra längan invid bergskyddsrummet och By A 2. En liten sprängladdning gäller även där.</p> <p>Dessutom följs all sprängning upp med följande signalering; inför sprängningen ljuder tonstötar. Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47<br /></p> 2009-01-19T17:13:00 Demontering/rivningar, info för gående mm http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Demonteringrivningar-info-for-gaende-mm/ <p><strong>Rivningar mm:</strong><br />Demontering, rivning har påbörjats av byggnaderna L6, L6B bla., vilket kommer att pågå under ca&nbsp;4 veckor.&nbsp;Byggnaderna K 8, K 10 kommer också att demonteras/rivas med start under nästa vecka.&nbsp;Dessa byggnader är belägna nordost om Thorax-kvarteret där framkomlighet för fordon ej är möjlig sedan en tid.<br /><br /><strong>Info för gående:</strong>&nbsp;<br />Framkomligheten för gående från Karolinskavägen via driftcentralen kommer ej heller att vara möjlig från och med nu och under tiden att rivningar pågår.&nbsp;Busshållplatsen vid Karolinskavägen har flyttats närmare Solnavägen.<br />&nbsp;<br />För gående från Karolinskavägen västra delen finns en stig på sjukhusets mark i gränsen mellan bostadshusen samt sjukhusområdet.&nbsp;Man får gå in via driftcentralen entré där vägbom finns, stega upp ett 30-tal metrar in via en grind till höger och sedan följa stigen mot Thorax-kvarterets sydvästra sida.&nbsp;Alternativet är att om buss nyttjas, fortsätta med buss till sjukhusets huvudentré.&nbsp;För gående till portalen vid By L5 gäller att göra entre via By L 4 och den vägen ta sig till ort och ställe.<br />&nbsp;<br />Efter demontering/rivningar (ca 4 veckor) ska gångbanan på utsidan av L4/L5 kunna användas igen för att kunna nå entre vid L5,s portal.<br />&nbsp;<br /><strong>Fortsatta övriga arbeten inom sjukhusområdet:</strong>&nbsp;<br />Maskinkorset invid L5/K4:&nbsp;Fortsatt spontrörsborrning, sågning/rivning länkplatta. Kabelkyrkan invid D 2:&nbsp;Formning/Armering. A2 Kulvert mittför bergskyddsrummet: Schakt för wiresågning i kulverttak. Rivning asfalt/Schakt för kabelrör. B3 Kulvert i hörnet av CMM:&nbsp;Trafikomläggning på provisorisk väg utanför CMM. Avstängning för schakt till kulverttak.&nbsp;Borrhål B2 inom södra delen av parken: Borrning/ sprängning måndag evt tisdag. Urlastning berg.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-01-19T09:22:00 Fortsatt sprängning http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Fortsatt-sprangning/ <p>Vi nödgas planera för fortsatt sprängning i "södra gropen " inom parken även på måndag och evt tisdag. Som nämnts tidigare, när vi spränger försiktigt, inträffar ibland att berget ej släpper på ett acceptabelt sätt. Till en början för måndag 19 januari, sprängtider som nedan.</p> <p>Kl. 11.00-11.05 (kan komma att utbytas till kl 15.00-tiden)<br />Kl. 13.00-13.05</p> <p>Kan bli ett liknande scenario för tisdagen den 20 januari. Återkommer dock<br />om detta.</p> <p>Läget för sprängningarna är fritt inom parken och håller stort avstånd till<br />känsliga verksamheter inom sjukhusområdet och förmodligen antas få av er<br />uppleva att vi spränger.</p> <p>Inför sprängningen ljuder tonstötar. Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att kontakta&nbsp;Leif Nordh, 070-627 17 47.</p> 2009-01-19T09:16:00 Inga sprängningar idag http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Inga-sprangningar-idag/ <p>Inga sprängningar under fredagen den 16/1 är planerade.<br />/Leif Nordh,&nbsp;070-627 17 47 <br /></p> 2009-01-16T11:17:00 Schaktning påbörjas http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Schaktning-paborjas/ <p>Utöver att vi spränger i södra delen i parken enligt tidigare utskick nedan påbörjas schakt i gata söder om huvudbyggnaden mot parken i dagarna. Sträckan vi schaktar följer byggnaderna A2, D1,D2. Skickar med en kartbild där ni finner byggnaderna.</p> <p>Vi kommer att nedlägga kablar samt återställa gatan ca en 30 m - sträcka åt<br />gången samt förflytta oss succesivt.</p> <p>Hela tiden hålls möjlig framkomlighet för fordon och gående i sträckningen. Vid just den aktuella schakt-sträckan elimineras dock lokalt p-platser. Sträckan är ca 120 m lång och beräknas pågå from nu och fram till ca 6 mars.</p> <p>Lokalt kommer vi att schakta i en cirkel runt sjukhusområdet. De fortsatta delarna återkommer vi dock till vartefter det är aktuellt att informera om det.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47 </p> 2009-01-14T08:05:00 Förberedelser för bergsprängning http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Forberedelser-for-bergsprangning/ <p>Förberedelser för bergsprängning har påbörjats högre upp inom sjukhusparken<br />i den södra delen närmare Norrbacka.&nbsp;Redan på onsdag 14 jan planerar vi för bergsprängning&nbsp;enligt sprängtider nedan:</p> <p>- 08.50-08.55<br />- 11.00-11.05<br />- 13.00-13.05<br />- 15.00-15.05</p> <p>Läget för sprängningarna är fritt inom parken och håller stort avstånd till<br />känsliga verksamheter inom sjukhusområdet och förmodligen antas få av er<br />uppleva att vi spränger. Inför sprängningen ljuder tonstötar. Efter sprängningen ljuder en hellång signal.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till Leif Nordh, 070-627 17 47</p> 2009-01-13T09:06:00 Schaktning och borrningar http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Schaktning-och-borrningar/ <p>En del aktiviteter har skett under mellandagarna. Sprängningar invid By D 2 är nu slutförda. Vi jobbar vidare med pålninger, schakt invid By L8/L5.</p> <p>Under veckan (v. 3) prel. tis. 13 jan kan det bli aktuellt att högre upp inom<br />sjukhusparken i den södra delen närmare Norrbacka schakta och borra för<br />bergsprängning.&nbsp; Senare även sprängning aktuellt invid By P 9. Smärre<br />sprängningar även aktuella invid By K 11 inom nordvästra området<br />driftscentralen.</p> <p>Vid frågor är ni välkomna att ringa till byggledare Leif Nordh 070-627 17 47.</p> 2009-01-12T10:09:00 Labbvägen stängs av http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Byggprojektet/Bygginformation/Labbvagen-stangs-av/ Stängs from måndag 8 december 2008-12-06T10:22:00