Aktuell Bygginfo, 23 maj

Tidsperiod: 2013-05-26 16:00

Sprängningar i helgen

Den 25 och 26 maj kommer sprängningar ske vid kulverten till Karolinska Institutet.

Normalt sker sprängningar bara under veckodagar, men eftersom dessa sprängningar måste utföras vid kanten på Solnavägen har de förlagts till helgen då det är mindre trafik och sjukhuset inte har normal mottagning eller operationer.

Sprängtider: kl 12:30 och 15:30 båda dagarna

Avstängning sker som vanligt med vakter placerade på Solnavägen och vid angränsande områden.

Kontakt
Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: nks.bygg@skanska.se
 

>