Aktuell bygginformation, 11 mars 2015

Tidsperiod: 2015-03-09 00:00

Förändringar av Solnavägen och busshållplatser
Under vecka 11 och cirka 4 veckor framåt kommer omläggningsarbete av Solnavägen att pågå. Omläggningen innebär att Solnavägen kommer att förflyttas västerut så att den ligger närmare Karolinska Institutet.

Det kommer även byggas en cirkulationsplats i anslutning till Solnabron vilket innebär att den östra busshållplatsen ”Karolinska Institutet” kommer att flyttas så att den hamnar vid Thorax.

Busshållplatsen ”Karolinska Institutet” på västra sidan av Solnavägen kommer att flyttas så att den hamnar utanför Aula Medica.

Solnavägen kommer vara öppen för trafik men ett körfält kommer att tas bort. En del av arbetet kommer utföras under nattetid. Arbetet utförs nattetid för att underlätta för trafiken dagtid.


Kontakt
Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: nks.bygg@skanska.se

>