Aktuell bygginformation, 2 april

Tidsperiod: 2015-04-08 21:00

Förändringar av Solnavägen
Under vecka 15 kommer vi att förflytta Solnavägen så att den ligger närmre Karolinska Institutet.

Vi kommer även att anlägga en rondell i anslutning till Solnabron och en avfartsramp ner mot E4S mot Essingeleden. Omläggningsarbetet kommer att genomföras under nattetid mellan onsdagen den 8 och torsdagen den 9 april. Det kan också förekomma mindre nattarbeten mellan torsdagen den 9 och fredagen den 10 april, i form av vägmarkeringar som t.ex. övergångställ.

Utförandet ska inte påverka framkomligheten på Solnavägen avsevärt då arbetet utförs nattetid.


Kontakt
Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: nks.bygg@skanska.se

>