Markarbeten och störningar 21 - 23 december

Tidsperiod: 2009-12-21 08:30 - 2009-12-23 15:00

Oljeberget/Norr om Thorax

Sprängningar i mindre skala kommer att pågå under måndag och tisdag vid nedanstående tider. Därefter bedömes sprängningarna kunna vara avslutade.

Kl 10.00 – 10.15
Kl 12.45 – 13.00
Kl 14.00– 14.15        

Information om signalering inför sprängningarna se nedan.

Arbeten i slänten mellan Q10 och Z5 - By Z8
Grundläggningsarbeten inför flytt av nuvarande M9 som kommer att få namnet By Z 8 pågår. Den nya placeringen blir i slänten mot Eugeniatunneln, mellan Q10 och Z5. P-platsen skall kunna användas.

Övrigt
Finplanering pågår efter ledningsförläggningar inom gator och torg. Målsättningen är att inom ett par veckor kunna öppna upp för mer framkomlighet. Mer information om slutförandet av entreprenaderna utges inom kort.

Signalering
Inför varje sprängningstillfälle ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.

Vid enstaka tider uteblir sprängning. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar. Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts. Signalen upplevs som ohörbar i några fall, beroende av ex vindriktning, avskärmande byggnader mm.

Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet. För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.

Kontakt
Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa NKS byggledare Leif Nordh, 070-627 17 47.   

NKS-förvaltningen önskar God Jul och Gott Nytt År!

 

>