Sprängningar 15 juni

Tidsperiod: 2009-06-15 10:00 - 2009-06-15 16:30

Måndag 15  juni planeras sprängningar vid Oljeberget, bakom Thorax-kliniken:

Kl 10.00-10.15

samt

Kl 16.00-16.15


Signalering:

Inför sprängningar ljuder tonstötar.

Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.

Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet.

För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.

Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.

Kontakt:

Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa undertecknad.

Leif Nordh, tfn: 070-627 17 47

>