Sprängningar 8 juni

Tidsperiod: 2009-06-08 09:00 - 2009-06-08 15:00

Planerade sprängningsarbeten 8 juni

Vid Oljeberget, bakom Thorax-kliniken:

Kl 12.45-13.00

Ev kan det bli aktuellt med mycket små sprängningar kl 10.00 och 16.00.

Vid By L 1/CMM samt invid By F 6:

Berget invid  By L1 och By F6 är nu sprängt. Det kan dock bli aktuellt med  lite finsprängningar vid BY F6 och vi väljer därför att bibehålla sprängtiderna vid klockslagen  9, 11, 13, 15 under måndag 8 juni. Tidsramen vid dessa sprängningar utgör 5 min per salva.

Signalering:

Inför sprängningar ljuder tonstötar.

Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.

Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet.

För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.

Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.

 

Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa undertecknad.

Mvh

Leif Nordh, tfn: 070-627 17 47

 

>