Sprängningar tisdag

Tidsperiod: 2009-04-28 10:00 - 2009-04-28 16:30

Sprängningarna under gårdagen fungerade bra. Vi ser på våra vibrationsmätare att mätvärden ligger på en bra nivå. Vi fortsätter idag enligt följande tider:

Kl 10.00 – 10.15
Kl 12.45 – 13.00
Kl 16.00 – 16.15 

Tidsramen för respektive sprängtillfälle är 15 min lång. Inför sprängningar ljuder tonstötar. Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal. Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet.

För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället. Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.

Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa Leif Nordh, 070-627 17 47.

>