Sprängningar vecka 19

Tidsperiod: 2009-05-07 09:00 - 2009-05-08 16:30

Enbart förmiddags-sprängningen genomfördes idag onsdag.
Lunch – samt efterrmiddags sprängningarna ställdes in av tekniska skäl.
För resten av veckan, dvs perioden 7 – 8 maj, planeras tre sprängningar per dag enligt klockslagen nedan.

Tider
Kl 10.00 – 10.15
Kl 12.45 – 13.00
Kl 16.00 – 16.15  

Tidsramen för respektive sprängtillfälle är 15 min lång.

Signalering
Inför sprängningar ljuder tonstötar.
Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.

Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet.
För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.
Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.

Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa byggledare Leif Nordh, mobil: 0706271747

>