Språngningar vecka 20

Tidsperiod: 2009-05-11 09:00 - 2009-05-15 17:00

Sprängningar fortsätter under veckan, perioden 11 maj - 15 maj, med planering enligt nedan.

Tider:
Kl 10.00 - 10.15
Kl 12.45 - 13.00
Kl 16.00 - 16.15

NYTT

Vid södra längan öster om sjukhusparken (invid by F 6) kommer sprängning att ske under mån 11 maj vid klockslagen

Kl 11.00 - 11.05
Kl 13.00 - 13.05
Kl 15.00 - 15.05

Dessa sprängningar är begränsade, rör sig lokalt om en berghäll som ligger hindrande i en kabelschakt.

Signaler sker även här enligt nedan.

Allmänt

Vid enstaka tider har sprängning uteblivit. Bergets egenskaper ligger till grund för dessa förändringar.

Signalering med tutsignal genomföres dock som om sprängningen skulle ha genomförts.

Signalen upplevs som ohörbar i några fall. Vindriktning kan spela spratt. Byggnader kan komma att avskärma ljudet för bakomliggande byggnader när vinden roterar.

Signalering

Inför sprängningar ljuder tonstötar.
Efter utförd sprängning ljuder en hellång signal.
Försiktig sprängning utföres anpassat till den känsliga miljö, som kännetecknar såväl sjukhusverksamheten som bostäder inom närområdet.

För att kunna upprätthålla god ordning vid våra arbeten vädjar vi ändå till alla er inom byggnader att ej vistas vid fönster vid sprängtillfället.

Utomhus stoppas trafik, gående mfl med hjälp av flaggvakter vid tiden mellan de båda signalerna.

Vid uppkomna frågor är ni välkomna att ringa undertecknad.

Mvh/Leif Nordh Mobil Tfn 070-627 17 47

>