Aktuell bygginformation, 21 januari 2016

Gott nytt år och god fortsättning
År 2016 kommer stort fokus att ligga på överlämning och färdigställande. Skanska lämnar över första delen av sjukhuset till Stockholms läns landsting och första patienten kommer att tas emot. En del gator och gångvägar blir färdigställda och öppnar för trafik. Alla sjukhusbyggnader är nu uppe i full höjd och större delen av arbetet sker inne i byggnaderna. Inredningsarbeten såsom gipsning, golvläggning, installationer av el, IT och medicinteknisk utrustning utförs.

Gator och vägar
Från 1 mars till 30 april stängs Framstegsgatan av för att färdigställa den norra delen utav Framstegsgatan. Den norra delen är den som vetter mot bostadshusen på Olaf af Acrels väg. Detta innebär att biltrafiken inte kommer kunna använda denna väg in till parkeringshuset eller Thorax. Det kommer fortfarande vara möjligt att gå eller cykla på denna väg. Bilar hänvisas att köra in på Gävlegatan via Karolinska vägen. Det är samma väg som idag används när man kör ut från parkeringshuset eller Thorax. Gävlegatan blir tvåfilig istället för enkelriktad under den här perioden. Se orienteringskarta här

Färdigställandet av norra delen av Framstegsgatan innebär också att den trappa som går från bostadshusens gård ner mot gång- och cykelbanan längs med Solnavägen återställs. Den här bilden är en skiss på hur det är tänkt att se ut på Framstegstegsgatan.

Cyklotron
Den 6 februari kommer två stycken cyklotroner att levereras till Forskningsbyggnaden. Cyklotronerna väger 22 ton styck och är en typ av produktionsanläggning för läkemedel som används vid röntgenundersökningar. Detta arbete innebär att Framstegsgatan stängs av för biltrafik och en mobilkran monteras upp för att lyfta in cyklotronerna i Forskningsbyggnaden. Cyklister och gående kommer kunna ta sig in denna väg. Bilar hänvisas köra in på Gävlegatan från Karolinska vägen.

Behandlingsbyggnaden
Stommen till Behandlingsbyggnaden är nu klar och arbetet med att inreda de åtta stålbehandlingsbunkrarna i markplan samt vårdplanen på de övre våningsplanen påbörjas.

Under slutet av förra året monterades en gångbro på två våningar mellan Behandlingsbyggnaden och huvudbyggnaden som kopplar samman de två byggnaderna.

Hotell
Ni som bor och rör er i området kanske har lagt märke till att det dykt upp en byggkran på södra sidan av Nya Karolinska Solnas byggområde. Detta är platsen där ett hotell byggs.

Hotellbyggnaden blir 16 våningar högt med garage under markplanet och en total bruttoyta om 16 200 kvadratmeter. Hotellet upptar elva våningar med totalt 222 rum, restaurang och konferenslokaler.

Kontakt
Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: nks.bygg@skanska.se

>