Aktuell bygginformation, 6 november 2015

Färdigställande av gator 

Gävlegatan
Måndag den 9 november kommer vi starta att asfaltera samt måla väglinjer på Gävlegatan. Färdigställandet utav Gävlegatan kommer innebära att endast ett körfält kommer vara öppet för trafik. Detta arbete är beräknat att vara klart under vecka 46(se kartan nedan).

Framstegsgatan
Under början av våren 2016 kommer färdigställandet utav Framstegsgatan att starta vilket innebär att både bil- och gångtrafikanter inte längre kommer kunna använda Framstegsgatan. Istället kommer all trafik till och från Thorax samt parkeringshuset ske via Gävlegatan från Karolinska vägen (se kartan nedan). Mer detaljerad information om färdigställandet av Framstegsgatan kommer under 2016.

Cyklotron
I början av februari 2016 planeras cyklotroner att levereras till Forskningsbyggnaden. En cyklotron är en form av partikelaccelerator som kommer användas för läkemedel som används vid röntgenundersökningar. Det är två stycken cyklotroner som kommer och de väger vardera ca 22 ton. Framstegsgatan kommer att behöva stängas av då arbetet kommer att utföras under en helg. Detta för att på ett säkert sätt kunna lyfta in cyklotronerna i Forskningsbyggnaden.

Välkommen till en rundvandring på NKS
För att möta upp det stora intresse som finns av att besöka Nya Karolinska Solna-projektet har vi tagit fram en filmad visning från bygget. Filmen ger er en inblick i hur ett vårdrum och en vårdavdelning kommer att se ut i de nya byggnaderna. Se filmen här

Kontakt
Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: nks.bygg@skanska.se

>