Aktuell bygginformation, 11 oktober 2016

Karolinska Universitetssjukhuset flyttar in
I slutet av november tar Karolinska Universitetssjukhuset emot de första patienterna i de nya byggnaderna. I juni fick Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset nyckeln till den första delen av det nya sjukhuset. Sedan dess pågår ett intensivt arbete med att utrusta och flytta in i byggnaderna. Nära 25 000 föremål ska hitta sin plats, medicinteknisk utrustning trimmas in och personal få utbildning i nya arbetssätt och ny teknik.

I mitten av augusti påbörjades en intensiv fas med utbildning av personalen som ska arbeta i den först färdigställda delen av det nybyggda sjukhuset.

Under sommarmånaderna levererades ny inredning och utrustning. Då började också Coor, som är huvudsaklig tjänsteleverantör i den nya byggnaden, att starta upp sina servicetjänster. Coor ska ansvara för fastighetsdriften vilket innebär allt från teknisk drift till reception, vaktmästeri, städning och hantering av tvätt.

Eugeniavägen
Den 15 september färdigställdes Eugeniavägen, dvs. gatan framför det nybyggda sjukhuset, och Karolinska Universitetssjukhuset tog över ansvaret för vägen.

I november när den första delen av sjukhuset öppnar för patienter, kommer vägen öppna för biltrafik med infart från Solnavägen. Även det nya parkeringsgaraget som ligger på södra sidan av sjukhuset att öppnar då.

Eugeniavägen kommer vara enkelriktad så länge som byggnationen av NKS-projektet pågår. För att köra ut från det nya sjukhusområdet kör du Gävlegatan mot Karolinska vägen eller Framstegsgatan, som leder ut mot Solnavägen.

Hotell Hagaplan
Hotellet som byggs framför sjukhusbyggnaden är placerat på det nya torget, Hagaplan. Hotellet ingår inte i NKS-projektet. Det kommer vara en kombinerad hotell- och kontorsbyggnad centralt beläget i Hagastaden. Byggnaden är 17 våningar hög med garage under mark.

Det nya hotellet kommer att vara färdigställt i november 2017.

Nya gatunamn
Ett flertal nya gator kommer att skapas både runt de nya sjukhusbyggnaderna och i den nya stadsdelen Hagastaden. Gatorna kommer vara namngivna efter framstående kvinnor inom utbildning, vetenskap, forskning, hälso- och sjukvård. Till exempel:

  • Anna Stecksén var läkare och patolog. Hon är också Sveriges första kvinnliga medicine doktor.
  • Astrid Cleve von Euler var kemist, geolog och botanist. Hon är den första kvinnan i Sverige som doktorerade i ett naturvetenskapligt ämne.
  • Eva Ekeblad var uppfinnare och grevinna. Honär den första kvinnan som blev invald i Kungliga Vetenskapsakademien.

Karta över Hagastaden

Namnen på de nya gatorna i Hagastaden är: Agnes Arvidssons Gata, Alfhild Tamms Gata, Anna Steckséns Gata, Anna Whitlocks Gata, Astrid Cleves Gata, Betty Petterssons Gata, Emmy Rappes Gata, Eva Ekeblads Gata, Gerda Höjers Gata, Johanna Bovalls Gata, Lise Meitners Gata, Ninni Kronbergs Gata, Sonja Kovalevskys Gata och Valfrid Palmgrens Gata.

Kontakt
Har du frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller detta informationsbrev, kontakta Skanska Healthcare AB på telefon 010-448 74 77, eller via e-post: nks.bygg@skanska.se

>