Kulvert under Solnavägen

I februari 2017 startade byggnationen av en kulvert under Solnavägen. Kulverten blir en länk mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den kopplar samman KI:s byggnad Biomedicum med forskningsbyggnaden som byggs inom Nya Karolinska Solna-projektet.

Kulverten byggs av Akademiska Hus AB, i samarbete med Stockholms läns landsting och hyresgästen Karolinska Institutet.

Arbetet med kulverten är indelat i etapper:

Etapp 1: 20 februari – juni 2017

Etapp 2: juni – oktober 2017

Etapp 3: oktober – januari 2018.

Varje etapp innehåller följande arbeten: trafikomläggning, schaktning och bergsprängning, spontarbeten, betongarbeten, återfyllning och återställning.

Vad händer just nu?
Under september pågår i huvudsak schakt- och bergsprängningsarbeten.

Sprängningsarbeten
Sprängning sker på fasta tider: klockan 09.30, 12.30 samt 15.30. Alla tider används inte för sprängning varje dag. Före sprängningen hörs en varningssignal som består av flera korta ljudsignaler. När sprängningen är klar hörs en lång ljudsignal. Sprängning sker inom 10 minuter efter angiven tidpunkt.  Vid respektive sprängtillfälle utförs ibland två sprängningar.

Att tänka på vid sprängningar:

Gå undan från fönster och dörrar som vetter mot sprängområdet. 

Utför inga arbeten med vibrationskänslig utrustning vid sprängningstillfället.

Prenumerera på informationsbrev
Vid varje månadsslut skickar Akademiska hus ett informationsbrev med där de berättar om nästkommande månads arbeten i projekten på Karolinska Institutets Campus Solna. Det innehåller även information om kulverten. För att prenumerera, kontakta: Torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se

>