Foto: Gary Fabbri

Foto: Gary Fabbri

Framtidens universitetssjukhus

Uppgiften för Karolinska Universitetssjukhuset, som tog emot de första patienterna i de nya byggnaderna i november 2016, är att bedriva den mest avancerade sjukvården för de svårast sjuka och skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten.

Patienten först
Ledordet i NKS-projektet är "patienten först" där patientens säkerhet och integritet  sätts i centrum. Patienterna kommer att möts av ett toppmodernt sjukhus där planering och utformning hela tiden har utgått från vad som kommer att bli bäst för dem. Till exempel kommer alla vårdrum att vara enkelrum med egen dusch och toalett, samt en extrasäng där anhöriga kan övernatta.

Till det nybyggda sjukhusets akutmottagning ska patienter komma via ambulans, helikopter eller via remiss från annan vårdgivare. Utöver det, får patienter som redan har en pågående kontakt med sjukhuset möjlighet att komma till dit direkt.

En viktig del av framtidsplanen
NKS är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län, den så kallade Framtidsplanen som ska leda till mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt i vården. En utveckling av vårdsystemet där den högspecialiserade vården på det nybyggda universitetssjukhuset kompletteras med utbyggda akutsjukhus och ökad specialistvård vid övriga sjukhus och närakuter. Fler e-hälsotjänster ska utvecklas för att underlätta för patienter och vårdgivare. Och olika vårdgivare ska i högre utsträckning samarbeta i nätverk runt patientens hälsa och medicinska behov. Läs mer om framtidens hälso- och sjukvård på www.sll.se/framtidsplanen

Läs mer om NKS - en del av framtidens hälso- och sjukvård här.

NKS kännetecknas av:

  • Tydligt fokus på patientens säkerhet och integritet
  • Trygga enkelrum (med egen dusch och toalett), med plats för anhöriga att övernatta
  • Minimera förflyttningar av patienten genom effektiva arbetssätt
  • God samverkan och smidiga flöden mellan olika enheter
  • Tydlig koppling mellan vård, forskning och utbildning för att utveckla vården
  • Ändamålsenlig miljö som underlättar läkningsprocessen och stimulerar både patienter och personal
  • Stort fokus på energieffektivitet och hållbarhet
  • Ett sjukhus i staden, i tiden och nära invånarna

 

Läs mer om pågående verksamhet på Karolinska.se

>