Nya Karolinska Solna i Almedalen 2017

I år medverkar Nya Karolinska Solna-projektet i Almedalen. Våra experter finns på plats för att svara på frågor och föra diskussioner kring vård, servicetjänster, konst och byggnation.

Den här sidan uppdateras löpande.

Seminarium 5 juli 2017 kl. 13.30–14.45, Wisby Strand Congress, lokal Viklau

Hur bidrar Nya Karolinska Solna till att svensk högspecialiserad sjukvård blir mer patientcentrerad och innovativ?

De första patienterna har flyttat in i Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna. NKS är ett av de största utvecklingsprojekten inom svensk vård. Har visionen om ett toppmodernt universitetssjukhus med förutsättningar att utveckla vård och forskning blivit verklighet?

Programpunkter och medverkande:

Visionen om framtidens universitetssjukhus - Irene Svenonius, finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting och Johan Bratt, chefläkare, Stockholms läns landsting.

Vision blir verklighet - Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset; Annika Tibell, medicinsk chef, Karolinska Universitetssjukhuset

Svensk sjukvård har påbörjat en spännande resa - Jörgen Nordenström, professor emeritus, Karolinska Institutet.

Patienten först – sjukvård i förändring - Andreas Ringman Uggla, produktionsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset; Michael Melin, patientflödeschef; Karolinska Universitetssjukhuset.

Nytänkande som ökar innovationskraften -  Annette Alkebo, tf innovationschef, Stockholms läns landsting; Stefan Vlachos, verksamhetschef, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset; Therese Sjöberg, innovationsledare, Karolinska Universitetssjukhuset.

Framtidens forskning bygger på samverkan - Jan Andersson, forskning- och innovationsdirektör, Stockholms läns landsting.

Moderator: Cecilia Garme. 

NKS-tältet, 2 juli – 6 juli, kl 10.00–18.00

Se utställning och modell över sjukhuset. Träffa representanter för NKS-projektet och verksamheten. Olika teman varje dag i tältet – se nedan. Adress: Strandvägen, plats 524 (se karta).
Karta NKS i Almedalen

Heta stolen i NKS-tältet

Måndag 3 juli kl. 16.00 – 16.30. Varför behövs nya arbetssätt i vården? 

Medverkande:  Andreas Ringman Uggla, produktionsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset; Johan Bratt, chefläkare, Stockholms läns landsting.

Tisdag 4 juli kl. 14.00 – 14.30. Varför behövs konst i vården?

Medverkande: Elisabeth Wengström, chef konstenheten, kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting; Inga-Lill Bäckström, ordförande, NKS Konstråd; Beata Bergius Axelsson, projektledare Tema Cancer, programkontoret, Karolinska Universitetssjukhuset

Teman

I år har varje dag i NKS-tältet ett tema, vilket betyder att ett ämne får extra fokus den dagen och sakkunniga inom det området finns på plats i tältet.

Söndag 2 juli. Högspecialiserad vård för gotlänningarna

Region Gotlands samarbetspartner och huvudleverantör av högspecialiserad vård är Karolinska Universitetssjukhuset. Avtal- och arbetsformen mellan Region Gotland och Karolinska syftar till att vårda patienterna i en gemensam vårdkedja. Förutom tillgång till högspecialiserad sjukvård säkerställer avtalet även framtida behov av samverkan kring kompetens och utvecklingsarbete samt vård på distans.
 
Kl. 16.00 – 17.00. Kom och träffa: Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland och Johan Bratt, chefläkare Stockholms läns landsting.

Under dagen finns Michael Melin, patientflödeschef för hjärtsviktsflödet, tema hjärta och kärl, Karolinska Universitetssjukhuset, på plats.

Måndag 3 juli. Nya arbetssätt

Vården på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att organiseras utifrån medicinska temaområden. Med temavården sätts patientens samlade medicinska behov ännu mer i centrum. En ny verksamhetsmodell införs. Modellen är byggd på värdebaserad vård där expertis samarbetar kring varje patient och följer med denne hela vägen genom vården. Nöjdare patienter med större inflytande, effektivare vård samt en smartare IT-användning är några av målen.

Kl.16.30 - 17.00. Kom och träffa: Andreas Ringman Uggla, produktionsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset; Johan Bratt, chefläkare, Stockholms läns landsting; Michael Melin, patientflödeschef för hjärtsviktsflödet, tema hjärta och kärl, Karolinska Universitetssjukhuset.

Tisdag 4 juli. Konst i NKS-projektet

I NKS-projektet görs den hittills största konstsatsningen för offentlig miljö i Sverige. Hur tillför konsten värde för patienter och vård?

Kl 11.00 - 12.00 samt 14.30 - 16.00. Kom och träffa: Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Onsdag 5 juli: Innovationer

Innovationer spelar en avgörande roll i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Karolinska Universitetssjukhuset bedriver ett strategiskt innovationsarbete som resulterar i nyskapande produkter, behandlingar, tjänster och arbetsmetoder.

Kl 15.00 - 16.00. Kom och träffa: Annette Alkebo, tf innovationschef, Stockholms läns landsting; Jan Andersson, forskning- och innovationsdirektör, Stockholms läns landsting; Stefan Vlacho, verksamhetschef, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset.

Torsdag 6 juli: Servicetjänster - robotar, redundans och rena lokaler

För att ge patienter den bästa vården måste så mycket som möjligt runt omkring fungera effektivt. Att hitta smarta och effektiva logistikösningar och servicetjänster har därför varit en viktig de i planeringen av NKS-projektet.

Kl 10.30 - 11.30 samt kl 14 - 15. Kom och träffa: Erik Josefsson, avtalscontroller FM, NKS Bygg, Stockholms läns landsting; Anna Boström, sitechef lokalvård, Coor; Nicholas Fernholm, logistikutvecklare, Coor; Maria Sonnerby, kommunikatör, Coor.

Programmet är ett samarrangemang mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset och Skanska.

 

>