Snabba fakta om NKS-projektet

Entréhallen med informationsdisk till höger och utgång mot Akademiska stråket i bakgrunden. 

- Nya Karolinska Solna-projektet är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län. Framtidsplanen för hälso- och sjukvården ska till 2018 resultera i att vårdutbudet ökar med 16 procent i Stockholms län.

- Det nya universitetssjukhuset kommer att bedriva högspecialiserad vård med ansvar för de patienter som är svårast sjuka och skadade.

- "Patienten alltid först" är projektets ledord. Det innebär att all planering av sjukhuset utgår ifrån vad som är bäst för patienten.

- Alla patienter får enkelrum, med egen dusch och toalett, och plats för en anhörig att övernatta.

- NKS planeras för att underlätta ett nära samarbete mellan vård, forskning och utbildning.

- Högt ställda miljökrav omfattar projektets alla led från planering och byggnation till vårdverksamheten och driften av det färdiga sjukhuset.

- Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen är ca 330 000 kvm och innehåller 630 vårdrum (enkelrum).

- Upp till 12 våningsplan, varav 1-2 källarplan med parkering, omklädningsrum, logistikutrymmen och godsmottagning. På taket finns en helikopterplatta med plats för två helikoptrar.

-  Antal vårdplatser för inlagda patienter:

* 550 vårdplatser i huvudbyggnaden (av dessa är 84 intensivvårdsplatser) 
* 79 vårdplatser i en separat behandlingsbyggnad.
* 85 vårdplatser i den befintliga Thorax-byggnaden (Ingår ej i NKS projektavtal.)

- Det blir dessutom ca: 90 dagvårdsplatser, 168 mottagningsrum, 36 operationssalar (varav tre s.k. hybridsalar), 66 pre-/postop platser, 8 strålbehandlingsrum (acceleratorer), samt goda utrymmen för avancerad bild- och funktionsverksamhet.

- Byggkostnaden är 14,5 miljarder kronor. (Ursprungligt OPS-avtal). En sammanställning av kostnader finns här.

- Byggtiden är 2010 – 2018.

- Det nya sjukhuset öppnade för de första patienterna under slutet av 2016. Hela byggprojektet färdigställdes i december 2017.

- Stockholms läns landsting är beställare och ägare.

- Skanska bygger och är totalentreprenör

>