Planering av Nya Karolinska Solna

De tidiga besluten, och de första stegen för att förverkliga NKS.

 • play

  Hur bidrar Nya Karolinska Solna till mer patientcentrerad och innovativ sjukvård?

  2017-07-06

  Inspelning från NKS-projektets seminarium i Almedalen 5 juli 2017: " Hur bidrar Nya Karolinska Solna till att svensk högspecialiserad sjukvård blir mer patientcentrerad och innovativ?”

 • play

  Robotar sköter logistiken

  2017-07-04

  För att ge patienter den bästa vården måste så mycket som möjligt runt omkring fungera effektivt. Att hitta smarta och effektiva logistikösningar har därför varit en viktig del i planeringen av Nya Karolinska Solna-projektet.

  Förarlösa robottruckar sköter jobbet med att leverera mat, tvätt och läkemedel samt hämta tillbaka använda kläder och avfall på det nybyggda universitetssjukhuset.

 • play

  Konsten i NKS-projektet

  2017-06-16

  Tre konstnärer, som står bakom några av de största konstverken i de nya sjukhusbyggnaderna, berättar om sina verk. Du får bland annat följa med till konstnären Kico Wigrens studio för att se hur han arbetar med verket ”Årsringar”.

  Inom NKS-projektet görs en av de största konstsatsningarna någonsin inom svensk offentlig miljö. Satsningen omfattar både byggnadsintegrerad konst som skapas specifikt för det nya sjukhuset, och färdiga verk som är flyttbara (till exempel målningar och skulpturer).

  Copyright:

  Kristall © Jesper Nyrén / Bildupphovsrätt 2017

  Picta Hortum © Anna Berglund / Bildupphovsrätt 2017

  Årsringar © Kristofer Wigren / Bildupphovsrätt 2017

  Tip of an iceberg © Bigert & Bergström / Bildupphovsrätt 2017

  Without Boundaries © Fredrika Linder / Bildupphovsrätt 2017

 • play

  Magnetkamera lyfts in i sjukhusbyggnaden

  2017-04-24

  I Nya Karolinska Solna-projektet installerades tre magnetkameror (MR-kameror) under våren 2017.  Sjukhusbyggnaden är designad så att en del av fasaden kan öppnas för att lyfta in tung medicinteknisk utrustning. Här kan du se hur det gick till när en sju ton tung MR-kamera lyftes på plats och rullades in i byggnaden.

 • play

  Vilken roll spelar NKS-projektet för framtida forskningsgenombrott och utvecklingen av svensk life science?

  2016-12-20

  Film från Nya Karolinska Solna-projektets seminarium ”Vilken roll spelar NKS-projektet för framtida forskningsgenombrott och utvecklingen av svensk life science?” den 16 december 2016.

  Medverkande: Peter Carpelan, forskningslandstingsråd, Stockholms läns landsting; Jan Andersson, forskning- och innovationsdirektör, Stockholms läns landsting; Ylva Williams, VD, Stockholms Science City; Paul Beatus, VD, H2 Health Hub; Jan-Inge Henter, FoU-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset; Maria Eriksdotter, professor, prefekt, ledamot FoUU-kommittén, Karolinska Institutet; Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, Karolinska Institutet; Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset; Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor, Karolinska Institutet. Moderator: Cecilia Garme.

 • play

  Barn namnger robotar

  2016-09-23

  De 29 robottruckar, som ska transportera till exempel patientmat, kläder och läkemedel i Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader, har fått sina namn genom en tävling där barn upp till 12 år fått lämna in namnförslag. Några av barnen fick chansen att komma till det nya sjukhusets teknikbyggnad, där robotarna har sin bas, för att träffa "sin" robot. Reporter: Erik Berglund, SLL.

 • play

  Hur kan det största utvecklingsprojektet inom svensk sjukvård lyfta life science och ökad tillväxt?

  2016-07-07

  Framtida forskningsgenombrott och innovationer med betydelse för svensk life science stod i fokus under NKS-projektets seminarium i Almedalen den 5 juli 2016. Här kan du se seminariet i efterhand.

 • play

  Transporter, kommunikation och logistik

  2016-05-04

  Nya Karolinska Solna-projektet kännetecknas av ett tydligt fokus på patientens säkerhet och trygghet. Vid det nybyggda universitetssjukhuset kommer de svårast sjuka och skadade patienterna att tas om hand. Det ställer höga krav på allt från arkitektur, logistik och teknisk utrustning till planeringen av vården. Filmen ger en inblick i hur byggnaderna är planerade och beskriver transporter, kommunikation och logistik.

 • play

  Lär dig hur du använder NKS-appen

  2015-11-23

  Appen är fylld med information om NKS-projektet för dig som vill lära dig mer. Du kan ta en virtuell rundtur och använda de olika hotspotsen för att ta reda på fler detaljer. Den här filmen visar hur du använder appen.

 • play

  Visning av de fyra första konstverken

  2015-11-13

  Torsdagen den 12 november genomfördes en visning av de fyra första konstverken inne på det nya universitetssjukhuset. Följande kostnärer och konstverk visades: Astrid Krogh, Skylight, Jesper Nyrén, Kristall, Fredrika Linder, Without Boundaries och Anna Berglund, Picta Hortum.

 • play

  Välkommen till en rundvandring på NKS

  2015-10-01

  För att möta upp det stora intresse som finns av att besöka Nya Karolinska Solna-projektet har vi tagit fram en filmad visning från bygget. Filmen ger er en inblick i hur ett vårdrum och en vårdavdelning kommer att se ut på det nya universitetssjukhuset.

 • play

  Förhandstitt på fem konstverk

  2015-03-05

  Här visas några av konstverken som kommer att finnas på det nybyggda sjukhuset.

 • play

  NKS Öppet hus

  2015-03-03

  Den 30 augusti 2014 var det öppet hus  på Nya Karolinska Solnas byggarbetsplats. Strax över 1500 nyfikna besökare tog chansen att se hur sjukuset växer fram.  

 • play

  Invigning av teknikbyggnaden

  2015-03-03

  En viktig milstolpe i NKS-projektet invigdes den 11 juni 2014.

 • play

  Halvtid i NKS-projektet

  2015-03-03

  Filmen visar det arrangemang som anordnas den 17 december 2013 med anledning av att NKS-projektet nått halvtid.

 • play

  Presentationsfilm NKS

  2014-08-12

  Denna film presenterar Nya Karolinska Solna-projektet från början fram till våren 2014. I filmen möter vi olika nyckelpersoner i projektet och ser hur NKS växer fram. Medverkande i filmen presenteras med de roller de hade när filmen producerades våren 2014 och rollerna kan ha ändrats sedan dess.

 • play

  Det första konstverket på NKS

  2013-10-08

  Fredagen den 30 augusti 2013 invigdes den första konstnärliga gestaltningen på Nya Karolinska Solna - en kakelmosaik på 340 kvm skapad av Kristoffer Zetterstrand. Konstverket med titeln Ager Medicinae, eller "det medicinska landskapet" visar den medicinska utvecklingen i tidsaxel.

 • play

  En traumapatient på NKS

  2013-08-21

  En film som visar hur framtidens traumapatient kan tas om hand på Nya Karolinska Solna.

 • play

  NKS Öppet hus

  2013-06-04

  Lördagen den 18 maj 2013 hölls ett Öppet hus på Nya Karolinska Solnas byggarbetsplats för allmänheten. Under dagen strömmade så många som cirka 1 000 nyfikna personer in på byggarbetsplatsen.

 • play

  3D-film om Nya Karolinska Solna

  2012-01-30

  Här kan du se hur det framtida Nya Karolinska Solna kommer att se ut, med animerade 3D-miljöer interiört och exteriört. Filmen är producerad av Animech och delar av bildmaterialet är framtaget av White Tengbom Team.

 • play

  Följ bygget av Nya Karolinska Solna

  2011-09-12 Längd: 5:08 minuter

  Byggnationen av Nya Karolinska Solna startade sommaren 2010. Följ Skanskas arbete på byggsajten under det första året.

 • play

  Nya Karolinska Solnas betydelse för forskning och life science

  2011-07-06

  Vad kommer Nya Karolinska Solna att innebära för utvecklingen av medicinsk forskning och life science i Sverige?

 • play

  Första spadtaget för Nya Karolinska Solna

  2010-09-08

  Första spadtagsceremonin den 3 september 2010 för Nya Karolinska Solna.

 • play

  En virtuell beskrivning av Nya Karolinska Solna

  2010-05-04 Längd: 1:04

  Sjukhusanläggningen är utformad av White Tengbom Team arkitekter och är en utveckling av den grunddesign som formgavs av White arkitekter 2006, kallad Forum Karolinska.

 • play

  Presentation of the New Karolinska Solna University Hospital

  2010-03-29 Längd: 5:06

  Presentation of the new university hospital, with participation from AstraZeneca, GE Healthcare, Invest in Sweden Agency (ISA) as well as representatives from the Stockholm County Council and the New Karolinska Solna University Hospital Administration.

 • play

  Riksstämman 2009

  2009-11-27 Längd: 6:49

  Ett reportage från Riksstämman 2009, på Stockholmsmässan i Älvsjö 25-27 november. Nya Karolinska Solna presenterades i en rad seminarier. Medverkar gör Landstingsdirektör Mona Boström såväl som representanter för Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Elekta, AstraZeneca, GE Healthcare, och flera därtill... Elva seminarier och många kontakter.

 • play

  Projektstatus november 2009

  2009-11-02 Längd: 4:00

  Besluten, processen, och förvaltningen som skapar Nya Karolinska Solna: "Nu börjar det hända saker" Lägesrapport i november 2009.

 • play

  Intervju om visionen

  2009-05-11 Längd: 2:46

  Inför Stockholms läns landstings chefsmöte, våren 2009, intervjuade Staffan Dopping förvaltningsdirektören för NKS. Lennart Persson berättar om visionen för NKS.

 • play

  NKS presentationsfilm

  2009-02-25 Längd: 3:15

  En presention av NKS som en del av Hagastaden.

 • play

  Start på OPS-upphandling av nya sjukhuset

  2008-10-03 Längd: 5:08

  I oktober 2008 hölls ett informationsmöte för dem som var intresserade av att delta i upphandlingen av skapandet av NKS. Mötet hölls på Arlanda och samlade ett stort antal svenska och internationella aktörer.

 • play

  Planering av Nya Karolinska Solna

  2007-12-01 Längd: 4:05

  De tidiga besluten, och de första stegen för att förverkliga NKS.

>