Konsten på det nya sjukhuset

Landstingets kulturförvaltning driver arbetet med konsten inom Nya Karolinska Solna-projektet, det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige.

Foto av konstverket PulsVerket "Puls" i entrén på Eugeniavägen 23. Konstnär: David Svensson.  Foto: Fredrik Sweger.

Satsningen omfattar både byggnadsintegrerad konst som skapas specifikt för det nya sjukhuset, och färdiga verk som är flyttbara (till exempel målningar och skulpturer). Konsten kommer att finnas överallt: ute och inne; i personalutrymmen och vårdmiljöer; i entréer och väntrum. Konsten på det nya sjukhuset ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö för sjukhuset som helhet. Den är även en viktig del i att skapa en bra vårdmiljö.

På senare tid har det gjorts vetenskapliga studier som visar att konst kan ha en positiv inverkan på rehabilitering och andra vårdprocesser. Men konsten måste också få vara just konst, och tillföra en humanistisk, estetisk och poetisk dimension till omgivningen.

Människan i centrum
Den röda tråden i konstarbetet inom projektet är att sätta människan i centrum, såväl patienter som deras anhöriga. Konsten kommer också att bidra positivt till personalens arbetsmiljö.

Konstsatsningen inom NKS-projektet är i full gång och flera av konstverken går nu att se i den del av sjukhuset som öppnat. Övriga konstnärer arbetar för full med att färdigställa sina verk och de installeras vartefter de olika byggetapperna blir klara. Konsten måste ta hänsyn till, och fungera i samklang med verksamheten. Stor vikt läggs därför vid samordningen mellan projektering, byggande och förvaltning.

Konstprogram
En projektgrupp med representanter från kulturförvaltningen har ansvarat för att ta fram riktlinjer för konsten på det nya sjukhuset. Till grund för arbetet ligger ett konstprogram som är framtaget av kulturförvaltningen i samarbete med representanter för vården och arkitekter inom byggprojektet. Syftet med konstprogrammet är att ha tydliga gemensamma mål med konstarbetet.

I korthet anknyter arbetet med konsten till målen för byggprojektet i sin helhet: vara effektivt och bidra till ny kunskap, skapa attraktiva och mänskliga miljöer, utnyttja resurser optimalt, tillåta kontinuerlig verksamhetsutveckling, få en prioriterad och tydlig roll i staden samt ha ett hållbarhetsperspektiv. Vill du veta mer kan du ladda ner Konstprogrammet för Nya Karolinska Solna-projektet. Följ konstarbetet via den separata webbplatsen: Konsten på Nya Karolinska Solna.

Kulturförvaltningen har tagit fram en webbaserad cv-databas Konstnärsbasen, http://konstnarsbasen.kun.sll.se, genom vilken konstnärer enkelt kan anmäla intresse för gestaltningsuppdrag inom landstinget och få information om kommande uppdrag. Ytterligare information finns på kulturförvaltningens webbplats http://www.kultur.sll.se.

Information och kontakt:
Cecilia von Schantz
Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting
E-post: cecilia.vonschantz@sll.se
Telefon: 08-123 37 864

>