Enkelrum ger renare vård

IVA-avdelningar med enkelrum bidrar till färre vårdrelaterade infektioner. Det visar en kanadensisk studie, baserad på data från över 19 000 patientinläggningar.

Det är forskaren Dana Teltsch på McGil University, Quebec, som lett denna studie på intensivvårdsavdelningarna på två universitetssjukhus i Montreal under åren 2000-2005. De båda avdelningarna har varit jämförbara eftersom de har många gemensamma nämnare och har haft snarlika patientsäkerhetsrutiner. Den stora skillnaden är att den ena avdelningen gjordes om till enbart enkelrum år 2002.

Tidigare studier har inte kunnat bekräfta studiens resultat med enkelrummets stora fördelar, då man främst fokuserat på spridning av enstaka bakterie- stammar. På avdelningen med enkelrum visade sig risken för att få en infektion vara hela 52 procent lägre än på sjukhuset med flerbäddssalar och vårdtiderna förkortades med hela tio procent när patienterna hölls isolerade i egna rum.

För fördjupning, klicka här och läs hela artikeln publicerad av Reuters.

>