Är NKS tillräckligt stort för att möta framtidens behov?

NKS ska inte ensamt lösa framtidens vårdbehov i Stockholms län utan ingår i landstingets satsning på att bygga ut vården i alla delar av Stockholms län. NKS blir en del av det framtida vårdsystem som bygger på att alla delar i systemet samverkar med varandra. Den krävande och högspecialiserade vården på det nybyggda universitetssjukhuset kompletteras med utbyggda akutsjukhus och specialistvård utanför akutsjukhusen.


I takt med att specialistvården etableras utanför akutsjukvården ska fler patienter få sin vård utanför de stora akutsjukhusen. De stora akutsjukhusen i Stockholms län renodlar och förstärker sina verksamheter för att ge vård till de patienter som behöver resurser som enbart akutsjukhusen har. Patienter med akuta behov av mindre allvarlig karaktär kommer att kunna vända sig till andra vårdgivare för att få snabbare och enklare vård.

>