Hur stort blir det nya universitetssjukhuset?


Antal vårdplatser för inlagda patienter:

  • 550 vårdplatser i huvudbyggnaden (av dessa är 84 intensivvårdsplatser).
  • 79 vårdplatser i en separat behandlingsbyggnad.
  • 85 vårdplatser i den befintliga Thorax-byggnaden (Ingår ej i NKS projektavtal.)
Utöver detta tillkommer dagvårdsplatser.
 

 Nybyggnationen omfattar en yta om cirka 330 000 kvm och innehåller:

• 629 vårdrum (enkelrum)
• 90 dagvårdsplatser
• 36 operationssalar
• 66 pre-/postop rum
• 8 strålbehandlingsrum (acceleratorer)
• 168 mottagningsrum
• Goda utrymmen för avancerad bild- och funktionsverksamhet; dessa finns på flera ställen i sjukhuset för att minska antalet förflyttningar av patienter.

 
>