När öppnar det nya sjukhuset?

Sjukhuset öppnade för de första patienterna i november 2016. Nybyggnationen färdigställdes i december 2018 och inflyttningen fortsätter under 2018.

TIDPLAN FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE AV SJUKHUSET

Byggnad

Klart

1. Parkeringshus

December 2012

2. Teknikbyggnad

Maj 2014

3. Sjukhus del 1

Start av verksamhet 2016

4. Parkeringsgarage

Juli 2016

5. Forskningsbyggnad

September 2017

6. Sjukhus del 2

Oktober 2017

7. Behandlingsbyggnad

December 2017

>