Sjukhuset byggs i så kallad offentlig-privat samverkan (OPS). Vad betyder det?

Offentlig Privat Samverkan (OPS) är en upphandlingsform för stora infrastrukturprojekt. Grunden är ett långsiktigt avtal mellan den offentliga sektorn som beställare och en privat part som utförare där den privata partnern tar ett helhetsansvar för såväl projektering, byggprocess som drift och underhåll. Fördelen med en OPS-lösning är att tid och kostnader för projektet kan styras hårdare så att de hålls i förhållande till ingånget avtal.

Nya Karolinska Solna (NKS) är det första större exemplet på en OPS-lösning i Sverige. Projektavtalet är tecknat av Stockholms läns landsting och projektbolaget Swedish Hospital Partners som ägs av Skanska och Innisfree. Priset är fast för byggfasen (2010-2017) vilket gör att riskerna för ökade kostnader, till övervägande delen, tas av det byggande projektbolaget Swedish Hospital Partners.

Klicka här för att läsa mer om Projektavtalet (PDF).

>