Vilka delar flyttar in först?

 

Verksamheter i Thoraxhuset flyttade till nya sjukhusbyggnaden den 20 november 2016 . Delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, inklusive barnakuten, flyttade den 27 november 2016. Det är byggnadens två östra huskroppar som nu är i drift.

Tema Reparativ medicin, som bland annat innefattar traumavård, kommer placeras på flera ställen i sjukhuset. Tema Neuro och tema Inflammation placeras huvudsakligen i de mellersta huskropparna. I huset närmast Solnavägen blir det mottagningar och dagvård. I behandlingsbyggnaden, som färstigställs 2018, kommer större delen av tema Cancer att vara.

 

 

 

 

>