Ska nuvarande Karolinska Universitetssjukhuset i Solna rivas?

De flesta byggnaderna på Karolinska sjukhusområdet kommer att vara kvar, men kommer inte ingå i det nya universitetssjukhuset. Thorax-byggnaden, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och labb-kvarteren kommer integreras i det nya sjukhuset. Vad som sker med övriga byggnader på sikt ska utredas. Nuvarande huvudbyggnaden samt Eugeniahemmet är byggnadsminnen och ska bevaras som byggnader. I området kommer andra typer av verksamheter att finnas. Det kan t.ex. bli bostäder, kontor eller forskning.

 

>