Vad innebär det att NKS planeras att bli ett flexibelt sjukhus?

Planeringen för NKS tar höjd för att det i framtiden kan uppstå behov av att förändra lokalerna.


Byggnaderna ska snabbt kunna förändras i takt med att nya forskningsrön, behandlingsmetoder, arbetssätt eller ny teknik ställer nya krav. Flexibla byggnader gör det möjligt att erbjuda patienterna första klassens vård även över tid. Ny utrustning kan snabbt installeras och börja användas. Dessutom kan lokalerna byggas om när ny teknik eller nya arbetsmetoder kräver det.

>