Vad kostar Nya Karolinska Solna att bygga?

Sjukhusets byggkostnad, för det ursprungliga OPS-avtalet, är ett fast pris på 14,5 miljarder kronor (i löpande penningvärde under byggåren 2010-2017). I det beloppet ingår arkitektur och teknisk projektering, alla byggkostnader (t.ex. personal, material, transporter, byggutrustning, energi etc.), riskkostnader, administration och vinst. Finansieringskostnader tillkommer. Under byggtiden till och med år 2017 betalar landstinget cirka hälften av dessa 14,5 miljarder kronor.

Från 2017 och under hela avtalstiden (till 2040) betalar landstinget ett årligt vederlag på cirka 1,6 miljarder kronor (2010 års penningvärde) till projektbolaget. Detta täcker in byggkostnader, finansiering, risköverföring, drift, underhåll och tjänster.

Läs mer om avtal, tidplan och kostnader här

Läs ekonomiska fakta om projektavtalet här.

>