Varför bygger Stockholms läns landsting ett nytt universitetssjukhus?

Stockholms län är en region som växer i snabb takt. Från 2010 till 2020 beräknas befolkningen ha ökat med 350 000 personer. Antalet barn och äldre ökar snabbare än andra åldersgrupper, dessutom fortsätter invånarnas livslängd att öka. Detta ställer nya krav på vården.

För att kunna erbjuda modern vård som uppfyller patienternas förväntningar och för att möta framtidens vårdbehov har landstinget beslutat om en av de största satsningar på vården någonsin. Framtidsplanen för hälso- och sjukvården ska till 2018 resultera i att vårdutbudet ökar med 16 procent, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Nya Karolinska Solna är en central del i denna satsning.

>