Varför får alla patienter enkelrum?

Förutom högre integritet och avskildhet för patienten är enkelrum är den viktigaste åtgärden för att minska vårdrelaterade infektioner, läkemedelsförväxlingar och antalet förflyttningar. I enkelrummet kan patienten få vård och ha ostörda samtal med vårdpersonalen vilket ökar känslan av trygghet.

Rummens utformning och storlek skapar också förutsättningar för vårdpersonalen att arbeta i team direkt hos patienten. Enkelrummet ger möjlighet för forskare och studenter att besöka patienter på rummet. På så sätt bidrar enkelrummen även till att det blir lättare för utbildning, forskning och vård att samarbeta tätt.

>