Vem beslutar om ett nytt sjukhus?

I Sverige är det landstingen som har ansvar för sjukvården och ytterst är det landstingsfullmäktige i Stockholms län som beslutar om ett nytt sjukhus ska byggas. För att ett så stort projekt som NKS ska kunna genomföras krävs dock att även andra instanser fattar beslut. Till exempel är det viktigt att Stockholms stad och Solna stad är överens om planfrågorna och att Länsstyrelsen ger nödvändiga tillstånd t.ex. för helikoptertrafiken.

>