Vilket uppdrag har ett universitetssjukhus?

Ett universitetssjukhus ska bedriva högspecialiserad och specialiserad vård i samverkan med övrig vård inom en region, d.v.s. vårdcentraler, närakuter, akutsjukhus och andra sjukhus. Det ansvarar också för att tillhandahålla utbildning och forskning i samarbete med medicinska universitet och vårdhögskolor. Ett universitetssjukhus kan även ta emot patienter från andra delar av landet eller från andra länder.

>