Kontakta NKS

Vänligen observera att nedanstående kontaktuppgifter gäller NKS Bygg (beställarorganisationen för sjukhusbyggnationen) och inte det driftsatta sjukhuset.

För adressuppgifter till Karolinska Universitetssjukhuset (inklusive den nya sjukhusbyggnaden i Solna) hänvisar vi till Karolinska Universitetssjukhusets webbplats:
http://karolinska.se/om-oss/kontakta-oss/Adress
:
NKS Bygg, Landstingsstyrelsens förvaltning 
Stockholms läns landsting
Box 225 50, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-123 147 00  kl. 08-17 helgfria vardagar

Besöksadress
:
Östgötagatan 12, 8 trappor.

Faktureringsadress:
Stockholms läns landsting
Nya Karolinska Solna
Ref. 2710
Box 122 57
102 26 Stockholm

Organisationsnummer: 232100-0016

E-post Registrator: registrator.nks@sll.se 
(för begäran av allmän handling)

E-post Kontaktbrevlåda: kontakta.nks.lsf@sll.se
(för frågor och synpunkter)

  • Presstjänst Karolinska Universitetssjukhuset

    Karolinska Universitetssjukhuset
    Presstjänst vardagar 08.00 – 20.00
    Tel: 08-517 740 10

>