IKT-försörjning

IKT (informations- och kommunikationsteknik) till Nya Karolinska Solna-projektet ska hålla en i internationell jämförelse modern och hög standard med avseende på infrastruktur, system, applikationer och utrustning.

IKT ingår inte i NKS-projektavtal för utformning, byggnation, finansiering och drift av det nya sjukhuset utan upphandlas separat. Merparten av utrustningen nyanskaffas.

Ledord vid anskaffningar inom IKT-försörjningen är mobilitet, säkerhet, flexibilitet, samverkan och robusthet.

Försörjningsområden
Behovet inom ramen för IKT-försörjningen omfattar preliminärt följande leveransområden:

• IKT-infrastruktur (fast nätverk, trådlöst nätverk, datahallar, leveranssamordning)
• Audiovisuell kommunikation
• Patientkallelsesystem
• Klientplattform
• Drifts- och övervakningslösning
• Utskriftslösning
• Användarutrustning
• Patientnära skanning och spårning
• Samverkanstjänst
• System för meddelandeförmedling
• Digital mediadistribution *
• Patientankomst (självincheck)

* Leveransområdena Patientterminal och TV-distributionstjänst ersätts av leveransområdet Digital mediadistribution.

Upphandling av IKT-infrastruktur klar
Landstingsstyrelsen fattade den 19 november 2013 beslut om tilldelning i upphandlingen av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna.
I beslutet tilldelades Hewlett-Packard Sverige AB kontraktet. Avtal tecknades den 2 december 2013.

Upphandlingen genomfördes som en konkurrenspräglad dialog och omfattar leverans av fast och trådlöst nätverk, leveranssamordning och datahallar.
Länk till nyhetstext

Upphandling av Patientkallelsesystem klar
Landstingsstyrelsen fattade den 10 februari 2014 beslut om tilldelning i upphandlingen av Patientkallelsesystem till Nya Karolinska Solna.
I beslutet tilldelades AMAB, Allen Myrin AB kontraktet. Avtal tecknades den 4 mars 2014.

Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande och omfattar leverans samt support och underhåll av patientkallelsesystem.
Länk till nyhetstext

Upphandling av Audiovisuell kommunikation klar
Landstingsstyrelsen fattade den 17 juni 2014 beslut om tilldelning i upphandlingen av Audiovisuell kommunikation till Nya Karolinska Solna och leverans till SLLs förvaltningar och bolag. I beslutet tilldelades Atea Sverige AB kontraktet. Avtal tecknades den 30 juni 2014.

Upphandlingen genomfördes som ett selektivt förfarande och omfattar audiovisuella kommunikationslösningar i form av olika tekniska produkter, funktions-lösningar och tjänster samt drift och support för hela eller delar av de upphandlade produkt- och funktionslösningarna till Nya Karolinska Solna. Upphandlingen inkluderade även ett ramavtal avseende audiovisuella kommunikationslösningar till SLL:s förvaltningar och bolag.
Länk till nyhetstext

Upphandling av System för meddelandeförmedling klar
Landstingsstyrelsen fattade den 19 maj 2014 beslut om tilldelning i upphandlingen av System för meddelandeförmedling till Nya Karolinska Solna. I beslutet tilldelades Ascom Sweden AB kontraktet. Avtal tecknades den 18 juni 2014.

Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande och omfattar leverans samt support och underhåll av system för meddelandeförmedling med option på särskild funktionalitet.
Länk till nyhetstext

Upphandling av Digital Mediadistribution klar
Landstingsstyrelsen fattade den 3 juni 2015 beslut om tilldelning i upphandlingen av Digital Mediadistribution till Nya Karolinska Solna Ramavtal till SLL. I beslutet tilldelades AMAB, Allen Myrin AB kontraktet. Avtal tecknades den 18 juni 2015.

Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande och omfattar leverans och support- och underhållstjänster av central DMD-infrastruktur till NKS. Upphandlingen omfattar även ett Ramavtal avseende leverans av Digital Mediadistribution till SLL, med möjlighet att avropa vissa närmare angivna support- och underhållstjänster.
Länk till nyhetstext

Patientnära scanning
En marknadsundersökning kring Patientnära scanning till Nya Karolinska Solna (NKS) har genomförts.

Övriga försörjningsområden
SLL har påbörjat internt arbete med Klientplattform, Drifts- och övervakningslösning, Samverkanstjänst, Utskriftslösning samt försörjning av Användarutrustning.

Övriga anskaffningar kommer att genomföras under åren 2013-2017, under förutsättning av erforderliga beslut.

Kontakt:
Projektägare IKT
Thomas Wedegren
E-post: thomas.wedegren@sll.se

Projektledare Karolinska Universitetssjukhuset
Christer Nilsson
E-post: christer.e.nilsson@sll.se

>