Inredning

Inredningen till Nya Karolinska Solna-projektet ingår inte i OPS-avtalet (Offentlig Privat Samverkan) utan upphandlas separat. Nyréns Arkitektkontor har haft uppdraget som inredningsarkitekt för det nybyggda universitetssjukhuset. I uppdraget ingick att ta fram ett inredningskoncept för möbler, textilier och miljöbelysning, som sedan ska ligga till grund för inköp av inredningen.

Flexibilitet och generalitet har varit nyckelbegrepp vid planering och design av såväl huset som inredningen för att vara väl rustade inför framtida förändringar och verksamheter. Gestaltningsstrategin har varit styrande för val av inredningsmaterial- och kulörer.

Landstinget har tillsammans med sakkunnig personal, fackliga företrädare, patientgrupper och handikapporganisationer haft en hög ambition i en arkitektledd process med målsättning att ge ett stort värde till den framtida miljön inom sjukhuset när det gäller brukbarhet, hållbarhet över tid och en sammanhållen gestaltad miljö. De olika brukargrupperna har samlats, diskuterat och värderat inredningen vid sex olika workshops.

Workshoparna har avhandlat behov och krav i:

  • Administrativa arbetsplatser, expeditioner
  • Personalmiljöer; grupprum, konferens och pausrum
  • Vårdmiljöer; patientrum, behandlingsrum, väntrum och dag- och anhörigrum
  • Huvudentré, publika miljöer
  • Lärandemiljöer
  • Barnmiljöer

Många aspekter har vägts samman för att skapa ett universitetssjukhus i framkant för högteknologisk sjukvård av de svårast sjuka och skadade patienterna. 

Projektmålen har också varit styrande vid utformning av inredning och medfört att anpassning till husets utformning och funktionalitet har skett. Detta för att få ett gemensamt enhetligt helhetsintryck, även när lokalernas användningsområde skiftar. Uppdragets komplexitet kräver en sammanhållen gestaltningsidé med balans i formgivning och högt ställda kvalitetskrav för lång och säker hållbarhet. Fokus har främst varit på vårdhygien och patientsäkerhet. Så långt möjligt används naturliga material med ytskiktsbehandling som tål föreskrivna rengöringsmedel och metoder i vårdmiljöer. Utformningen av inredning måste i alla detaljer stödja en hygienisk och patientsäker miljö.

Inredningsprojekteringen och valet av produkter ska leda till en god funktionell och estetiskt utformad arbetsmiljö för sjukhusets personal.
Inredningens utformning ska också främja orienterbarhet och vara användarvänliga för både personal, patienter och besökare.

Upphandlingspaket

Trolig upphandlingsform

Ungefärlig annonsering

Paket 1 - Omklädningsskåp - Alla faser

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 2 - Arbetsstolar - Fas 4

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 3 - Vårdmiljöer - Fas 4

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 4 - Kontorsmiljöer - Fas 4

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 4B - Manöverbord fas 4

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 5 - Värdefackskåp - alla faser

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 6 - Förskola - Fas 4

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Utgått

Paket 7 - Väntrum/Lounger + Anhörig/visningsrum - Fas 4

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 9 - Arbetsstolar - Fas 6

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 10 A - Kontor, skrivbord, skärmar och stolar - Fas 6 (Adminmiljöer - Fas 6)

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 10 B - Kontor, förvaring - Fas 6 (Adminmiljöer - Fas 6)

Förnyad konkurrensutsättning Kommentus avtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 10 C - Kontor, personalmiljöer - Fas 6 (Adminmiljöer - Fas 6)

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 10 D - Kontor, konferensmiljöer - Fas 6 (Adminmiljöer - Fas 6)

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 11 - Väntrum /lounger /studentmiljöer - Fas 6

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtalet "Möbler 2013"

Klar

Paket 12 - Arbetsstolar  - Fas 5 och 5B

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 13 - Vårdmiljö - Fas 5

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 14 - Kontorsmiljöer skrivbord - Fas 5 och 5B

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 14B - Manöverbord - Fas 5 (Fas 5)

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 14C - Kontorsmiljöer förvaring - Fas 5B och 5 

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtalet "Möbler 2013"

Klar

Paket 14D - Konferensmiljöer - Fas 5B och 5

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtalet "Möbler 2013"

Klar

Paket 14E - Personalmiljöer - Fas 5B och 5

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtalet "Möbler 2013"

Klar

Paket 15 - Värdeskåp - Fas 5 och 5B

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 16 - Väntrum/Lounger - Fas 5 och 5B

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 17 - Belysningsarmaturer

Öppen upphandling

Utgått

Paket 18 - Tillverkning av specialsnickerier till huvudentré (Specialritade Entrémöbler)

Selektivt upphandling

Klar

Paket 20 - Värde- och omklädningsskåp FAS 6

Förnyad konkurrensutsättning Kommentusavtal "Möbler 2013"

Klar

Paket 8 Anhörigsäng

Öppen upphandling

Klar

Paket 8 Joursäng

Riktad direktupphandling

Klar

Paket 8 Våningssäng+ sänggavlar

Riktad direktupphandling

Klar

Paket 24 Möbler till restauranger

 

Klar

Paket 25 Snickerier till restauranger

 

Klar

 

Förtydligande: Byggfas 6 kommer före byggfaserna 5 och 5B. Upphandlingspaketen ovan står därför inte i en kronologisk ordning.


Kontakt
Gunda Höckenström
Projektledare Inredning
E-post: gunda.hockenstrom@sll.se
Tel: 070-168 40 76

Kontakt upphandling
upphandling@sll.se

>