Medicinteknisk utrustning (MTU)

Den medicintekniska utrustningen till Nya Karolinska Solna-projektet ingår inte i OPS-avtalet (Offentlig Privat Samverkan) för utformning, byggnation, finansiering och drift av det nya sjukhuset utan upphandlas separat. Majoriteten av utrustningen kommer att nyanskaffas, övriga delar kommer att överflyttas från befintlig verksamhet. Tidplanen för upphandlingarna kommer till del att vara styrd av tidplanen för byggnationen av sjukhuset. 

Alla upphandlingar annonseras på www.e-avrop.com vilken är den officiella annonseringsplatsen.Upphandlingsprojekt MTU

Status Mer information
- Bild och funktion Avslutad Läs mer om projektet
- Bild- och funktionsförsörjning som stöd för optimering av vårdflöden Avslutad Läs mer om projektet
- Takhängd utrustning Avslutad Läs mer om projektet
- Operation Avslutad Läs mer om projektet
- Sterilteknik Avslutad Läs mer om projektet
- Tryckkammare (multiplace-kammare) Avslutad Läs mer om projektet
- Sjukhusövergripande medicintekniska system Avslutad Läs mer om projektet
- Strålbehandling Avslutad Läs mer om projektet
- Cyklotron- och Radiokemiförsörjning Avslutad Läs mer om projektet
- Övrig viktig utrustning Pågår  Läs mer om projektet

 

Kontakt
Anna-Karin Ahnell
Upphandlingsansvarig MTU
Tel: 073-745 49 37
anna-karin.ahnell@sll.se

>