Bild och funktion

Illustration över ett MR-rum i framtida NKS. White Tengbom Team.

Upphandlingen Bild och funktionsutrustning är nu klar. Följande produktområden omfattas:

• MR
• PET-MR
• CT
• PET-CT
• SPECT-CT
• Angio
• Genomlysning
• Skelett- och lungröntgen
• C-bågar
• Mobil röntgenutrustning
• Ultraljud

Upphandlingen startade den 2 oktober 2012 och genomfördes som en konkurrenspräglad dialog. Tilldelningsbeslut fattades i Landstingsstyrelsen den 8 april 2014. Avtal tecknades med Philips AB.

Kontakt
upphandling@sll.se

 

>