Bild- och funktionsförsörjning som stöd för optimering av vårdflöden

Upphandlingsprojektet "Bild- och funktionsförsörjning till NKS som stöd för optimering av vårdflöden" är en s k innovationsvänlig upphandling och innefattar förbättring av resultatet i de tre vårdflödena "Akut hjärtsjukdom", "Stroke inklusive interventionsbehandling" samt "Avancerad cancer i bäckenet" samt viss därtill knuten utrustning och tjänster.

Utrustningen innefattar i huvudsak följande produkter uppdelat per vårdflöde:

Vårdflöde Produkt
Akut hjärtsjukdom 1 st MR-kamera
Stroke inklusive interventionsbehandling 3 st angiografiutrustningar
Avancerad cancer i bäckenet 1 st PET-CT


Upphandlingen Bild- och funktionsförsörjning som stöd för optimering av vårdflöden är nu klar. Upphandlingen startade den 26 april 2013 och genomfördes som en konkurrenspräglad dialog. Tilldelningsbeslut fattades i Landstingsstyrelsen den 26 augusti 2014. Avtal tecknades med Siemens AB avseende vårdflödet akut hjärtsjukdom, med Philips AB avseende vårdflödet stroke inklusive interventionsbehandling samt med GE Healthcare Sweden AB avseende vårdflödet avancerad cancer i bäckenet.

Kontakt
upphandling@sll.se

>