Tryckkammare (multiplace-kammare)

Upphandling av tryckkammare (multiplace-kammare) till NKS klar
Upphandlingen startade den 7 maj 2013 och genomfördes som öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades i Landstingsstyrelsen den 8 oktober 2013.

Avtal tecknas med HAUX-Life-Support GmbH och omfattar en (1) multiplace-kammare till NKS.

Multiplace-kammaren kommer att användas för behandling av IVA-patienter på NKS vid exempelvis dykarsjuka, kolmonoxid- och brandröksförgiftningar samt svåra infektioner.

Kontakt
upphandling@sll.se

 

>