Operation

Illustration över ett framtida operationsrum på NKS. White Tengbom Team

Upphandlingsprojektet Operation innefattar preliminärt följande produktområden:

• Operationsbelysning med tillhörande kameror
• Integrationslösning till operationssalar inklusive bland annat bildvisare
• Operationsbord

Utredning, för att avgöra vad som ska upphandlas, pågår avseende bland annat följande utrustning:

• Navigator
• Sonder/Cavitron
• Laserutrustning
• Diatermiutrustning
• Endoskopistela

Upphandling av operationsbelysning med tillhörande kamera till NKS - Klar
Upphandling av operationsbelysning med tillhörande kamera annonserades den 3 oktober 2013 och genomfördes som öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades av landstingsdirektören den 15 januari 2014. Avtal tecknades med Maquet Nordic AB.

Upphandling av integrationslösning och tjänster till operationssalar på NKS - Klar
Upphandlingen av integrationslösning och tjänster till operationssalar annonserades den 24 april och genomfördes som öppet förfarande. Olympus Sverige AB får landstingets uppdrag att leverera och installera integrationslösning i operations- och hybridssalarna på NKS. Integrationslösningen ska stödja arbetet i den perioperativa processen och medverka till en förbättrad arbetsmiljö, bättre vårdkvalitet och ökad patientsäkerhet. Avtal tecknades 12 augusti 2014.

Upphandling av operationsbord till NKS - Klar
Upphandling av operationsbord annonserades den 4 november 2013 och genomfördes som öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades av landstingsdirektören den 29 april 2014. Avtal tecknades med MediRum i december 2014.

Upphandling av diatermiutrustning - Klar

Upphandling av diatermiutrustning annonserades den 23 mars 2016 och genomfördes som öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades den 24 augusti 2016. Avtal tecknades med Medtronic, område 1 och Kungshusen, område 2.

Upphandling av blodvärmare - Klar

Upphandling av blodvärmare annonserades den 29 januari 2015 och genomfördes som öppet förfarande. Upphandling till utrustningsgrupp C avbröts den 16 april 2015. Tilldelningsbeslut i utrustningsgrupp A, B och D fattades den 2015-04-16. Avtal tecknades den 2015-09-01 med Salubrious AB, GE-Healthcare AB och Vingmed AB.


Kontakt
upphandling@sll.se

>