Sjukhusövergripande medicintekniska system (SÖMTS)

Sedan sommaren 2013 har ett omfattande analys- och planeringsarbete genomförts som involverat mer än 85 personer från Karolinska och Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) inom SLL.

Upphandlingsprojektet Sjukhusövergripande medicintekniska system innefattar preliminärt följande produktområden:

• Paket 1: Patientmonitoreringssystem - Klar
• Paket 2: Infusionssystem - Klar
• Paket 3: Anestesiarbetsstationer - Klar
• Paket 4: Ventilatorer
- Invasiva vuxenventilatorer - Klar
- Invasiva barnventilatorer - Klar
- Invasiva neonatalventilatorer -Klar
- Non invasiva vuxenventilatorer - Klar
- nCPAP - Klar

Upphandling av patientmonitoreringssystem - Klar
Landstingsstyrelsen fattade den 1 december 2015 beslut om tilldelning i upphandlingen av patientmonitoreringssystem till NKS och Karolinska Universitetssjukhuset.
I beslutet tilldelades Philips AB kontraktet. Avtal tecknades den 16 december 2015.

Upphandlingen genomfördes som en konkurrenspräglad dialog och omfattar:

• Leverans av patientmonitoreringssystem till NKS
• Optioner avseende Patientmonitoreringssystem samt tillhörande tjänster
• Ramavtal avseende Leverans av Patientmonitoreringssystem till Karolinska Universitetssjukhuset
• Service- och support avseende Patientmonitoreringssystemet till NKS och Karolinska Universitetssjukhuset i syfte att säkerställa en hög tillgänglighet och höga krav på stabilitet och kvalitet
• Innovationspartnerskap
Länk till nyhetstext


Ramavtal av infusionssystem till Nya Karolinska Solna och Karolinska Universitetssjukhuset - Klar
Upphandlingen av Infusionssystem samt tillhörande tjänster annonserades den 25 juni 2014 och genomfördes som ett öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades av landstingsstyrelsen den 3 februari 2015. Ramavtal har tecknads med B. Braun Medical AB.
Länk till nyhetstext 

Ramavtal av anestesiarbetsstationer till Nya Karolinska Solna och Karolinska Universitetssjukhuset - Klar
Upphandlingen av Anestesiarbetsstationer samt tillhörande tjänster annonserades den 24 juni 2015 och genomförs som ett öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades av landstingsstyrelsen den 4 januari 2016. Ramavtal har tecknats med Maquet Nordic AB.
Länk till nyhetstext

Ramavtal av invasiva vuxenventilatorer till Nya Karolinska Solna och Karolinska Universitetssjukhuset - Klar
Upphandlingen av invasiv vuxenventilatorer samt tillhörande tjänster annonserades den 31 oktober 2014 och genomförs som ett öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades av landstingsstyrelsen den 4 juni 2015. Ramavtal har tecknats med Maquet Nordic AB.
Länk till nyhetstext

Ramavtal av invasiva barnventilatorer till Nya Karolinska Solna och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna - Klar
Upphandlingen av Invasiv barnventilatorer samt tillhörande tillbehör, förbrukningsmateriel och tjänster annonserades den 19 november 2014 och genomförs som ett öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades av landstingsstyrelsen den 4 juni 2015. Ramavtal har tecknats med Maquet Nordic AB.
Länk till nyhetstext

Ramavtal av invasiva neonatalventilatorer till Nya Karolinska Solna och Karolinska Universitetssjukhuset -klar

Upphandlingen av invasiva neonatalventilatorer samt tillhörande tjänster annonserades den 19 december 2014 och genomförs som ett öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades den 7 maj 2015. Beslutet överklagades, men efter avslutat domstolsprocess kunde avtal slutas med den tilldelade leverantören Pulmicare AB den 31 maj 2016.


Ramavtal för non-invasiva vuxenventilatorer till Nya Karolinska Solna och Karolinska Universitetssjukhuset - Klar
Upphandlingenav Non-invasiva vuxenventilatorer samt tillhörande tjänster annonserades den 16 september 2015 och genomförs som ett öppet förfarande. Tilldelningsbeslut
fattades av landstingsstyrelsen den 11 december 2015. Ramavtal har tecknats med
Medidyne AB.
Länk till nyhetstext

 

Ramavtal för nCPAP-drivenhet till Nya Karolinska Solna och Karolinska Universitetssjukhuset - Klar
Upphandlingen av nCPAP-drivenhet samt tillhörande tjänster annonserades den 1 oktober 2015 och genomförs som ett öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades av landstingsstyrelsen den 1 februari 2016. Ramavtal har tecknats med Pulmicare AB. 
Länk till nyhetstext

Kontakt
upphandling@sll.se

 

>