Sterilteknik

Upphandling av utrustning till sterilteknisk enhet NKS
Annons avseende inbjudan till upphandling med förhandlat förfarande gällande "Upphandling av utrustning till en sterilteknisk enhet med vissa därtill hörande tjänster till Nya Karolinska Solna (NKS)" publicerades den 20 juni 2013.

Upphandlingen innefattar en komplett sterilteknisk enhet till NKS med vissa därtill hörande tjänster. Utöver detta omfattar upphandlingen även ett mindre antal sterilisatorer till NKS forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Tilldelningsbeslut fattades av landstingsdirektören den 5 september 2014. Avtal tecknas med Getinge Sverige AB.

Upphandling av disk- och spoldesinfektorer
Följande avtal avseende disk- och spoldesinfektorer till NKS har tecknats efter genomförda upphandlingar med följande leverantörer:

Utrustningsgrupp: Vinnande leverantör:
Bänkdiskdesinfektor till vårdavdelning/ dental Getinge Sverige AB
Diskdesinfektor till vårdavdelning Miele AB
Diskdesinfektor till vårdavdelning/ operation/ anestesi Miele AB
Diskdesinfektor till operation/ anestesi Rekal Svenska aktiebolag
Frontmatad spoldesinfektor- mindre för vårdrum Getinge Sverige AB
Toppmatad spoldesinfektor Getinge Sverige AB


Upphandling av diskdesinfektorer och torkskåp för flexibel endoskopi
Upphandling av diskdesinfektorer och torkskåp för flexibel endoskopi till NKS annonserades den 23 september 2015 och genomfördes som öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades den 13 november 2015. Avtal har tecknats med Vingmed AB.


Kontakt
upphandling@sll.se 

>