Övrig viktig utrustning– ej byggnadspåverkande

Under 2014 genomförde upphandlingsprojektet en omfattande förstudie för att utröna upphandlingsbehovet av den lösa utrustning som kvarstår att försörja NKS med. Analysen gav att projektet preliminärt bör omfattaförsörjning av följande produktområden:

Utrustning: Prel. annonsering:
Neonatalutrustning Q4 2015
IVA-sängar Q4 2015
Flödesmätare Q4 2015
Britsar Q4 2015
Vågar Q4 2015
Olika typer av vagnar och enklare operationsutrustning Q4 2015
Utrustning till läkemedelsrum Q1 2016

 

Avslutade upphandlingar:

CTG-utrustning

Upphandling av CTG-utrustning annonserades den 17 juni 2015 och genomfördes som öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades den 1 oktober 2015. Avtal har tecknats med Vingmed AB. Avtalet avser CTG-utrustning till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge.

IVA-kuvös

Upphandling av IVA-kuvös annonserades den 1 augusti 2016 och genomfördes som öppet förfarande. Tilldelningsbeslut fattades den 13 oktober 2016. Avtal har tecknats med Pulmicare AB. Avtalet avser 18 st IVA-kuvöser till NKS samt avropsmöjlighet för ytterligare kuvöser till Karolinska Huddinge, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus.

IVA-sängar

IVA-sängar och britsar erhålls genom avrop på SLL ramavtal 320, Sängar och bäddutrustning.

>