Visionen – vård närmare patienten

Nya Karolinska Solna-projektet är del i en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län – Framtidsplanen – som ska leda till mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt i vården. Det nybyggda universitetssjukhuset ska ansvara för den högspecialiserade vården. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för att tydligare finnas till för de invånare som verkligen behöver akut vård. Medan övriga sjukhus och närakuter får ökade möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård.

Arbetet med verksamhetsinnehåll
Uppdraget att ta fram underlag och förslag till vårdverksamheten på det nya universitetssjukhuset påbörjades 2009 av dåvarande NKS-förvaltningen.

Sedan januari 2012 är det Karolinska Universitetssjukhuset som har ansvaret för att planera och implementera allt verksamhetsinnehåll för NKS. Detta viktiga arbete drivs av ett särskilt programkontor på Karolinska tillsammans med Stockholms läns landstings programkontor för Framtidsplanen av hälso- och sjukvården.

Ett beslutsunderlag (tjänsteutlåtande) för NKS verksamhetsinnehåll arbetades fram under våren 2013. I Landstingsfullmäktige den 11-12 juni beslutades inriktningen för NKS verksamhetsinnehåll, vilket mycket kort kan sammafattas så här:

Projektet resulterar i ett modernt universitetssjukhus för de som drabbas av de mest komplicerade sjukdomarna och olycksfallen. Akutmottagningen anpassas på samma sätt för att ta emot alla de som behöver just den typen av vård som bedrivs vid det nybyggda sjukhuset. I framtiden kommer det att finnas tre vägar in för patienterna: med ambulans/helikopter, remiss eller återbesök.

Sjukhuset ska bland annat ansvara för högspecialiserad cancersjukvård, högspecialiserad hjärtsjukvård och akut trauma. På Solnaområdet kommer det finnas cirka 730 vårdplatser totalt. Förutom nybyggnationen kommer nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Thoraxbyggnaden och labb-kvarteren att ingå i Karolinska Universitetssjukhuset.

>> Läs tjänsteutlåtande (LS 1304-0528) om NKS verksamhetsinnehåll

En viktig del i verksamhetsplaneringen för det nya sjukhuset har varit att studera hur ett antal framgångsrika sjukhus runt om i världen arbetar och hur de har valt att organisera sig. Att vård närmare patienten och ökad samverkan mellan olika sjukvårdsresurser frigör tid och ger bättre resultat är en global insikt som gör att det finns goda förebilder att studera.

>> Läs mer om vilka internationella referenssjukhus som har studerats

Läs mer om vården på Karolinska.se

>